Едукација за волонтерски рад ученика на реализацији промотивних акција спорта за све

Каталошки број програма: 1070  

Не

Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011

Ирена Обрадовић, dekanat@fsfv.bg.ac.rs, 0113531011, 062333400

Душан Митић, Доктор наука, Универзитет у Београд-Факултет спорта и физ.васп.; Тибор Немања Стефановић, магистар, ОШ „Глигорије Попов“ Руско Село

Aлександар Ивановски, доктор наука, Висока спортска и здрваствена школа Београд; Душан Митић, Доктор наука, Универзитет у Београд-Факултет спорта и физ.васп.; Горан Пребег, Доктор наука, Универзитет у Београд-Факултет спорта и физ.васп.; Тибор Немања Стефановић, магистар, ОШ „Глигорије Попов“ Руско Село

физичко васпитање

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Да професори физичког васпитања, васпитачи и учитељи науче како могу да едукују своје ученике да се волонтерски укључе у организацију и реализацију модела спортско-рекреативних такмичења која се заснивају на учествовању ученика.

- Едукација наставника да подстичу ученике на волонтерски рад. - Подстицање ученика да преузимају лидерске функције. - подстицање на редовно вежбање развијањем нових модела спортско-рекреативних такмичења која се заснивају на учествовању, а не само на способности талентованих ученика; - развој вршњачке подршке редовном вежбању и неговању такмичарског духа; - подстицање самоорганизовања ученика кроз пројекте типа: Недеља школског спорта, Спортски дан, Европска недеља спортског изазова, Дан изазова, СПРЕТ модел, Викенд у школском дворишту и сличне манифестације Спорта за све; едукација волонтерског рада ученика као аниматора спорта за све, помоћних тренера, судија, записничара, делегата и других укључених у систем школског спорта;

По завршетку обуке очекује се да учесници буду оспособљени да само стално конципирају, организују и реализују неки од нових модела спортско-рекреативних манифестација и такмичења Спорта за све која се заснивају на вредновању учествовању, а не само на способности талентованих ученик. Очекује се да, у складу са Националном стратегијом за развој спорта, у организацију и реализацију укључе ученике као волонтере да тако постигну већи степен вршњачке подршке манифестацијама, јер је школа према Закону о спорту постала спортска организација која може да конкурише и реализује пројекте спорта у јединици локалне самоуправе.

 • 1. дан
  • Искуства учесника семинара у организованју спортско рекреативних манифестација у школи
  • Предавања: „Потреба ученика за физичком активношћу“
  • Важност и могућности организовања спортско рекреативних манифестација у школи
  • Формирање тимског духа код ученика
  • Вредновање учествоања у спортско рекреативним такмичењима
  • Волонтерски рад ученика
  • Пауза за освежење учесника

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2500 дин нето уколико уплата иде на рачун факултета и има 30 полазника. Уколико то реализује друга институција очекује се да 60% уплате иде реализаторима у бруто износу.