Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

Каталошки број програма: 78  

Не

Фондација Темпус, Жабљачка 12, info@tempus.ac.rs, 0113342430

Ивана Вулић Шимшић, info@tempus.ac.rs, 0113342430, 0113342430

Миљана Китановић, дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда; Биљана Ђорђевић, Професор српског језика и књижевности, Економска школа “Ђука Динић” Лесковац; Ивана Вулић Шимшић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јадранка Лилић, професор педагогије, Средња техничка школа „Миленко Брзак –Уча“, Рума; Маја Светозаревић, Дипломирани психолог, Медицинска школа “Др Миодраг Лазић“ Ниш; Рамона Станојевић, Мастер, Фондација Темпус; Тамара Костић, мастер, Фондација Темпус; Мирко Марковић, , Гимназија "Вук Караџић"

Миљана Китановић, дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда; Биљана Ђорђевић, Професор српског језика и књижевности, Економска школа “Ђука Динић” Лесковац; Ивана Вулић Шимшић, Дипломирани мастер психолог, Фондација Темпус – Euroguidance центар; Јадранка Лилић, професор педагогије, Средња техничка школа „Миленко Брзак –Уча“, Рума; Маја Светозаревић, Дипломирани психолог, Медицинска школа “Др Миодраг Лазић“ Ниш; Рамона Станојевић, Мастер, Фондација Темпус; Тамара Костић, мастер, Фондација Темпус; Милена Мирић, Мастер психолог, Предшколска установа "Дедикс Кидс"; Мирко Марковић, , Гимназија "Вук Караџић"

васпитни рад

наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Обука наставника и стручних сарадника средњих школа у области каријерног вођења и саветовања (КВиС) како би могли да реализују активности КВиС по представљеним моделима уз прилагођавање потребама ученика и одликама школског окружења.

Упознавање са појмом КВиС и другим основним појмовима у овој области; Припрема учесника за спровођење активности КВиС, било према приказаном моделу активности или кроз прилагођавање неких од приказаних примера добре праксе; Сензибилизација учесника за препознавање значаја активности КВиС за професионални и лични развој ученика и препознавање додатних услуга и сервиса на које ученике могу упутити; Упознавање са најзначајнијим ресурсима на националном и европском нивоу за каријерно информисање ученика и са начинима како их прилагодити употреби у школском окружењу; Упознавање са додатним ресурсима на националном и европском нивоу који служе даљем професионалном усавршавању наставника и стручних сарадника и са начинима њиховог коришћења.

- Учесници разумеју појам каријерног вођења и сродне појмове (каријера, целоживотно учење, каријерно саветовање, информисање, образовање за каријеру и сл.); - Учесници познају националне стратешке и законске оквире у области КВиС као и нове инцијативе попут развоја стандарда услуга КВиС; - Учесници познају националне и европске ресурсе (литература, материјали, сервиси) за КВиС; - Учесници бирају и прилагођавају активност/и међу понуђеним моделима тако да одговaрају потребама њихових ученика и специфичностима школског окружења; - Учесници познају начине и ресурсе за професионално усавршавање наставника и стручних сарадника.

 • 1. дан
  • Каријерно вођење и саветовање у средњој школи: основни појмови и ресурси за наставнике и ученике
  • Пауза
  • Активности каријерног вођења у средњој школи
  • Пауза за послужење
  • Припрема активности КВиС за ученике средњих школа
  • Пауза
  • Завршна дискусија, питања и одговори о КВиС

30

дана: 1
бодова: 8

Учешће је бесплатно.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Фондација Темпус, Жабљачка 12, Београд Рамона Станојевић, Мирко Марковић 14 3.91
2 Фондација Темпус, Жабљачка 12, Београд Биљана Ђорђевић, Рамона Станојевић 23 3.73
3 Школа моде и лепоте, Генерала Милојка Лешјанина 23, Ниш Маја Светозаревић, Рамона Станојевић 24 3.81
4 Економско-трговинска школа, Доситејева 46, Краљево Миљана Китановић, Рамона Станојевић 28 3.76
5 Техничка школа ,,Милева Марић Ајнштајн”, Гагаринова 1, Нови Сад Миљана Китановић, Рамона Станојевић 10 3.94
6 Фондација Темпус, Жабљачка 12, Београд Рамона Станојевић, Мирко Марковић 12 3.94
7 Гимназија ”Лаза Костић”, Лазе Лазаревића 1, Нови Сад Рамона Станојевић, Милена Мирић 16 3.93

Укупно учесника: 127 | Просечна оцена: 3.86