Јачање компетенција за организацију и управљање радом установе
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
80 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Квалитетна комуникација, лидери и тимови као предуслов за добру организацију и управљање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
171 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
202 К4, К18, К23

Успостављање и унапређивање међународне сарадње школе

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
446 К2, К19, К23

Континуитет - квалитет у развоју запослених и установа

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
449 К21

,, УПРАВЉАЊЕ ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ УНУТАР НАРУЧИОЦА,, (Програм стручног оспособљавања овлашћених лица и запослених у образовном сектору за управљање и вођење поступака јавних набавки)

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
461 К4, К18, К23

ЈАЧАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ШКОЛАМА

Образовни форум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
503 К4, К6, К8, К15, К20, К23

Дигитални маркетинг у образовно-васпитној установи

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
531 К1, К4, К6, К15, К22, К23

ЗАКОН У ПРАКСИ: ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
566 К4, К8, К18, К19, К20, К21, К22, К23

Како написати пројекат из области образовања?

Удружење Путеви едукације
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
617 К4, К21, К23

Напиши и обезбеди средства преко ЕУ пројеката

Школа за основно образовање одраслих
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
629 К4, К22, К23

Наставник зна своја права ,клима у школи је здрава - Права,положај и обавезе запослених у образовању

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
630 К4, К18, К23

Наставник и четрдесеточасовна радна недеља - стручни органи, тимови и педагошки колегијум

MV centar za obrazovnje i obrazovne politike
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
647 К4, К6, К8, К15, К18, К23

Од самовредновања до екстерног вредновања

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
651 К4, К8, К18, К23

Организација и евалуација рада образовно-васпитних установа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
655 К4, К8, К18, К23

Основе управљања образовно-васпитним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
666 К4, К6, К8, К15, К18, К23

Писање и управљање пројектима, акционо и стратешко планирање

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
724 К4, К6, К8, К15, К18, К23

Развојно планирање у вртићу и школи

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
750 К1, К18, К23

Увезивање и функционалност наставничке документације

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
751 К21

Увођење и имплементација система финансијског управљања и контроле у установама образовања и васпитања

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
754 К4, К18

Унапређење капацитета образовних институција за писање пројеката по методологији ЕУ

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
760 К4, К6, К9, К15, К17, К23

Управљање тимовима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1119 К4, К22, К23

СПЕЦИФИЧНОСТИ РАДНОПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ И ПРИМЕНА РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА У ПРАКСИ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА

ЗАЈЕДНИЦА ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКИХ, ТРГОВИНСКИХ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА РС
Непосредно
дана: 1
бодова: 8