Дигитална писменост-обрада слике

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 498  

Да

Институт за модерно образовање, Масарикова 5, office@institut.edu.rs, 0114011260

Валентин Кулето, office@institut.edu.rs, 0114011260, 11111111

Вук Нинић, Дипломирани инжењер, Универзитет Сингидунум, Београд

Вук Нинић, Дипломирани инжењер, Универзитет Сингидунум, Београд; Милић Вукојичић, мастер , Универзитет Сингидунум

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Циљ овог програма је да се полазници укратко упознају са историјом, појмом и употребом дигиталне фотографије, као и са комплетним процесом рада на складиштењу, обради и даљој употреби.

Полазници се упознају са обрадом слике, радом у професионалном програму за фото-монтажу и стичу основна знања из употребе алата на рачунару, креирања, пребацивања и чувања дигиталних слика. Детаљније, обрађиваће се рад на самим сликама у смислу формата, боја и чувања самих слика. Упознаће се са креирањем нових докумената и подешавањима, затим и могућностима селекције, креирањем слојева и текстуалних објеката, као и коришћењем ефеката и филтера. Такође, биће објашњени алати за цртање и бојење, а на самом крају и припрема излазних докумената, односно подешавања која су за то потребна – на који начин се могу снимити фотографије које ћемо користити на њебу и који избор формата за ту сврху имамо.

Полазници ће сазнати на који се начин може доћи до дигиталних фотографија осим коришћењем фото-апарата или мобилног телефона – као што су на пример скенирање или преузимање фотографија са интернета. Биће објашњен рад у програму Адобе Пхотосхоп, једном од најпопуларнијих програма за обраду дигиталних фотографија. Посебно ће бити обрађено креирање нових докумената, а затим ће бити речи и о подешавањима радног простора, као и појединих алата које ћете користити при обради фотографија.

 • 1. недеља
  • Рад са сликама
 • 2. недеља
  • Рад у програму и рад у документима
 • 3. недеља
  • Цртање и бојење
 • 4. недеља
  • Припремање излазних докумената

45

недеља: 4
бодова: 25

3000 динара.