Унапређивање дигиталних компетенција и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
1 К2, К3, К23

Авантуре у царству класичних и дигиталних садржаја - различити видови читања у школском окружењу

Друштво школских библиотекара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
30 К4, К17, К23

Водич за безбедност ученика у дигиталном окружењу

Железничка техничка школа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
119 К4

Онлајн час одељењског старешине

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
122 К3, К5, К11, К14, К19, К23

Основе медијске писмености у образовању

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
134 К3, К7, К11

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
240 К2, К3

Дидактички материјал и апликације за развој пажње и вештина читања и писања

ОШ "Милоје Павловић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
279 К2

(Дигитални) медији у школи

Медија полис
Непосредно
дана: 2
бодова: 11
331 К3, К23

Грађанским васпитањем против опасности на интернету

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
340 К1, К6, К9, К20, К23

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
341 К1

3Д моделовање

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
343 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Koрак по корак до интерактивног часа 2- Креативним алатима до унапређивања наставе

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
344 К4, К7, К9, К15, К17, К23

Office 365 у реализацији наставе

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
345 К2

Photoshop и Illustrator- обрада слике као алат за припрему материјала

Машинска школа "Радоје Дакић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
347 К2

Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
348 К4, К19

Безбедно коришћење Интернета, друштвених мрежа и онлајн комуникације

Сириус онлајн
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
349 К2

Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
350 К1

Дигитални свет на длану

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
351 К2

ДИГИТАЛНИ СВЕТ. АЛАТИ ОД РАЗРЕДНЕ ДО ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ.

Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
352 К2, К4, К7, К19, К23

Дизајнирај на свој начин - неограничена решења дигиталног алата Canva

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
353 К2

Диференцирана настава у различитим деловима наставног процеса уз употребу веб-алата

Центар за стручно усавршавање Шабац
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
354 К2

Електронски дидактички материјали у настави матерњег и страног језика

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
355 К4, К18

Електронско управљање школском документацијом - програм обуке за израду, коришћење, заједничку сарадњу и управљање школском документацијом

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
356 К1, К4, К22

Заштита личних података и ИТ безбедност у школи

Сириус онлајн
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
357 К2, К18

ИKT алати за онлајн учење и проверу оствaрености исхода

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
358 К1, К2, К7

Израда анимативне позоришне представе и игрице у Скречу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
359 К1, К2, К7

Израда анимација и квиза у Скречу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
360 К2, К23

Израда електронских дидактичких материјала у настави математике

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
361 К4, К6, К9, К19, К23

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
362 К2

Инструкциони дизајн: Иновативни приступ учењу у дигиталној ери

Плато 32
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
363 К2, К7, К19

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
364 К2, К17

Интерактивни образовни симулациони софтвер у функцији образовања и унапређивање наставе

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
365 К2, К17

Интерактивни образовни софтвер у функцији образовања и унапређивање наставе

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
366 К2

Квизирација - учење кроз игру уз помоћ савремене информационе технологије

Предшколска установа Гимназион
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
367 К2, К6, К13, К19, К23

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
368 К2, К19

Мобилни свет наставе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
369 К2

Модел хибридног учења за почетни курс програмирања у гимназијама и средњим стручним школама

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
370 К4

Модели комуникације у онлајн настави

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 20
371 К1

Мултимедија у наставним материјалима 1

Удружење Центар за целоживотно образовање Еплусучење
Електронски
недеља: 5
бодова: 25
372 К1

Мултимедија у наставним материјалима 2

Удружење Центар за целоживотно образовање Еплусучење
Електронски
недеља: 5
бодова: 25
373 К4, К5, К15, К19, К23

Мултимедијални садржаји у функцији образовања_5

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
374 К2, К19

Напредне могућности програма за табеларна прорачунавања у циљу ефикасније наставе и образовног процеса

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
375 К2, К6, К13, К19, К23

Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
376 К1

Настава програмирања у облаку – парадигма новог доба

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
377 К2

оВРазовање - примена проширене и виртуелне реалности у образовању

Удржуење "Научи ме"
Електронски
недеља: 3
бодова: 20
378 К2, К18

Онлајн и хибридна настава

Удружење наставника ВЕТ Форум
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
379 К1, К2

Основе веб дизајна - креативни начин за развој ученика

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
380 К2, К23

Паметни телефон - наставно средство савременог наставника

Центар за стручно усавршавање
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
381 К1

Педагошка документација у облаку

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 20
382 К2, К5, К12, К14, К19, К23

Поглед у будућност

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
383 К2, К19, К23

Практична примена веб алата у настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
384 К1, К2, К19

Примена слободног софтвера у настави

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
385 К2, К19, К23

Примени дигиталне алате у савременом образовању

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
386 К2, К6, К7, К19, К23

Припрема савремене и ефективније наставе – корак напред

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
387 К2, К14, К17, К23

Програмирана настава и ИТ алати за програмирање наставног процеса

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
388 К1

Проширена реалност и амбијентална интелигенција у настави

ATUSS akademija - Odsek Visoka ICT
Електронски
недеља: 4
бодова: 23
389 К2, К19

Развој дигиталних вештина - повезивање теорије и праксе ( 3д штампа)

Машинска школа "Радоје Дакић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
391 К1

Револуција 4.0 -паметна аутоматизација

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
392 К2, К19

Систем за управљање учењем - Мудл као подршка настави

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
393 К1

Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
394 К2

СТЕМ активности и изазови

Klett друштво за развој образовања
Електронски
недеља: 3
бодова: 8
396 К2, К14, К18, К23

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21.века

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
398 К2

Успешније кроз Дигитални свет

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
399 К1

Школа будућности-Microsoft програмима до савремене наставе

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
406 К2, К23

еМатематика

Центар за стручно усавршавање
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
425 К2

Обликовање дигиталних материјала за интерактивну наставу математике – наставни и технолошки аспекти

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
445 К2, К23

Дигитална наставна средства -корак ка савременој активној настави

Центар за стручно усавршавање Шабац
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
450 К2

50 како - 50 лако – практичне вештине и ИКТ алати који штеде време

"Сцио"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
451 К2, К23

Canva у учионици – креативна настава и интерактивни наставни материјали

Кампстер доо
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
452 К2

Escape Classroom - универзална наставна метода за подстицање активног учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
453 К2

Kahoot!-учење на длану, и нетачно је тачно

Учитељско друштво Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
472 К2, К23

АТРИБУТИ УСПЕШНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОБРАЗОВАЊА И УЧЕЊА НА ДАЉИНУ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
474 К2, К6, К12, К17, К23

Блог као основни дигитални алат запосленог у образовно-васпитним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
476 К2, К5

Буди јунак/јунакиња дигиталне приче

Друштво учитеља Београда
Електронски
недеља: 3
бодова: 16
479 К2, К7, К12, К13, К17, К23

Веб алати за унапређење образовних постигнућа ученика

Центар за образовање Крагујевац
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
480 К2

Веб алатима кроз интердисциплинарност до СТЕ(А)М вештина

АЛИЈАНСА ПРОСВЕТИТЕЉА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
481 К2

Веб-алатима до формативне оцене

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
482 К2, К23

Видео лекције - савремено наставно средство

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
483 К2

Видео лекције и филм – ИКТ алати за креирање и емитовање садржаја

"Сцио"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
484 К2, К5

Виртуелне образовне екскурзије

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
487 К2, К14, К19, К23

Вредновање процеса напредовања ученика у оквиру Мудл платформе

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
489 К2

Геогебра - геометрија и алгебра у 2D и 3D

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
490 К2

Геогебра - креирање сопственог уџбеника и учионице

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
492 К2, К4

Гугл апликације за образовање - алати за комуникацију и наставу

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Електронски
недеља: 5
бодова: 35
497 К2

Дигитална настава – дигитални наставни материјали и образовне платформе

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
498 К2

Дигитална писменост-обрада слике

Институт за модерно образовање
Електронски
недеља: 4
бодова: 25
499 К2, К19

Дигитална реализација једне наставне јединице по ADDIE моделу

Средња школа "Свилајнац"
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
500 К2, К5

Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
501 К2, К13, К23

Дигиталне компетенције као предуслов квалитетног функционисања у савременом друштву

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
502 К2, К3, К7

Дигиталне приче и бајке

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
504 К2, К23

Дигитални наставни листови за самостално учење

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
505 К1

Дигитални постер у функцији унапређивања систематизације наставних садржаја

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
506 К2

Дигитални угледни час

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
508 К4, К6, К9, К23

Дигитално држављанство

Заједница која учи Сазнање
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
509 К2, К23

Дигитално кроз наставу и учење

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
511 К2, К23

Дигитално учење – занимљивији час и трајније знање

Удружење физичара Омега, Ниш
Електронски
недеља: 5
бодова: 34
512 К1

Дидактичко обликовање интерактивних мултимедијалних лекција

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
513 К1

Дидактичко-методичко моделовање дигиталног часа

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
519 К2

Домаћи задатак у функцији повећања ученичких постигнућа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
522 К2

Друштвене мреже у контексту савремене наставе

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
523 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Е-портфолио као инструмент за представљање постигнућа запослених у образовању

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
524 К4, К5, К6, К15, К23

Е-портфолио ученика и деце

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
526 К3, К14, К17, К23

Електронска педагошка документација

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
527 К2, К19, К23

Електронски портфолио наставника и ученика

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
528 К2, К6, К9, К15, К19, К23

еТвининг за почетнике – први кораци

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
530 К2

За наставника лако, да може свако

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
540 К2

Изокренута учионица у хибридној настави

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
541 К2

Израда електронског наставног материјала

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
551 К2, К23

Интерактивна настава у веб алату Genially

Центар за стручно усавршавање Шабац
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
552 К2

Интерактивне табле у настави

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
553 К2

Интерактивни дигитални алати, средство мотивације и евалуације

Удружење грађана УченIQ
Електронски
недеља: 5
бодова: 32
556 К4, К23

Интернет учионица

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
564 К1, К19, К23

Како да подучавамо брзо, ефикасно и лако

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
575 К2, К23

Кликом до културног наслеђа

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
584 К2

Креирање и употреба електронских тестова

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
585 К2, К23

Креирање интерактивних видео лекција

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
586 К2, К17, К23

Креирање онлајн школе на Мудл систему за учење

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
599 К2

Медији и ИКТ – ИКТ алати у служби креирања медијских садржаја за наставу

"Сцио"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
609 К2, К17, К23

Модерација, комуникација и оцењивање на Мудл систему за учење

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
621 К4, К6, К9, К15, К23

Настава у облаку

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
638 К2, К17, К23

Образовне технологије: дигитални уџбеници и веб алати у настави

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
640 К2

Обрнута учионица

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
648 К1

Од учионице до филмске радионице – образовни филм у настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
650 К2, К23

Онлајн кроз наставу и учење

Школски центар за савремено образовање
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
652 К2

Организован и ефикасан наставник у хибридном моделу наставе

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
653 К2, К6, К9, К15, К19, К23

Основе еТвининг-а као алата за реализацију пројектно-оријентисане наставе

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 3
бодова: 10
654 К4, К12, К15, К18, К23

Основе рада на интернету и обрада текста

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
672 К2

Подстицајна средина за учење уз подршку ИКТ

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
686 К2, К19, К23

Примена електронске педагошке свеске и портфолио наставника у музичким школама

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
690 К1

Примена интернет технологија у настави

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 20
697 К2

Примена онлајн вики алата у настави и учењу

Викимедија Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
711 К2

Програмирање је лако, научити га може свако

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
725 К2, К12, К15, К18, К23

Рачунарске калкулације и слајд презентације

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
728 К2

Савремена интерактивна настава

Удружење физичара Омега, Ниш
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
729 К2, К23

Савремене технологије у функцији учења и евалуације стеченог знања

УДРУЖЕЊЕ ЗА ЕДУКАЦИЈУ И ОБРАЗОВАЊЕ LUDUS EDUCANS
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
730 К2

Савремени веб алати у настави

Дата Дидакта
Електронски
недеља: 2
бодова: 10
734 К4, К18

Сарадња у школским тимовима – како ИКТ алати могу да помогну

"Сцио"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
735 К2, К9, К12, К23

Сарадничко учење, учење за савремени живот

Центар за промоцију науке
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
737 К2

СЛОБОДНО УЧИТЕ НА ДАЉИНУ

Центар за образовање и професионални развој
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
756 К4, К6, К9, К15, К18, К23

Унапређивање дигиталне писмености и дигиталне културе у образовању

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Електронски
недеља: 4
бодова: 8
758 К2, К6, К9, К15, К19, К23

Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 3
бодова: 10
768 К1

Учење у мултимедијалном 360° виртуелном окружењу – дидактички и технички аспект

Агенција за едукацију и услуге „Учасофт“
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
801 К5, К10, К19

Васпитачи и дигитални медији

Предшколска установа "Мазза"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
815 К5, К10, К19

Дигитални материјали у раду васпитача

Предшколска установа "Мазза"
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
836 К7, К11

Обука за стицање основних дигиталних компетенција васпитача за ефикасно вођење педагошке документације

Трећи камен од Сунца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
858 К5, К12, К16, К23

Примена web 2.00 алата у образовању

Трећи камен од Сунца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
879 К5, К11, К19

Употреба веб алата у предшколским установама

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
891 К1, К5

Виртуелни хербаријум

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
907 К2

Настава/учење хемије и проверавање постигнућа на даљину

СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
911 К1, К2

Примена географско информационих система у настави

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
919 К1, К2

Употреба мобилних телефона у настави физике

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
942 К2

Употреба имејла и текст-процесора у настави српског језика и књижевности

Друштво за српски језик и књижевност Србије
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
946 К2

(No) More Drama Online! E-Настава страног језика уз употребу драмских техника и ИКТ

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
950 К1

Digital Competences Bootcamp (Радионица дигиталних компетенција)

Универзитет у Београду - Факултет политичких наука
Електронски
недеља: 3
бодова: 12
953 К1

Веб алати у настави енглеског језика

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
956 К2

Комбинована настава енглеског језика - предуслови за успешну примену модела

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
958 К2

Креативна употреба дигиталних алата у настави језика

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
980 К1

Изучавање и примена САП софтвера и симулационих пословних софтвера за унапређење информатичких компетенција у настави стручних предмета: пословна економија и трговински предмети

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
986 К1

Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
988 К1

Примена CAD алата у области савременог грађевинарства

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
989 К1

Примена CAD система у конструкцији, моделовању, градирању одеће и изради кројних слика

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 4
бодова: 24
1003 К1

Употреба Excel-а у извођењу наставе макроекономских тема за наставнике средњих школа економског усмерења и гимназија

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1016 К1, К23

Дигитална музичка писменост (програм се пријављује као део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 позив, под називом ДЕМУСИС)

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1017 К1, К12

ДИГИТАЛНИ АЛАТИ У МУЗИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 2
бодова: 9
1018 К2

Дигитални ресурси уметничке музике као прилози за унапређење наставе музике (овај програм је резултат пројекта DEMUSIS Erasmus+, Ref. No. 598825-EPP-1- 2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

Факултет музичке уметности
Електронски
недеља: 3
бодова: 10
1019 К1, К2

Дигитално аранжирање и израда аудио и видео материјала за онлајн наставу музике и едукативно забавне платформе Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 5
бодова: 37
1023 К1, К2

Израда дигиталне музичке матрице за дечје музицирање Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 5
бодова: 20
1026 К4, К6, К15, К20, К23

Како употребити рачунар у организацији музичко-сценских догађаја

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1034 К1, К5

Музика уз помоћ рачунара

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1038 К2

Музичка култура и модерне технологије

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1042 К1

Музичко образовање у дигиталном окружењу (обука је део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 ДЕМУСИС)

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад
Електронски
недеља: 2
бодова: 11
1051 К1, К2, К3, К4

Примена информационих технологија у раду на алтерацијама и модулацијама у настави солфеђа: унапређивање дигиталних компетенција наставника (реализација у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС")

Филолошко-уметнички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1081 К2

Примена ИКТ у настави физичког и здравственог васпитања 1

Удружење педагога физичке културе Ниш
Електронски
недеља: 4
бодова: 26
1082 К2

Примена ИКТ у настави физичког и здравственог васпитања 2

Удружење педагога физичке културе Ниш
Електронски
недеља: 4
бодова: 26
1085 К3

Рани моторички развој као детерминанта интелектуалног развоја и припреме деце за полазак у школу.

Учитељски факултет, Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1089 К3

Унапређивање компетенција васпитача и учитеља у области планирања и реализације пројектних активности у физичком васпитању деце

Учитељски факултет, Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1111 К2

Google апликације – најлакши и најједноставнији начин за припремање и коришћење наставног материјала

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1112 К1

STEAM едукација (Science Technology Engeneering Art Mathematics – Наука Технологија Инжењерство Уметност Математика)

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1122 К2, К7, К23

Веб-алатима до интерактивне наставе

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16