Национална географија у првом циклусу основног образовања и васпитања

Каталошки број програма: 909  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Сања Благданић, доктор дидактичко-методичких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Марко Милошевић, Доктор географије, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Зорица Вукајловић, професор, ОШ „Вељко Дугошевић”, Београд; Катарина Радосављевић, Професор разредне наставе, ОШ „Вељко Дугошевић“; Каролина Нешковић, , ОШ „Драгољуб Илић“ Драчић; Сања Благданић, доктор дидактичко-методичких наука, Учитељски факултет Универзитета у Београду; Снежана Милојковић, Maстер образовних политика, ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште; Марко Милошевић, Доктор географије, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

природне науке

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Осавремењавање стручно-методичких знања учитеља о садржајима који се односе на географске карактеристике Републике Србије

- Разумевање промена у концепцији и приступу географским садржајима у новим програмима наставе и учења за Свет око нас/Природу и друштво; - Ревидирање садржаја, појмова, класификација и номенклатура које се односе на географске објекте, процесе и појаве на територији Србије; - Јачање националног идентитета и афирмација природних и културних добара Србије у циљу њихове промоције и заштите; - Јачање методичких капацитета учитеља у функцији подизања нивоа картографске писмености ученика; - Манипулација и прецизност у коришћењу дигиталних алата за визуелно представљање и анализу географских објеката и појава који се јављају на територији Србији

Након обуке учесник/учитељ ће моћи да: 1. Препозна промене у програмима наставе и учења за Свет око нас/Природа и друштво које се односе на географске садржаје 2. Повеже географски положај са савременим друштвено-економским процесима у Србији 3. Именује основне структурне елементе простора Србије на основу рељефа и наведе њихове основне географске карактеристике 4. Утврди географске факторе који утичу на концентрацију становништва и привредних активности на територији Србије 5. Препозна улогу образовања у промоцији и заштити природних и културних добара 6. Креира интегративне наставне активности које се односе на географске садржаје 7. Користи дигиталне алате за визуелно представљање и анализу географских објеката и процеса у Србији.

 • 1. дан
  • Национална географија у Програмима наставе и учења
  • Географски положај Србије
  • Пауза
  • Три макропросторне целине Србије
  • Пауза
  • Природна и културна добра Србије
  • Картографска писменост
  • Пауза
  • Интегративне активности у функцији упознавања географије Србије
  • Дигитални алати у изучавању националне географије
  • Евалуација обуке од стране учесника

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника цена по учеснику износи 1.500 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаја реализатора, као и храна и освежење на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Иво Лола Рибар", Бошка Вребалова 1а, Велико Градиште Сања Благданић, Марко Милошевић 30 3.81
2 ОШ "Херој Иван Мукер", Војводе Степе 20, Смедеревска Паланка Сања Благданић, Марко Милошевић 19 3.86
3 ОШ "Ната Јеличић", Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац Сања Благданић, Марко Милошевић 28 3.67

Укупно учесника: 77 | Просечна оцена: 3.78