Пројектна настава

Каталошки број програма: 700  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум, Боре Вукмировић 12, 18000 Ниш, udruzenjevetforum@gmail.com, 063411456, 018220424

Саша Манић, manicsasa2@gmail.com, 018220424, 063411456

Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Дејан Пејчић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Економска школа Ниш; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Јовица Јевтић, мр , Економско-трговинска школа Параћин; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Марина Дулић Љубисављевић, Дипломирани психолог, Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Драган Петровић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Зајечар ; Милица Стевановић, Дипломирани педагог, Економска школа у Нишу; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Јелена Тасић, , Економско трговинска школа Врање; Имре Зомбори, , ЕСШ "Боса Милићевић"

Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Дејан Пејчић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Економска школа Ниш; Јовица Јевтић, мр , Економско-трговинска школа Параћин; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Оспособљавање наставника за примену методе пројекта у настави, уз развијање компетенција за дефинисање циљева пројекта, за планирање пројекта, за реализацију и за оцењивање пројекта.

Упознавање учесника са теоријском основом методе пројекта у настави. Оспособљавање наставника за организацију наставе и формулисање циљева наставе у којој је заступљена корелација више предмета и повезивање Програма наставе и учења са проблемима и појавама из стварног живота. Оспособљавање наставника за планирање пројекта у настави у различитим временским и просторним димензијама. Оснаживање наставника за нову улогу у наставном процесу- саветник и водич у циљу развијања самосталности код ученика, вештине прикупљања и селекције информација, развијања компетенција за доношење одлука и за решавање проблема. Изградња вештина за вођење рефлексије пројекта. Унапређивање компетенција за вредновање постигнућа ученика за реализовани пројекат.

По завршетку обуке наставници ће бити оспособљени: да планирају пројекат као наставну методу у својој настави; да повежу пројектну идеју са наставном темом и да развију пројектну идеју која обухвата проблеме и садржаје из стварног живота ученика; да планирају и реализују Програм наставе и учења коришћењем методе пројекта и оснаже развијање међупредметних компетенција ученика; да разликују пројекат и пројектну наставу; да користе обрасце за планирање пројекта, да креирају обрасце за праћење реализације пројекта, као и да врше одабир критеријума за вредновање ученичких постигнућа за време рада у току пројектне наставе; да по потреби прилагоде пројектну наставу и реализују је на даљину.

 • 1. дан
  • Уводна радионица – Метода пројекта у настави
  • Пауза
  • Дефинисање пројекта
  • Пауза
  • Израда пројектног плана
  • Пауза
  • Реализација пројекта
 • 2. дан
  • Планирање активности
  • Пауза
  • Рефлексија и презентација пројекта
  • Пауза
  • Оцењивање пројекта
  • Пауза
  • Вредновање програма и тест

30

дана: 2
бодова: 16

Цена програма износи 3000,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Школа за образовање одраслих, Врање Сретен Јовић 15 3.98
2 Mašinska škola, Šumadijska 1a, Niš Дејан Пејчић, Саша Манић 22 3.93
3 ОШ "Мирослав Антић" Футог Александра Бакрач, Саша Манић 22 3.86
4 Економско-трговинска школа, Јована Шербановића 6 Пожаревац Дејан Пејчић, Саша Манић 22 3.92
5 Средња школа "Вук Караџић" са домом ученика, Омладинских бригада бб, Бабушница Дејан Пејчић, Саша Манић 30 3.94

Укупно учесника: 111 | Просечна оцена: 3.93