Заједно против насиља

Каталошки број програма: 59  

Не

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор, Венац Радомира Путника 30, csusombor@gmail.com, 025410222

Милан Стакић, csusombor@gmail.com, 025410222, 062272777

Даниела Нећак, ,

Тања Калинић, , ; Даниела Нећак, , ; Ана Лојаничић-Фехер, , ; Милан Стакић, , Центар за стручно усавршавање запослених у образов

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика

Јачање васпитне улоге установе/школе у правцу развоја интеркултуралног образовања, формирања вредносних ставова неопходних за живот и рад у савременом друштву

Oспособљавање запослених у школи за примарну и секундарну превенцију насиља, Упознавање наставника и стручних сарадника са законским регулативима којима су дефинисане активности и услови за санкционисање насиља

- стицање знања-вештина за успостављање здравих и позитивних вршњачких односа неговањем система вредности који подстиче алтруизам међу ученицима, хуманост и позитиван став према школском окружењу, - оспособљавање наставника за рано препознавање знакова насиља међу ученицима, - стицање знања-вештина за саветодавни рад са ученицима жртвама и ученицима који су починиоци насиља и родитељима ученика, - стицање знања – вештина у раду са одељењем у којим се дешава насиље, - стицање знања о законом дефинисаним активностима и корацима у санкционисању насиља, - обука наставника и стручних сарадника за појачан васпитни рад са ученицима

-наставник ће допринети подстицању развоја „здравог“ система вредности и тиме значајно умањити ризик од појаве насиља међу ученицима,наставник ће препознати знакове насиља и реаговати адекватно ситуацији -наставник-стручни сарадник ће упознати и применити различите технике у раду са ученицима који су жртве или починиоци насиља -наставник–стручни сарадник ће да превентивно делује у одељењу применом различитих радионица -наставник –стручни сарадник ће применити законом одређене процедуре за санкционисање насиља -наставник –стручни сарадник ће радити појачан васпитни рад са ученицима -наставник -стручни сарадник- као члан Тима ће проценити ниво насиља, планирати и реализовати активности Тима и вршити евалуацију постигнутих исхода плана

  • 1. дан
    • Насиље као друштвена појава и стратегије примарне превенције насиља у школама
    • Секундарна превенција насиља у школама
    • Законски оквири за санкционисање насиља

30

дана: 1
бодова: 8

Цена по учеснику је 2.500,00 динара, односно 75.000,00 динара за групу полазника. У цену је урачуната надокнада реализаторима, радно-потрошни материјал и путни трошкови водитеља.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор Даниела Нећак, Милан Стакић 26 3.72
2 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор Даниела Нећак, Милан Стакић 27 3.72
3 Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор Даниела Нећак, Милан Стакић 22 3.69
4 Средња школа Звечан Даниела Нећак, Милан Стакић 30 3.97
5 ОШ „Душан Радоњић” Бања, Аранђеловац Даниела Нећак, Милан Стакић 28 4

Укупно учесника: 133 | Просечна оцена: 3.82