Образовно – васпитни рад и мере подршке за ученике са проблемима у понашању

Каталошки број програма: 114  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Миљана Китановић, дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда

Миљана Китановић, дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда; Оливера Амиџић, дипломирани педагог,мастер педагогије, Музичка школа „Исидор Бајић“, Нови Сад

васпитни рад

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Унапређивање компетенција наставника и стручних сарадника за образовно – васпитни рад и пружање адекватне подршке ученицима са проблемима у понашању у функцији развоја позитивних промена у понашању и бољег постигнућа у школи

Упознавање наставника и стручних сарадника са појмом и могућим узроцима појаве проблема у понашању ученика који отежавају њихово праћење наставе, социјализацију и прикладно и очекивано понашање у школи Развијање компетенција наставника и стручних сарадника за разумевање проблема у понашању ученика у школи у светлу основних потреба и унутрашње мотивације ученика Оспособљавање наставника и стручних сарадника за примену индивидуализованог приступа и израду индивидуалног плана подршке за ученике са проблемима у понашању у школи Оснаживање наставника за примену делотворних стратегија подучавања ученика са проблемима у понашању у школи Унапређивање вештина саветодавног рада са ученицима са проблемима у понашању и њиховим родитељима

По завршеном програму обуке учесници ће бити у могућности да: - препознају и процене сложеност проблема у понашању ученика, њиховог утицаја на праћење наставе, социјализацију и очекивано понашање у школи - разумеју ученике са проблемима у понашању са становишта повезаности понашања ученика са његовим потребама и унутрашњом мотивацијом - примењују индивидуализовани приступ и да израде индивидуални план подршке за ученике са проблемима у понашању у школи - примењује делотворне стратегије у подучавању ученика са проблемима понашања у школи и примењују стечена знања и вештине током саветодавног рада са ученицима и њиховим родитељима - креирају одговарајуће услове за позитиван развој ученика са проблемима у понашању у учионици и ван ње

 • 1. дан
  • Уводне активности - Упознавање и очекивања
  • Проблеми у учењу и понашању ученика у школи
  • Разумевање специфичности проблема у понашању ученика у школи
  • Пауза
  • Области и мере подршке за ученике са проблемима у учењу и понашању у школи
  • Пауза за ручак
  • Кораци у планирању и израда индивидуалног плана подршке
  • Пауза
  • Стратегије у раду са ученицима са проблемима у учењу и понашању
  • Завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда Миљана Китановић, Оливера Амиџић 22 3.97
2 Средња стручна школа Кучево Миљана Китановић, Оливера Амиџић 22 3.95
3 ОШ "Бранко Радичевић" Савино Село Миљана Китановић, Оливера Амиџић 30 3.95
4 Мачванска средња школа Богатић Миљана Китановић, Оливера Амиџић 30 3.88
5 Музичка школа "Исидор Бајић" Нови Сад Миљана Китановић, Оливера Амиџић 19 4
6 Музичка школа "Исидор Бајић" Нови Сад Миљана Китановић, Оливера Амиџић 24 3.96
7 Музичка школа "Исидор Бајић" Нови Сад Миљана Китановић, Оливера Амиџић 20 3.99
8 Музичка школа "Исидор Бајић" Нови Сад Миљана Китановић, Оливера Амиџић 23 4
9 Музичка школа "Коста Манојловић" Земун Миљана Китановић, Оливера Амиџић 20 3.97
10 Центар за стручно усавршавање Шабац Миљана Китановић, Оливера Амиџић 20 3.97
11 ОШ "Бранко Радичевић" Марадик Миљана Китановић, Оливера Амиџић 19 3.93

Укупно учесника: 249 | Просечна оцена: 3.96