Развијање културе заједнице учења у предшколској установи (структура и култура установе, рефлексија, хоризонтална размена, самовредновање, дељено лидерство, сарадња са породицом и локалном средином у ширем смислу)
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
721 К4, К7, К10, К23

Развој компетенција рефлексивних практичара-ки за транзиционе процесе између вртића и школе

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
788 К6, К9, К20

"И родитељи су важни"

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
797 К6

Јачање професионалних капацитета васпитача у раду са родитељима деце са дијабетесом

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
802 К7, К9

ВЕШТИНЕ ЗА ДОБРЕ МЕЂУЉУДСКЕ ОДНОСЕ ТОКОМ КАРИЈЕРЕ – култура комуникације и управљање каријером

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
807 К6, К9, К16

Вртић као центар добре комуникације

Удружење медицинских сестара предшколских установа подунавско-браничевског региона
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
819 К7, К9, К20

ЗА КОРАК ИСПРЕД У ПРЕДШКОЛСТВУ – УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕНОСИВИХ (КОМУНИКАЦИЈСКИХ, ЛИЧНИХ И ДИГИТАЛНИХ) ВЕШТИНА

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
829 К6, К10, К16

Кооперативно учење у раду на пројектима

Предшколска установа "Мазза"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
832 К6, К9, К20

Наш вртић гради добре односе-подршка развоју на темељу грађења односа

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
833 К6, К9, К20

Наше вртић/јасле као место за опуштање - антистрес програм за децу и одрасле

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
841 К6, К9

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Предшколска установа "Перка Вићентијевић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
843 К6, К9

Подршка добробити деце кроз грађење партнерских односа са породицом у различитим моделима транзиције

Удружење медицинских сестара предшколских установа Шумадијско Поморавског региона
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
847 К6, К9, К16

Подстицајно родитељство кроз игру-

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије
Електронски
недеља: 3
бодова: 12
848 К6, К9

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 1: На игри темељена искуства учења у раном детињству

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије
Електронски
недеља: 3
бодова: 8
849 К6, К9, К20

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 3: Приступ и начини рада са породицом

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 20
856 К6, К8, К20, К23

Прилика за свако дете - развијање различитих програма предшколског васпитања и образовања

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
861 К5, К11, К23

Природни вртић

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
865 К6, К9

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА У ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА

ПУ Врачар
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
867 К6, К9

Развијање васпитно-образовне праксе усмерене на односе

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш-Одсек Пирот
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
868 К2, К7, К10, К16

Развијање културе заједнице учења у предшколској установи кроз примену акционих истраживања

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
872 К6, К10, К19

РЕФЛЕКСИЈА – ИСКОРАК У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ПУ

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
878 К7

Удружимо се – повежимо се

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
885 К7, К9, К23

„Програм за децу и родитеље СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА – ДАЈМО ИМ КРИЛА“ – различити програми за целу породицу

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
886 К6, К9, К23

„Програм за родитеље СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА – ДАЈМО ИМ КРИЛА“ – Подршка васпитној улози породице на даљину

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Електронски
недеља: 2
бодова: 16