Како предавати социологију на занимљив и савремен начин 2

Каталошки број програма: 283  

Не

Филозофски факултет, Ћирила и Методија 2, 18000 Ниш, obuke.cpun@filfak.ni.ac.rs, 018514312 , 018514310

Гордана Ђигић, obuke.cpun@filfak.ni.ac.rs, 018514312, 0641197347, 018514310

Данијела Гавриловић, доктор социолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Горана Ђорић, Доктор социолошких наука, Филозофски факултет у Нишу

Јасмина Петровић, Редовни професор, Филозофски факултет у Нишу; Данијела Гавриловић, доктор социолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Горана Ђорић, Доктор социолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Драган Тодоровић, Доктор социолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Јелена Петковић, Доктор социолошких наука, Филозофски факултет у Нишу; Милош Јовановић, Доктор социолошких наука, Филозофски факултет у Нишу

друштвене науке

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређивање наставе социологије у средњим школама кроз подизање компетенција наставника

Програм обухвата обуку професора социологије у средњим школама у циљу: 1) осавремењавања садржаја наставе најновијим објашњењима, дебатама и резултатима емпиријских истраживања, пре свега друштвених феномена у непосредном окружењу ученика 2) осавремењавања методике наставе, пре свега у правцу интерактивне наставе, развијања вештина аргументације код ученика и оспособљавања за самостални рад у области прикупљања и презентовања информација 3) обезбеђивања континуитета обуке професора социологије кроз различите форме 4) осавремењавања начина оцењивања ученика

• Модернизација садржаја наставе социологије • Иновација методике наставе социологије • Интензивнији контакт наставника социологије са академском и стручном заједницом социолога • Бољи успех ученика из предмета (оцене) • Лакша примена стечених знања у разумевању конкретних друштвених феномена • Боља оспособљеност ученика за презентацију аргумената – писано и усмено • Веће интересовање ученика за активно учешће у друштвеном животу и студије социологије и других друштвеих наука

 • 1. дан
  • Уводни час
  • Пауза
  • Избор и употреба одговарајућих метода и техника за прикупљање података у социологији
  • Пауза
  • Религиозност и јавна улога религије у Србији
  • Пауза
  • Пожељне форме тржишне економије међу друштвеним класама у Србији
  • Пауза
  • Роми у мултикултурном и интеркултурном окружењу
  • Културе у глобализованом свету
  • Пауза
  • Хомосексуалност и социологија
  • Пауза
  • Дискусија након предавања реализатора семинара
 • 2. дан
  • Менторисана припрема часа који самостално реализују учесници на оабране теме из понуђених области
  • Пауза
  • Тема из области Методологије социолошких истраживања по избору учесника семинара
  • Тема из области социологије морала и религије по избору учесника семинара
  • Пауза
  • Тема из области социјалне стратификације по избору учесника семинара
  • Тема из области социологије културе по избору учесника семинара
  • Пауза
  • Дискусија након самосталне реализације часова од стране учесника семинара

20

дана: 2
бодова: 16

4.000 динара (радни материјал и хонорари)

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Филозофски факултет у Нишу, Ћирила и Методија 2, Филозофски факултет у Нишу Јасмина Петровић, Данијела Гавриловић, Горана Ђорић, Драган Тодоровић, Јелена Петковић, Милош Јовановић 9 3.89
2 Медицинска школа "7. април" у Новом Саду Јасмина Петровић, Данијела Гавриловић, Горана Ђорић, Драган Тодоровић, Јелена Петковић, Милош Јовановић 11 3.93

Укупно учесника: 20 | Просечна оцена: 3.91