Кроз практичан рад до функционалног знања

Каталошки број програма: 588  

Не

Центар за образовање Крагујевац, Трг тополиваца бр 4, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Владимир Средојевић, saradnici@centarzaobrazovanjekg.edu.rs, 034201303, 0605598801

Весна Анђелковић, Професор техничког образовања, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац'', Крагујевац; Данијела Младеновић, Дипломирани педагог, Основна школа „Драгиша Луковић Шпанац“, Крагујевац; Снежана Милошевић, Професор разредне наставе, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“, Крагујевац; Јелена Стефановић, Дипломирани филолог, ОШ "Драгиша Луковић Шпанац", Крагујевац

Весна Анђелковић, Професор техничког образовања, OШ ''Драгиша Луковић Шпанац'', Крагујевац; Данијела Младеновић, Дипломирани педагог, Основна школа „Драгиша Луковић Шпанац“, Крагујевац; Снежана Милошевић, Професор разредне наставе, ОШ „Драгиша Луковић Шпанац“, Крагујевац; Јелена Стефановић, Дипломирани филолог, ОШ "Драгиша Луковић Шпанац", Крагујевац

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Јачање компетенција наставника за примену метода и техника практичног рада у наставним и ваннаставним активностима Оспособљавање наставника да код ученика развијају функционална знања

Упознавање учесника са врстама учења и наставним методама Развијање свести учесника о значају примене методе практичног рада у настави за трајност знања Упознавање учесника са примерима из праксе о могућностима примене методе практичног рада у наставним и ваннаставним активностима Оснаживање учесника за примену методе практичног рада кроз интердисциплинарни приступ настави Подстицање учесника да код ученика развијају способност повезивања садржаја из свих наставних области и примену знања и вештина у свакодневном животу.

Очекује се да ће учесници бити оспособљени: –за примену методе практичног рада у образовном процесу ради стицања функционалног знања ученика, - за коришћење иновативних модела наставе(интерагативна, интерактивна, амбијентална настава) кроз интердисциплинарни приступ Учесници ће бити упознати са значајем примене метода практичног рада за целокупан развој личности ученика

 • 1. дан
  • Од теорије до праксе
  • Пауза
  • Видим, чујем и урадим
  • Пауза
  • Примери добре праксе
  • Пауза
  • Примењујемо научено

30

дана: 1
бодова: 8

Цена семинара по учеснику је 800,00 динара у нето износу, за групу од 30 учесника. У цену семинара нису урачунати путнии трошкови релизатора семинара, порези и доприноси и организациони трошкови Центра.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ Мома Станојловић, Крагујевац Весна Анђелковић, Данијела Младеновић, Снежана Милошевић, Јелена Стефановић 26 3.96

Укупно учесника: 26 | Просечна оцена: 3.96