Озвучимо пројекат

Каталошки број програма: 839  

Не

PU "Dobra vila", Petefi Šandora 153, dobravilahome@gmail.com, 0631519931

Olgica Pušić Ugrnov, dobravilahome@gmail.com, 0631519931, 0631519931

Мирјана Растовић, Мастер теоретичар уметности , Радио-телевизија Војводине, Редакција музичког про; Олгица Пушић Угрнов, Дипломирани педагог, ПУ "Добра вила"

Мирјана Растовић, Мастер теоретичар уметности , Радио-телевизија Војводине, Редакција музичког про; Олгица Пушић Угрнов, Дипломирани педагог, ПУ "Добра вила"

предшколско васпитање и образовање

васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за развијање квалитета реалног програма

Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”

Стицање знања и проширивање искуства о различитим могућностима примене музике и звука у пројектном планирању

- Упознавање полазника обуке са различитим критеријумима за одабир музичких садржаја како би они били мотивишући за дете - Развијање вештине за препознавање музике и звука као повода за пројекат - Развијање вештине полазника да препознају када у оквиру пројекта могу понудити музички садржај као провокацију - Оспособљавање полазника обуке да бирају и самостално креирају музичке садржаје - Развијање вештине полазника да препознају на које начине у оквиру пројекта могу понудити музички садржај као провокацију

Очекује се да ће полазници након реализације обуке бити оспособљени да истовремено сагледају више критеријума за одабир различитих музичких садржаја како би они били мотивишући, као и да бирају и самостално креирају музичке садржаје. По завршетку обуке, очекује се да ће полазници бити оспособљени да препознају повод код деце на основу ког ће понудити музичку провокацију. Очекује се да ће полазници умети да процене када и на који начин у оквиру пројекта могу понудити музички садржај као провокацију.

 • 1. дан
  • Ко све пева – упознавање учесника
  • Теоријско и практично полазиште програма
  • Критеријуми за одабир звучних и музичких садржаја
  • Пауза
  • Све што се чује назива се звук
  • Музика и звук као повод
  • Пауза за ручак
  • Уметничка и васпитна вредност музике, песме, звука
  • Вежбе дисања и поставке гласа
  • Анализа прича о теми/пројекту
  • Евалуација дана
 • 2. дан
  • Сумирање знања из претходног дана
  • Одабир звука као провокације
  • Одабир тона као провокације
  • Пауза
  • Одабир иструмента као провокације
  • Тело као инструмент
  • Израда инструмента
  • Пауза за ручак
  • Песма као провокација
  • Креирање песме
  • Развијање озвученог пројекта
  • Евалуација програма

30

дана: 2
бодова: 12

3500 динара Хонорари и путни трошкови Трошкови изнајмљивања простора Штампани материјал Материјал за радионице и израду инструмената Храна и освежење за учеснике и реализаторе Изнајмљивање видео бима (пројектора са платном) Умножавање снимака и фотографија за учеснике