Јачање компетенција запослених у предшколској установи за примену програмске концепције „Године узлета”
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
24 К6, К9, К19

Вештине грађења односа са децом и родитељима

ПР агенција ”Центар Ивес”
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
607 К2, К5, К23

МОБИЛНИ УРЕЂАЈИ У НАСТАВИ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
649 К2, К5, К23

ОНЛАЈН ИГРЕ У НАСТАВИ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
791 К5, К11

"Подршка и структура" - стратегије грађења односа који подржавају добробит детета кроз социјално-емоционално учење

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
793 К5, К11

"Спортико Змај-јасле“ подстицајне и превентивне моторичке активности деце јасленог узраста

Предшколска установа "Раковица"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
795 К5, К11

,,Од тачке до линије“ Интегрисано учење у инспиративним просторним целинама

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
796 К5, К11, К19

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Центар за драмски метод ИнДрама
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
800 К5, К11

Васпитач и стручни сарадник у реалном програму

ПУ Повратак природи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
804 К6, К20

Вртић као сигурна база: Модел подршке транзицији детета из породице у вртић - ”Kако се постаје Вртићанин?”

Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
812 К5, К11, К16

Деца уче свим чулима и целим телом

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
814 К5, К11

Дигиталне технологије као подршка документовању у вртићу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
816 К5, К11, К16

ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
817 К7, К11

Документовање у функцији оснаживања практичара у развијању реалног програма

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
820 К5, К11

ЗАЈЕДНИЧКО РАЗВИЈАЊЕ ПРОГРАМА СА ДЕЦОМ

ПУ Врачар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
821 К7, К10

Игра деце као извор добробити

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
823 К6, К9

ИЗАЗОВИ РОДИТЕЉСТВА - обука практичара за рад са родитељима

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
825 К5

КАКО КОМУНИЦИРАТИ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И ЊИХОВИМ РОДИТЕЉИМА

Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
830 К5, К6, К7, К8

Модели креативне приче за децу предшколског узраста

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
834 К5, К11, К16

НТЦ систем учења – практична примена сазнања из неуронаука у васпитно образовном раду

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
835 К7, К11, К16

О ПРОЈЕКТИМА КРОЗ СЛИКЕ И РЕЧИ - документовање учења и развоја пројекта

Удружење Едупроф
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
837 К5, К8

Од игре до музичке композиције

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
839 К5, К11

Озвучимо пројекат

PU "Dobra vila"
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
840 К5, К6, К9, К11, К16

Партиципација у вртићу – од учествовања до (су)деловања

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
842 К5

Подршка дечјој игри у вртићу

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
844 К5

Подршка добробити кроз односе и делање

Савез удружења васпитача Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
845 К7

Подршка остварености и испуњености васпитача у свом послу кроз међусобно консултовање у раду

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
846 К5, К11

Подршка социјалној добробити детета кроз развијање социјалних вештина у оквиру Основа програма Године узлета

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
850 К5, К11, К13, К16, К23

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
852 К5, К11, К16

Праћење и документовање као подршка учешћу деце у програму

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
853 К5

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
855 К5, К11, К16

Препознати и уважити јединственост детета - пут ка решењу изазовног понашања

Центар за едукацију Кораци
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
860 К5, К11

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
863 К5, К11, К19

Прича у игри, игра у причи, драмско-приповедачке провокације у пројектном планирању

Центар за драмски метод ИнДрама
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
864 К5, К11, К16

ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
866 К5, К11

ПУТОКАЗИ КА УЧЕЊУ

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
870 К5

Развијање реалног програма у години пред полазак у школу

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
873 К5, К11

РУТИНЕ И РИТУАЛИ У ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
874 К5, К11

Свака боја сваком лепо стоји: од родних стереотипа до родне једнакости у вртићу

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
875 К5, К11

Специфичности и могућности рада у домену музике у оквиру програмске концепције „Године узлета“

Klett друштво за развој образовања
Електронски
недеља: 4
бодова: 8
876 К5, К11, К16

Тематско/пројектно планирање у функцији интегрисаног приступа учењу

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
882 К3, К5, К7, К12

Утицај токсичног стреса на рани развој мождане архитектуре

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 2
бодова: 10
883 К5, К11

ХОЛИСТИЧКИ ПРИСТУП РАНОМ РАЗВОЈУ И УЧЕЊУ ДЕЦЕ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И „ГОДИНЕ УЗЛЕТА“ – ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
884 К5, К11, К16

„Значај дечије игре и материјала за игру“

Центар за неформално образовање Други корак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
887 К6, К10

„Сви то смо ми –креирање различитих програма за децу предшколског узраста“

Предшколска установа , Зрењанин
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
888 К5

„Сензоперцептивне активности у вртићу“

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
889 К5, К11

„Спортико Змај" – примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце вртићког узраста

Предшколска установа "Раковица"
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
1037 К7

Музичка и ликовна уметност у контексту одрживог развоја

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8