Специјалистички трогодишњи семинар за диригенте хорова

Каталошки број програма: 1056  

Не

Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине, Нови Сад, Железничка 28, savezamv@gmail.com, 0216616884, 0216616887

Саво Мучибабић, savezamv@gmail.com, 0216616884, 0646599310

Божидар Црњански, Магистар уметности (хорски диригент), Академија уметности, Нови Сад

Агота Виткаи-Кучера, Доктор наука и доктор уметности, Универзитет у Новом Саду Академија уметности; Божидар Црњански, Магистар уметности (хорски диригент), Академија уметности, Нови Сад; Владимир Опачић, Магистар уметности - хорски диригент, Академија уметности Нови Сад

уметности

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област

Унапређивање стручних - предметно методичких, педагошких и психолошких знања запослених у образовању

Оспособљавање муз. педагога и диригената за стручно и квалитетно вођење хорова у осн. и сред. школама, гимназијама и муз. школама, вишим шк. и факултетима, културно-уметн. друштвима итд. као и повећање броја, квалитета и облика хорског стваралаштва.

- Oрганизација рада ансамбaла и аудиција - Упознавање хорске литературе са основама читања и свирања хорске партитуре - Квалитетан избор програма и овладавање аналитичком применом коришћења свих елемената рада на партитури - Поставка гласа и вокална техника - Техника дириговања - Организација и правилан педагошки рад на проби Циљна група су професори и наставници музичког образовања - диригенти хорова у основним и средњим школама, музичким школама, гимназијама, вишим школама и факултетима, учитељи који раде са хоровима и диригенти хорова певачких и културно-уметничких друштава, црквених хорова и самосталних хорских ансамбала.

- Подизање технике и стила хорског дириговања - Теоријска и практична знања из вокалне технике - Теоријска и практична знања из анализе, певања и свирања хорских композиција - Утврђивање знања из карактеристика музичких стилова и праваца - Унапређивање правилног педагошког приступа у раду са хором - Савладавање класичних и савремених метода рада на проби

 • 1. дан
  • Основи дириговања
  • Пауза
  • Упознавање хорске литературе
  • Пауза
  • Основи вокалне технике
  • Пауза
  • Практичан рад и дискусија
 • 2. дан
  • Од аудиције до концерта
  • Пауза
  • Од аудиције до концерта - практичан рад
  • Пауза
  • Практични рад са медијум хором семинара
  • Пауза
  • Практични рад и дискусија

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по полазнику: 4.000,00 динара за два дана семинара. Трошкови штампања скрипте-књиге за сваког полазника, хонорари предавачима, закуп простора и опреме, организациони и административни трошкови и освежење за полазнике. Рачинамо и на делимично финансирање од стране Министарства културе и Покрајинског секретаријата за културу.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Културни центар Војводине „Милош Црњански”, Војводе Путника 2 и Гимназија „Јован Јовановић Змај“, Златне греде 4, Нови Сад Агота Виткаи-Кучера, Божидар Црњански 22 3.91

Укупно учесника: 22 | Просечна оцена: 3.91