Образовно – васпитни рад и мере подршке за ученике са проблемима у понашању

Каталошки број програма: 114  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Миљана Китановић, дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда

Миљана Китановић, дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда; Оливера Амиџић, дипломирани педагог,мастер педагогије, Музичка школа „Исидор Бајић“, Нови Сад

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање компетенција наставника и стручних сарадника за образовно – васпитни рад и пружање адекватне подршке ученицима са проблемима у понашању у функцији развоја позитивних промена у понашању и бољег постигнућа у школи

Упознавање наставника и стручних сарадника са појмом и могућим узроцима појаве проблема у понашању ученика који отежавају њихово праћење наставе, социјализацију и прикладно и очекивано понашање у школи Развијање компетенција наставника и стручних сарадника за разумевање проблема у понашању ученика у школи у светлу основних потреба и унутрашње мотивације ученика Оспособљавање наставника и стручних сарадника за примену индивидуализованог приступа и израду индивидуалног плана подршке за ученике са проблемима у понашању у школи Оснаживање наставника за примену делотворних стратегија подучавања ученика са проблемима у понашању у школи Унапређивање вештина саветодавног рада са ученицима са проблемима у понашању и њиховим родитељима

По завршеном програму обуке учесници ће бити у могућности да: - препознају и процене сложеност проблема у понашању ученика, њиховог утицаја на праћење наставе, социјализацију и очекивано понашање у школи - разумеју ученике са проблемима у понашању са становишта повезаности понашања ученика са његовим потребама и унутрашњом мотивацијом - примењују индивидуализовани приступ и да израде индивидуални план подршке за ученике са проблемима у понашању у школи - примењује делотворне стратегије у подучавању ученика са проблемима понашања у школи и примењују стечена знања и вештине током саветодавног рада са ученицима и њиховим родитељима - креирају одговарајуће услове за позитиван развој ученика са проблемима у понашању у учионици и ван ње

 • 1. дан
  • Уводне активности - Упознавање и очекивања
  • Проблеми у учењу и понашању ученика у школи
  • Разумевање специфичности проблема у понашању ученика у школи
  • Пауза
  • Области и мере подршке за ученике са проблемима у учењу и понашању у школи
  • Пауза за ручак
  • Кораци у планирању и израда индивидуалног плана подршке
  • Пауза
  • Стратегије у раду са ученицима са проблемима у учењу и понашању
  • Завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда Миљана Китановић, Оливера Амиџић 22 3.97
2 Средња стручна школа Кучево Миљана Китановић, Оливера Амиџић 22 3.95
3 ОШ "Бранко Радичевић" Савино Село Миљана Китановић, Оливера Амиџић 30 3.95
4 Мачванска средња школа Богатић Миљана Китановић, Оливера Амиџић 30 3.88

Укупно учесника: 104 | Просечна оцена: 3.94