Дигитална музичка писменост (програм се пријављује као део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 позив, под називом ДЕМУСИС)

Каталошки број програма: 1016  

Не

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад, Ђуре Јакшића 7, 21000 Нови Сад, akademijaumetnostinovisad@gmail.com, 021422177

Кристина Копрившек, akademijaumetnostinovisad@gmail.com, 021422177, 063505568

Доротеа Вејновић, Доктор музичке уметности - композитор, Академија уметности у Новом Саду; Ивана Ножица, Мастер теоретичар уметности – музиколог, Академија уметности у Новом Саду

Ивана Ножица, Мастер теоретичар уметности – музиколог, Академија уметности у Новом Саду; Немања Совтић , др музикологије, тромбониста и композитор, Академија уметности у Новом Саду

уметности

наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Циљ програма је развијање компетенција наставника у домену дигиталне музичке писмености у редовној настави и настави на даљину, односно савладавање рада у програмима за дигиталну музичку нотацију.

Циљ обуке је овладавањe вештинама дигиталних алата за записивање музике, у којима је могуће бележити све типове нотације за појединачне инструменте и ансамбле. Полазници ће савладати различите начине уписа нотног текста – преко тастатуре и MIDI клавијатуре, унос динамичких, артикулационих и других посебних ознака у партитури, записивање вишегласја, као и уношење литерарног текста испод нотног система. Полазници ће током обуке научити и како да добијене документе припреме за штампу или направе од њих звучни документ.

Исход обуке је савладавање актуелних могућности примене дигиталних технологија у музичкој нотацији. Полазници ће бити спремни да донесу одлуку о опцији софтвера која највише одговара индивидуалним методама рада и потребама рада у настави. Стећи ће стручно знање и вештине за овладавање одабраним софтвером и његовом употребом у редовној настави и настави на даљину. Полазници ће овладати техникама израде дигиталне партитуре на основу постојећег модела или сопствене идеје, након чега ће бити у могућности да партитуру користе у настави у штампаној или дигиталној форми, као и у виду аудио записа.

 • 1. дан
  • Преглед актуелних музичких софтвера – могућности и предности
  • Пауза
  • Начини рада у одабраном софтверу
  • Пауза за ручак
  • Практични рад на изради нотног примера
  • Пауза
  • Завршна дискусија

30

дана: 1
бодова: 8

2000 динара по учеснику, плус путни трошкови и освежење од стране организатора за полазнике и предаваче

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Музичка школа Исидор Бајић Нови Сад Доротеа Вејновић, Ивана Ножица 16 3.74
2 Музичка школа "Стеван Христић" Краља Петра Првог 175, Младеновац Доротеа Вејновић, Ивана Ножица 16 3.96

Укупно учесника: 32 | Просечна оцена: 3.85