Тестови и оцењивање

Каталошки број програма: 743  

Не

Удружење наставника ВЕТ Форум, Боре Вукмировић 12, 18000 Ниш, udruzenjevetforum@gmail.com, 063411456, 018220424

Саша Манић, manicsasa2@gmail.com, 018220424, 063411456

Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун; Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Александра Бакрач, Дипломирани економиста, Економско трговинска школа Бечеј; Дејан Пејчић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Економска школа Ниш; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Јовица Јевтић, мр , Економско-трговинска школа Параћин; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Саша Манић, Дипломирани математичар, Правно-пословна школа Ниш; Марина Дулић Љубисављевић, Дипломирани психолог, Правно-пословна школа Ниш; Александар Драгановић, , Економско-трговинска школа, Параћин; Драган Петровић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Зајечар ; Милица Стевановић, Дипломирани педагог, Економска школа у Нишу; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Јелена Тасић, , Економско трговинска школа Врање; Имре Зомбори, , ЕСШ "Боса Милићевић"

Зорица Караић-Шибалић, , Економска школа, Ужице; Дејан Пејчић, дипломирани инжењер електротехнике за рачунарску технику и информатику, Економска школа Ниш; Стеван Спајић, , Економско – трговинска школа Бечеј; Јовица Јевтић, мр , Економско-трговинска школа Параћин; Живорад Младеновић, , Прва крагујевачка гимназија; Драган Петровић, Дипломирани економиста, Економско-трговинска школа Зајечар ; Сретен Јовић, , Економско-трговинска школа, Врање; Имре Зомбори, , ЕСШ "Боса Милићевић"

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција

Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)

Оспособљавање учесника за оцењивање у складу са циљевима и исходима Програма наставе и учења путем тестова сачињених од задатака знања и аутентичних задатака и путем креирања критеријума и индикатора за оцењивање других активности ученика.

Оспособљавање учесника да израде тест за проверу остварености исхода Програма наставе и учења са добрим метријским карактеристикама у складу са Правилником о оцењивању за основно и средње образовање и васпитање. Оспособљавање учесника за израду модела решења и скале за оцењивање. Оспособљавање учесника да креирају аутентичне задатке из реалног живота и да процене теоријско и функционално знање ученика и развијеност међупредметних компетенција. Развијање вештине структурисања задатака по Блумовој таксономији. Оспособљавање учесника за формативно оцењивање и упознавање са осталим видовима оцењивања у настави. Оспособљавање учесника да израде и користе различите моделе вредновања за оцењивање са релевантним критеријумима и индикаторима.

Учесници су оспособљени да креирају: различите типове задатака знања за тест, аутентичне задатке из реалног живота повезане са исходима Програма наставе и учења; модел вредновања који обезбеђује да је тест са аутентичним задацима валидан, објективан, поуздан, осетљив и нормиран. Учесници оспособљени да користе чек листе за оцењивање: активности ученика, усменог доприноса настави, групног рада, презентације и есеја; да израде тест и модел вредновања који користе за оцењивање поштујући Правилник о оцењивању, Блумову таксономију, циљеве и исходе Програма наставе и учења. Учесници оспособљени да израде модел вредновања за процену функционалног знања и међупредметних компетенција.

 • 1. дан
  • Уводна радионица – O оцењивању
  • Пауза
  • Комплексност оцењивања
  • Пауза
  • Врсте задатака за тест знања
  • Пауза
  • Аутентични задаци
 • 2. дан
  • Комплетирање теста, модел решења и метријске карактеристике
  • Пауза
  • Оцењивање усменог доприноса настави
  • Пауза
  • Оцењивање групног рада, презентације и есеја
  • Пауза
  • Закључци и вредновање програма

30

дана: 2
бодова: 16

Цена програма износи 3000,00 динара по учеснику. Цена је пројектована за групу од 30 учесника. Цена покрива хонораре реализатора програма, порезе и доприносе и трошкове Удружења. У цену нису урачунати трошкови смештаја, исхране и пута реализатора програма, материјала за реализацију програма, закуп просторије где се програм реализује, као ни трошкови смештаја и исхране учесника.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ОШ "Здравко Гложански" Бечеј Стеван Спајић, Имре Зомбори 16 3.98
2 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању у Нишу Дејан Пејчић, Драган Петровић 30 3.95
3 Економска школа "9. мај" Сремска Митровица Стеван Спајић, Драган Петровић 30 3.9
4 ССШ "Др Радивој Увалић" Бачка Паланка Стеван Спајић, Драган Петровић 25 3.95
5 Регионални центар за професионални развој запослених у образовању. Париских комуна Ниш Дејан Пејчић, Драган Петровић 30 3.93

Укупно учесника: 131 | Просечна оцена: 3.94