У школи је лако када вредновати знаш како

Каталошки број програма: 749  

Не

Савез учитеља Републике Србије, Дечанска 6/III, 11000 Београд, surs@surs.org.rs, 0113245385 , 0113239697

Марија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 0113245385, 0646445378, 0113239697

Сузана Мијушковић, висока стручна спрема, Основна школа „Николај Велимировић“ Шабац; Иван Миловановић, Специјалиста методике наставе пид, ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан; Невена Перић, спец.обр.технологије, ма обр.политика, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево; Наташа Николић Гајић, Мастер образовних политика, ОШ „Краљ Александар I“ Пожаревац; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ “Страхиња Поповић” Дворане; Драгица Спремић, Професор разредне наставе, Основна школа „23. октобар“ Кленак

Сузана Мијушковић, висока стручна спрема, Основна школа „Николај Велимировић“ Шабац; Иван Миловановић, Специјалиста методике наставе пид, ОШ „Јоца Милосављевић“, Багрдан; Невена Перић, спец.обр.технологије, ма обр.политика, ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево; Ивана Благојевић, професор разредне наставе, ОШ “Страхиња Поповић” Дворане; Драгица Спремић, Професор разредне наставе, Основна школа „23. октобар“ Кленак

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Унапређивање компетенција полазника за праћење и вредновање остварености исхода и стандарда путем ваљано конструисаног теста, захтева или задатка, а све у циљу примене знања у пракси.

-оснаживање полазника за избор оптималних садржаја за планирање вредновања и праћења постигнућа ученика, користећи захтеве, задатке, тестове усмеренe на исходе и стандарде -јачање компетенција полазника за избор задатака и конструкцију теста у складу са исходима и стандардима -усмеравање полазника на конструкцију упутства за прегледање и бодовање тестова -оснаживање полазника за индивидуализацију наставе на основу резултата тестирања -планирање засновано на постигнућима ученика -оснаживање полазника за обраду и анализу података са тестирања -упућивање полазника на развој стратегија код ученика за постављање сопствених циљева у складу са постигнућима на тестирањима -упућивање полазника на самовредновања код ученика и процену напретка

Полазници ће након обуке бити у стању да: 1. квалитетније прате и вреднују ученичка постигнућа 2. сврсисходније глобално и оперативно планирају 3. помогну ученицима да боље напредују и савладају проблеме са којима се сусрећу у остваривању предвиђених исхода по темама, областима и предметима 4. анализирају постигнућа ученика из наставног предмета и на основу тога врше припремање и планирање 5. израђују тестове, водећи рачуна о свим аспектима конструкције теста 6. оснажују ученике у процесу самовредновања сопственог рада и постављању циљева учења, користећи ове тестове

 • 1. дан
  • Увод; Како пратимо и вреднујемо постигнућа ученика?
  • Тест знања као начин вредновања ученичких постигнућа
  • Пауза
  • Карактеристике доброг задатка
  • Пауза
  • Могућност употребе ИКТ алата за вредновање ученичких постигнућа
  • Пауза
  • Од исхода до теста знања
  • Пауза
  • Анализа теста као препорука за даље напредовањe
  • Евалуација обуке

30

дана: 1
бодова: 8

За групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 1500,00 динара и обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал и трошкове организације обуке. Трошкови пута и смештаји реализатора, као и хране и освежења на обуци нису укључени у наведену цену.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Вук Караџић" Моравска 2, Пожаревац Сузана Мијушковић, Ивана Благојевић, Драгица Спремић 24 3.91
2 ОШ "Доситеј Обрадовић", Милетићева 6, Бела Црква Иван Миловановић, Ивана Благојевић 21 3.91
3 ОШ "Доситеј Обрадовић", Милетићева 6, Бела Црква Иван Миловановић, Ивана Благојевић 24 3.89
4 ОШ "Јован Јовановић Змај" Трг рудара бб, Алексиначки Рудник Невена Перић, Ивана Благојевић 28 3.91
5 ОШ "Олга Петров Радишић", Вука Караџића 8, Вршац Сузана Мијушковић, Драгица Спремић 27 4
6 ОШ "Љубиша Урошевић", Цара Душана 146, Рибаре Иван Миловановић, Ивана Благојевић 30 3.88
7 ОШ "Димитрије Давидовић", Анте Протића 3, Смедерево Сузана Мијушковић, Драгица Спремић 23 4
8 ОШ "Ната Јеличић", Јеле Спиридоновић Савић 5, Шабац Иван Миловановић, Ивана Благојевић 27 3.93
9 Центар за стручно усавршавање, Балканска 63, Крушевац Сузана Мијушковић, Драгица Спремић 29 3.99
10 ОШ "Јанко Веселиновић" Карађорђева 48, Шабац Сузана Мијушковић, Ивана Благојевић 30 3.98

Укупно учесника: 263 | Просечна оцена: 3.94