Живети различитост у школи – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 54  

Да

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Дринчићева 30, Београд, cipcentar@cipcentar.org, 0113223909

Маја Десница, maja@cipcentar.org, 0113223909, 0628016069

Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Јелена Врањешевић, Доктор психолошких наук, Филозофски факултет у Београду; Борис Спасић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Кристина Дрини, мастер педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију

Драгица Миражић Немет, дипломирани психолог, ОШ „Соња Маринковић“ Нови Сад; Весна Златаровић, мастер психологије, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Борис Спасић, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију, Београд; Тамара Томашевић, , Агенција за консултантске услуге EXPOSE, Београд; Кристина Дрини, мастер педагог, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Драгана Коруга, , ЦИП-Центар за интерактивну педагогију; Сања Милојевић, Мастер, Средња стручна школа

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Изградња заједнице у установи (школа, дому ученика) у којој се негује солидарност и интеркултуралност, у којој се сви ученици осећају сигурно и прихваћено и у којој се подстичу да достигну свој пуни потенцијал.

Да се запослени у установи који су у непосредном контакту са ученицима сензибилишу да препознају механизме који креирају неједнакост у образовном контексту. Да се запослени подстакну на акцију која има за циљ креирање средине у којој ће се на различитости гледати као на нешто што обогаћује и у којој ће свако дете моћи да развија све своје потенцијале. Развој толеранције и уважавања различитости код ученика, јачање позитивне слике о себи, подстицање емпатије и солидарности у заједници, развој критичког мишљења и формирање критичког односа према реалности која их окружује.

Учесници обуке ће: бити способни да препознају механизме који подржавају предрасуде и постојећи систем неједнакости у свом окружењ; унапредити своје капацитете за промену на личном и професионалном плану, промовисати уважавање различитости и изградњу заједнице која се заснива на солидарности, партиципацији и вредностима интеркултуралности; дати значајан допринос развоју етоса установе који се заснива на праву на квалитетно образовање и поштовању за све актере образовног процеса.

 • 1. недеља
  • Увод
  • Идентитет
  • Форуми и задаци
 • 2. недеља
  • Стереотипи - предрасуде - дискриминација
  • Привилегије и опресија
  • Форуми и задаци
 • 3. недеља
  • Ефекти предрасуда и дискриминације/опресије
  • Трансформативни дијалог
  • Реакције на различитост
  • Форуми и задаци
  • Завршне активности

45

недеља: 3
бодова: 22

Цена по учеснику је 4.200,00 РСД са ПДВ. У цену су урачунати хонорари тренера, организациони трошкови, стручни прилози у електронском формату, уверења за учеснике о завршеној обуци, техничка подршка и одржавање система за учење.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Весна Златаровић, Кристина Дрини 24 3.76

Укупно учесника: 24 | Просечна оцена: 3.76