Корак до здравља-корективна гимнастика

Каталошки број програма: 1073  

Не

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, 37. санџачке дивизије бб, info@rcnp.rs, 020322822

Никола Профиловић, info@rcnp.rs, 020322822, 0653182113

Адмира Коничанин, Доктор наука из области спорта и физичко, Државни универзитет у Новом Пазару; Адем Прељевић, Доктор спорта и физичког васпитања, Основна школа "Вук Караџић"Нови Пазар

Адмира Коничанин, Доктор наука из области спорта и физичко, Државни универзитет у Новом Пазару; Адем Прељевић, Доктор спорта и физичког васпитања, Основна школа "Вук Караџић"Нови Пазар

физичко васпитање

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за уже стручну област;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача за развијање професионалне праксе

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

подизање квалитета наставе физичког васпитања; -стручно усавршавање педагога физичког васпитања за самостално организовање часова корективне гимнастике; -укључивање корективне гимнастике у наставу физичког васпитања.

Стицање знања и вештина о начинима спречавања деформитета стопала деце предшколског узраста и неговања правилног става о потреби свакодневног рада на превенцији истих; мотивисање деце да на креативан начин унапређују своје здравље; осавремењивање методологије рада васпитача; мотивисање и оспособљавање васпитача за сталним тражењем нових начина рада са децом; неговање сарадничких позитивних односа међу децом, као и између деце и васпитача.

Наставник оспособљен за: - очекује се да наставник, васпитач овлада стручном терминологијом основних, допунских и изведених положаја и покрета појединих сегмената локомоторног апарата у тим положајима, -методама мерења и оцењивања постуралног статуса и статуса стопала, да познаје телесне деформитете и примени корективне вежбе у циљу отклањања истих, као и да теоријски и практично буде оспособљен за реализацију корективних - упознавање наставника и васпитача са техникама и методама превенције, детекције и корекције, како би применили покрет (вежбу), у циљу превенције, отклањања постуралних поремећаја код деце предшколског, основношколског и срењешколског узраста

 • 1. дан
  • Терминологија
  • Социјализација у вршњачку групу ученика са деформитетима кичменог стуба
  • Радионица – Постурални поремећаји
  • Радионица – Вежбе да постурални поремећај
  • Радионица – Значај физичке активности на особе са постуралним поремећајима
  • Радионица - Игром до здравља
  • Буди прав бићеш здрав
  • Евалуација семинара

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по једном учеснику је 1000 динара. Укупна цена једнодневног семинара за групу од 30 учесника је: нето 30.000 дин. Спецификација: - надокнада предавачима по предавачу по дану 13.500 динара бруто са порезима - Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Нови Пазар по организованом семинару 3.000 динара Освежење, исхрана учесника и путни трошкови учесника и реализатора и смештај реализатора нису урачунати у цену.