Креирање интерактивних видео лекција

програм се изводи путем Интернета

Каталошки број програма: 585  

Да

Образовно креативни центар, Д.Р.Бобија 6/1 19210 Бор, info@okc.rs, 0642863080

Зоран Милојевић, profesor.zoran@gmail.com, 0642863080, 0642863080

Елена Спасић Митрановић, , Економско-трговинска школа Бор; Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун

Елена Спасић Митрановић, , Економско-трговинска школа Бор; Радмила Николић, , Економска школа „Нада Димић” Земун

општа питања наставе

наставник разредне наставе - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник у школи за образовање одраслих - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за поучавање и учење;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за поучавање и учење;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник) - нису објављени стандарди компетенција

Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Оспособљавање наставника за креирање дидактичко - методичког материјала у интерактивном видео формату. Унапређивање рада наставника кроз нове начине рада на часовима и употребе интерактивног видео материјала као наставног средства.

Упознавање са врстама видео формата као наставних средстава. Упознавање учесника са интерактивним видео лекцијама. Оспособљавање учесника за рад на интернет сервису за отпремање и дистрибуцију видео садржаја. Оспособљавање учесника за креирање дидактичко - методичког материјала у интерактивном видео формату за наставне садржаје. Оспособљавање учесника за креирање сопосвеног видео канала за креирање и дистрибуцију интерактивних видео лекција.

По завршетку обуке очекује се да ће учесници обуке бити оспособљени за креирање сопственог интернет видео канала за отпремање и дистрибуцију интерактивног видео материјала за наставу. Учесници су оспособљени за монтажу слика, звука и видео исечака у видео лекцију. Учесници оспособљени за креирање интерактивног садржаја у видео формату у виду отворених и затворених задатака. Учесници су оспособљени да креирају видео лекције које садрже приказ екрана и интерактивне елементе. Већа заинтересованост за часове и смањен број изостанака. База мултимедијалног наставног материјала стално доступног на интернету омогућава ученицима приступ ресурсима за учење и изван школе у време и темпом по њиховој мери.

  • 1. недеља
    • Филмови у наставном процесу. Интерактивне видео лекције.
  • 2. недеља
    • Видео лекције са приказом екрана и нарацијом аутора

45

недеља: 2
бодова: 16

Цена по учеснику износи 4000 динара. У цену је урачуната: накнада реализатора, израда и дистрибуција наставног радног материјала, одржавање сервера и система за учење на даљину.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 Елена Спасић Митрановић, Радмила Николић 6 3.98
2 Елена Спасић Митрановић, Радмила Николић 7 3.99
3 Елена Спасић Митрановић, Радмила Николић 27 4
4 Елена Спасић Митрановић, Радмила Николић 3 4
5 Елена Спасић Митрановић, Радмила Николић 2 4
6 Елена Спасић Митрановић, Радмила Николић 1 4
7 Елена Спасић Митрановић, Радмила Николић 1 4

Укупно учесника: 47 | Просечна оцена: 4