КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Каталошки број програма: 577  

Не

Центар за образовно лидерство, Радничка 39/33, 11000 Београд, udruzenjecol@yahoo.com, 0693577807

Мирјана Живковић, udruzenjecol@yahoo.com, 0113571136, 0644762201

Радован Живковић, мастер, Центар за образовно лидерство; Жељко Деспотовић, доктор електротехничких наука, Институт „Михајло Пупин“-Београд, Висока школа еле; Јасминка Чекић Марковић, Магистар, Центар за образовне политике; Жаклина Миливојевић Вуковић, Магистар наука, Правно-пословна школа Ниш; Биљана Станојевић, мастер, Основна школа, „Исидора Секулић“ Београд

Радован Живковић, мастер, Центар за образовно лидерство; Жељко Деспотовић, доктор електротехничких наука, Институт „Михајло Пупин“-Београд, Висока школа еле; Жаклина Миливојевић Вуковић, Магистар наука, Правно-пословна школа Ниш; Биљана Станојевић, мастер, Основна школа, „Исидора Секулић“ Београд

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за уже стручну област;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

1.Оспособљавање наставника основних и средњих школа да код ученика развијају међупредметну компетенцију предузимљивост и предузетништво.

1. Упознавање наставника са концептом и садржајем Европског оквира компетенција за предузетништво. 2. Упознавање наставника са садржајем Стандарда међупредметних компетенција за крај основног и средњег образовања у Србији и индикаторима међупредметне компетенције предузимљивост и предузетништво. 3. Оспособљавање наставника за избор одговарајућих материјала и метода учења у циљу планирања наставе којом ће се развијати међупредметна компетенција предузимљивост и предузетништво. 4. Оспособљавање наставника за реализацију наставе која ефикасно развија међупредметну компетенцију предузимљивост и предузетништво. кроз различите наставне предмете

По завршетку обуке очекује се да ће наставници: 1. Познавати садржај Европског оквира компетенција за предузетништво, 2. Познавати и разумети Стандарде међупредметних компетенција за крај основног и средњег образовањи садржај и индикаторе међупредметне компетенције предузимљивост и предузетништво. 3. Бити оспособљени да планирају и реализују наставу која ће код ученика развијати међупредметну компетенцију предузимљивост и предузетништво а свој рад планирати и програмирати тако да садржаји буду доступни ученицима на пријемчив,разумљив и интересантан начин. 4.Бити оспособљени за креирање и примену наставних материјала који доприносе развоју предузимљивости и предузетништва, коришћењем различитих доступних извора.

 • 1. дан
  • 1. Уводне активности
  • 2. Европски оквир компетенција за предузетништво и актуелни развој образовања у Србији
  • 3. Пауза за освежење
  • 4. Стандард међупредметних компетенција - компетенција предузимљивост и предузетништво (ПП).
  • 5. Пауза за ручак
  • 6. Ефикасне методе предузетничког учења и припрема материјала за учење
  • 7. Пауза за освежење.
  • 8. Практична групна вежба. Припрема часа која укључује практичну примену наученог на обуци.
  • 9. Завршне активности. Процена остварености циљева и усвојености знања. Оцена обуке од учесника.

30

дана: 1
бодова: 8

2.900 динара по учеснику, односно 81 000 динара за групу, укључени сви трошкови аутора и реализатора.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ЦСУ Чачак Радован Живковић, Биљана Станојевић 22 3.46
2 Средња техничка школа Прешево Радован Живковић, Биљана Станојевић 25 3.87
3 Електротехничка школа "Стари град", Београд Радован Живковић, Биљана Станојевић 29 3.85
4 Школа за дизајн текстила и коже Радован Живковић, Биљана Станојевић 24 3.79
5 Основна школа "Вук Караџић", Левосоје Биљана Станојевић 27 3.95

Укупно учесника: 127 | Просечна оцена: 3.78