Вишеструке интелигенције у васпитно образовном процесу

Каталошки број програма: 230  

Не

Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда, csukikinda2@gmail.com, 0230404830

Дејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230404830, 0648579262

Бранка Граховац, магистар наука, предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда

Бранка Граховац, магистар наука, предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда; Мирела Марковић, __________________________, Основна школа „ Змај Јова Јовановић “ Београд

деца/ученици којима је потребна додатна подршка у образовању

наставник разредне наставе - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – основна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник предметне наставе – гимназија - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
наставник изборних и факултативних програма/предмета - компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика ;
васпитач у предшколској установи - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
медицинска сестра – васпитач - компетенције васпитача у непосредном раду са децом;
стручни сарадник у предшколској установи - компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој;
васпитач у дому ученика - компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за пружање подршке ученицима;
директор/помоћник директора - компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених;
стручни сарадник у школи - нису објављени стандарди компетенција;
стручни сарадник у дому ученика - нису објављени стандарди компетенција

Примена инклузивног и демократског приступа у васпитању и образовању у циљу обезбеђивања квалитетног образовања за све (индивидуализација и диференцијација, превенција осипања из образовања, пружање додатне образовне подршке ученицима из осетљивих група укључујући и подршку преласку ученика на следећи ниво образовања и васпитања, рад са даровитим ученицима)

Ојачати способност просветних радника за препознавање понашања даровите деце/ученика у складу са Гарднеровом теоријом вишеструких интелигенција и у складу са њима реализација ИОПа.

•Сагледавање потребе раног дијагностиковања даровитости •Уочавање предности и недостатака фактора који утичу на развој даровитости •Разликовање различитих облика понашања Гарднерове теорије као начина испољавања даровитости •Препознавање активности и њихових корелација којима се стимулишу различити облици даровитости •Унапређивање сарадње са родитељима даровитог детета и ресурсима локалне заједнице

•По завршетку обуке просветни радници ће бити оспособљени да идентификују понашања различитих врста интелигенција у реалности у вртићу/школи и у складу са њима да израде индивидуални план подршке. •Захваљујући обуци полазници ће бити у прилици да при планирању ИПП искористе корелације понашања вишеструких интелигенција •Просветни радници ће бити мотивисани да унапреде сарадњу са родитељима даровитог детета и ресурсима средине ради квалитета постизања циљева ИОПа.

  • 1. дан
    • Даровито дете у контексту Гарднерове теорије вишеструких интелигенција
    • Лингвистичка, логичка, музичка и просторна инетлигенција
    • Телесна, природњачка, социјална и лична интелигенција
    • Израда ИОПа

30

дана: 1
бодова: 8

45.000,00 РСД + путни трошкови.

Списак одржаних обука

# Место Реализатори Број учесника Оцена
# Место Реализатори Број учесника Оцена
1 ПУ Палилула, вртић "Мали принц" Београд Бранка Граховац, Мирела Марковић 26 3.97
2 Центар за стручно усавршавање Кикинда Бранка Граховац, Мирела Марковић 29 4
3 Вртић "Плави чуперак" Кикинда Бранка Граховац, Мирела Марковић 23 4
4 Вртић "Плави чуперак" Кикинда Бранка Граховац, Мирела Марковић 24 4
5 ПУ "Чаролија" Вршац Бранка Граховац, Мирела Марковић 30 3.79
6 ПУ "Каја" Љиг Бранка Граховац, Мирела Марковић 17 3.99
7 ПУ "Земља чуда" Нови Сад Бранка Граховац, Мирела Марковић 30 3.98

Укупно учесника: 179 | Просечна оцена: 3.96