Свеобухватни приступ у раду са децом/ученицима са аутизмом

Каталошки број програма: 273  

Не

ОШ Антон Скала, Петра Чајковског 2а, os.antonskala@mts.rs, 0112650589, 0112653670 , 0112650589

Марина Спарић, marinasparic@gmail.com, 0112650589, 0642916130, 0112650589

Марина Спарић, Дипломирани дефектолог, Основна школа Антон Скала; Снежана Бабовић Димитријевић, Спец опште дефектологије, реедук, ОШ"Антон Скала"; Сандра Скенџић, diplomirani defektolog, ОШ ,,Антон Скала,,; Наташа Селић Станковић, Дипломирани дефектолог – олигофренолог, ОШ"Антон Скала"

Марина Спарић, Дипломирани дефектолог, Основна школа Антон Скала; Снежана Бабовић Димитријевић, Спец опште дефектологије, реедук, ОШ"Антон Скала"; Сандра Скенџић, diplomirani defektolog, ОШ ,,Антон Скала,,

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање знања и јачање компетенција учесника обуке за рад са ученицима са аутизмом , кроз сагледавање целокупне личности детета и свеобухватан приступ у раду.

Стицање знања о начинима процене ученика у свим областима и оспособљавање учесника да на основу процене утврде потребне нивое подршке (у области социјалних , комуникацијских , моторичких, когнитивних и сензорних вештина, бриге о себи и самопомоћи) - Упознавање учесника са стиловима учења код ученика са аутизмом и примена у складу са индивидуалном проценом детета -Едукација учесника о начину прилагођавања простора, времена, наставних материјала и садржаја у раду са ученицима са аутизмом -обучавање учесника за израду и примену прича за учење друштвених вештина и адекватаних наставних материјала у складу са потребама и специфичностима ученика са аутизмом -Упознавање наставника са асистивном технологијом и коришћењем апликација

- Наставници ће бити едуковани о могућим начинима процене ученика у свим областима - Научиће да свој рад планирају и реализују у односу на стилове учења и индивидуалну процену ученика. - Овладаће техникама и вештинама организације и прилагођавања простора, времена и материјала -Упознаће се са значајем прича за учење друштвених вештина, као и начином њихове примене и израде; -Едуковаће се за примену асистивне технологије, нових едукативних апликација на српском језику и других значајних апликација за усвајање и утврђивање знања .

 • 1. дан
  • Процена
  • Пауза
  • Организација времена, простора и материјала
  • Пауза
  • Организација времена, простора и материјала
  • Пауза за ручак
  • Нивои подршке
  • Пауза
  • Нивои подршке
 • 2. дан
  • Материјали за децу са аутизмом
  • Пауза
  • Приче за учење друштвених вештина
  • Пауза
  • Асистивна технологија
  • Пауза за ручак
  • Апликације
  • Дискусија и евалуација

30

дана: 2
бодова: 16

Цена по учеснику је 4500 динара + ПДВ, што укључује хонорар водитељима, ручак и освежење и материјал који ће сваки учесник добити (сва предавањау електронској форми, скале за процену, упитници за родитеље, примере материјала, примере адекватне подршке).

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Школа за основно и средње образовање „Видовдан“ Марина Спарић, Снежана Бабовић Димитријевић, Сандра Скенџић 30 3.95
2 ОШ ,,Нови Београд" Марина Спарић, Снежана Бабовић Димитријевић, Сандра Скенџић 22 3.93
3 ОШ ,,Нови Београд" Марина Спарић, Снежана Бабовић Димитријевић, Сандра Скенџић 25 3.99
4 Удружење родитеља ,,Подржи ме" Север Косовска Митровица Марина Спарић, Снежана Бабовић Димитријевић, Сандра Скенџић 22 3.95

Укупно учесника: 99 | Просечна оцена: 3.96