Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика

Каталошки број програма: 961  

Не

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА, Немањина 28, Београд, elta.kancelarija@gmail.com, 0113611644, 063210460

Марија Панић, elta.kancelarija@gmail.com, 0113611644, 063210460

Ненад Миладиновић, Доктор филолошких наука, ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон''; Валентина Гаврановић, Доктор наука - филолошке науке, Универзитет Сингидунум; Ивана Милошевић, Дипл. филолог енглеског ј. и књ. мастер , Математичка гимназија; Љиљана Поша, дипл. проф. енглеског језика и књ., Физички факултет у Београду; Нада Ћираковић, дипл. проф. енглеског језика и књ., Гимназија Лазаревац

Ненад Миладиновић, Доктор филолошких наука, ОШ ,,Трећи крагујевачки батаљон''; Валентина Гаврановић, Доктор наука - филолошке науке, Универзитет Сингидунум; Ивана Милошевић, Дипл. филолог енглеског ј. и књ. мастер , Математичка гимназија; Љиљана Поша, дипл. проф. енглеског језика и књ., Физички факултет у Београду; Нада Ћираковић, дипл. проф. енглеског језика и књ., Гимназија Лазаревац

страни језик

наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Пуно ангажовање ученика у целокупном наставном процесу; Подстицање и развој интелектуалних вештина ученика (критичко и аналитичко мишљење, решавање проблема,истраживање,интегрисање и примена знања, креативност, иницијатива, мотивација и самопоуздање)

Подршка и унапређивање компетенција наставника за обављање образовно васпитног рада у настави страног језика у складу са савременим трендовима и потребама ученика Афирмисање креативности, оригиналности, иновација у подучавању и учењу Развијање вештина за живот, рад и учење: комуникација и сарадња, критичко мишљење, решавање проблема, радозналост, креативност, иницијатива Успостављање функционалних знања, кључних вештина, стратегија учења, система вредности, самосталности и мотивације ученика

По завршетку обуке наставници ће бити у стању да наставу и учење страног језика организују и реализују у контексту који мотивише и активира ученике, развија критичко мишљење и креативност. Осим учења језика ученици ће развијати и мисаоне вештине, ефикасну комуникацију и сарадњу. Такав начин рада омогућиће им да јасније сагледају сврху учења и употребу језичких знања. Учење ће постати лакше и разноврсније, а знања трајнија и употребљива у њиховом будућем животу - даљем образовању и раду.

 • 1. дан
  • Образовање за будућност
  • Пауза за кафу
  • Развијање критичког размишљања и решавања проблема
  • Пауза за кафу
  • Наставне активности за мисаоно активирање ученика
  • Пауза за ручак
  • Подстицање радозналости и креативности
  • Пауза за кафу
  • Креативност наставницима (практичан рад)
  • Евалуација семинара и сертификација

30

дана: 1
бодова: 8

2.500,00 дин по учеснику Административни трошкови – 10%; Трошкови организација обуке и активности Удружења – 30%; Бруто хонорар за 2 реализатора и трошкови путовања – 60%.