Методе и технике за подстицање креативности ученика у школи

Каталошки број програма: 602  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Миљана Китановић, дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда

Миљана Китановић, дипломирани психолог, Гимназија „Душан Васиљев“ Кикинда; Оливера Амиџић, дипломирани педагог,мастер педагогије, Музичка школа „Исидор Бајић“, Нови Сад

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)

Унапређење компетенција наставника за примену метода и техника у подучавању којима се подстиче креативност ученика у школи

- Упознавање наставника са феноменом креативности, условима и могућностима развијања сопствене креативности и креативности код ученика - Усмеравање наставника ка позитивном вредновању и увиђању значаја подстицања креативности ученика у школској пракси (настави, ваннаставним и ваншколским активностима) - Оспособљавање наставника за коришћење креативних метода и техника и израду наставних материјала ради подстицања креативности код ученика - Оснаживање наставника за осмишљавање и креирање наставних активности којима се подстиче креативност ученика

По завршеном програму обуке учесници ће бити оспособљени да: - разумеју сложеност појма креативности,услове за испољавање и развијање креативности - разумеју значај подстицања креативности код ученика у образовном процесу, у настави, ваннаставним и ваншколским активностима - користе различите моделе креативне наставе у складу са потребама ученика - примењују различите креативне технике и методе у подучавању ученика у циљу подстицања њихове креативности - креирају наставне садржаје и материјале у циљу подстицања креативности ученика - осмишљавају, креирају и реализују различите активности којима се подстиче креативност ученика у школском и ваншколском контексту

 • 1. дан
  • Уводне активности - Упознавање
  • Шта је креативност и како бити креативан - теоријска разматрања о креативности
  • Место креативности у образовном процесу – где смо сада и куда даље?
  • Пауза
  • Модели креативне наставе – креативно подучавање, креативно учење
  • Пауза за ручак
  • Методе и технике за подстицање креативности
  • Пауза
  • Креативност у школској пракси – настава, ваннаставне и ваншколске активности
  • Завршне активности

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.