Методика рада са ученицима којом се подстиче развој функционалних знања, вештина и ставова (учење и настава оријентисани на компетенције и исходе, активно учење, истраживачке методе, тематска настава, пројектно учење)
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
4 К2, К5, К23

Не постављај питање да ли волим читање

Друштво школских библиотекара Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 29
11 К2, К4, К5, К6, К7

Podsticanje i unapređenje timskog načina rada sa učenicima

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA METROPOLITAN UNIVERZITET U BEOGRADU
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
46 К1, К2, К3, К5, К12, К13, К17, К23

ДО ЛИЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ПРИМЕНОМ ЕТИКE БРИЖНОСТИ

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
61 К3, К5

Знањем до безбедности у саобраћају

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
65 К3

Иновативни приступи у реализацији активности каријерног вођења и саветовања

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
73 К2

Како развити предузетништво као међупредметну компетенцију

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
76 К3, К14

Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – од школе до посла

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
90 К3

Корак даље ка свеобухватним и квалитетним услугама каријерног вођења и саветовања у средњим школама

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
94 К3, К14, К23

КРЕИРАЈ УСПЕХ - оствари свој потенцијал

Дом ученика средњих школа Књажевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
96 К2, К23

Методички приступи за развијање „меких вештина“ (soft skills) и предузетничког начина размишљања код ученика

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
116 К2, К23

Обука наставника и стручних сарадника за рад са одраслим полазницима

Центар за професионални развој и пренос знања
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
144 К3, К14

Професионална оријентација (ПО) – пут будућности ученика

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
158 К2, К21, К23

Развијање предузетничког начина размишљања кроз формално образовање

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
159 К2, К18, К23

Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
179 К3

Стандарди каријерног вођења и саветовања - примена у пракси каријерних практичара

Београдска отворена школа
Електронски
недеља: 2
бодова: 9
219 К4, К19, К23

„ПОЗАЈМЉЕНА ПЛАНЕТА“ – активно деловање на очувању непосредне животне средине, мотивисање запослених у образовању за решавање енергетских проблема у непосредном окружењу

Нансен дијалог центар Србија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
228 К2, К5, К12, К14, К19, К23

Аугментативна и алтернативна комуникација - израда средстава и примена у пракси

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
229 К3, К5, К8, К14, К19, К23

Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
253 К2

Лутка у настави и инклузивном процесу

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
258 К2, К5, К12, К14, К23

НТЦ и рана музичка стимулација

Мотив MT
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
259 К2, К3

Оснаживње компетенција наставника за рад са ученицима из осетљивих група

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
278 К3

"Говор као простор мишљења и деловања - Реторичке основе комуникативне заједнице"

Гимназија Светозар Марковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
281 К1

Ка друштву без предрасуда - изазови суочавања са антисемитизмом некад и сад

Teraforming jug
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
283 К1

Како предавати социологију на занимљив и савремен начин 2

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
285 К1

Критичко мишљење и креативност у настави филозофије

Српско филозофско друштво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
286 К1

Настава модерне историје југоисточне Европе - оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Удружење за друштвену историју - Euroclio
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
287 К1

Приступи, методе и технике у настави историје – пут ка развоју компетенција ученика

Удружење наставника "ДУГА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
290 К1

Србија 1941 – 1944. Страдање становништва и злочини окупационих снага и њихових помагача

Удружење за друштвену историју - Euroclio
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
293 К1

Учење о Антисемитизму и Холокаусту по препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст

Teraforming jug
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
294 К1

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Удружење за друштвену историју - Euroclio
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
295 К1

Учење о Холокаусту по препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст

Teraforming jug
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
297 К2

ФИЛМ И ФИЛМСКА АНИМАЦИЈА КАО ИНОВАТИВНО ДИДАКТИЧКО СРЕДСТВО У КУРИКУЛУМУ

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
299 К3

"Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци"

Градски завод за јавно здравље Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
307 К3, К23

Изабери правилно-промена ставова о исхрани код деце млађег школског узраста

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
308 К2, К3, К5, К14, К18, К23

Исхраном до здравља

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
312 К1, К5, К11, К19, К23

Моје здравље – моја одлука

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
314 К3, К5, К9, К20, К23

Планинарство - Боравак у природи, утицај на развој и постигнућа ученика

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
315 К2, К3, К14, К23

Правилном исхраном до знања и здравља

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
316 К1, К5, К9, К14, К18, К23

Прва помоћ у кризним ситуацијама

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
322 К3, К14

Психоактивне супстанце и млади - борба емоција и знања

Градски завод за јавно здравље, Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
324 К3, К14, К18, К23

Сачувај живот знањем и понашањем

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
329 К3, К23

Школа здравих навика

Градски завод за јавно здравље Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
332 К1, К23

Грађанско васпитање као животна вештина

Национална асоцијација наставника/ца Грађанског васпитања и сарадника/ца НАГВИС
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
335 К2, К23

Од допуне норме до квалитетене реализације изборних програма и слободних наставних активности

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
336 К2

Примена иновативних наставних модела у настави Православног катихизиса

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
338 К2

Слободна зона Јуниор у основним и средњим школама - филм као помоћно средство у настави

Добро удужење
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
342 К1, К2

BBC Micro:bit у настави – интерфејс, роботика, предузетништво

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
390 К1, К5

Рачунарско размишљање

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
397 К2

Употребом micro:bit уређаја до применљивих знања

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
400 К1

Нови изазови за наставу математике

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
401 К1

Решавање геометријских проблема на квадратној мрежи

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
402 К2, К5

Maло дете – велики истраживач

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
403 К1

Активно учење у настави математике

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
405 К1

Државни семинар о настави математике и рачунарства Друштва математичара Србије

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
407 К1

Ефекти примене геометријских модела решавања проблема у разредној настави

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
408 К2

Задаци за развијање функционалних знања

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
409 К2

Задаци за развијање функционалних знања

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
410 К2

Кад је лака геометрија и мерење прија

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
412 К2

Како до квалитетних критеријума оцењивања кроз операционализацију исхода у настави математике и физике

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
413 К1, К2, К5, К11

Како приближити математику деци и ученицима кроз математичке игре

Основна школа "Краљ Петар I"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
414 К1

Калкулатори у настави математике- у сусрет великој матури

Удружење наставника Доситеј Обрадовић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
415 К2, К19, К23

Контекстуални задаци у настави математике

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
416 К2, К5, К17

Креативна математика - игром до математичких знања и вештина

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
417 К1

Креирање математичких задатака по узору на PISA и TIMMS тестирање

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
418 К1

Креирање наставних материјала за интерактивну наставу

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
420 К2

Метакогнитивни приступ и визуализација у настави математике, математичко моделовање

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
423 К2

Настава математике усмерена на исходе - функционална знања, вештине и математичка писменост

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
424 К1, К2, К3, К4

Новосадски математички семинар

Друштво математичара Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
427 К2

Одабране теме из алгебре различити методички приступи

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
428 К2

Одабране теме из геометрије различити методички приступи

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
429 К2

Организација додатне наставе - одабране теме за радознале ученике

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
431 К2

Пројектна настава у савременом технолошком окружењу

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
432 К1

Савремена настава математике

Подружница Друштва математичара Србије - Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
433 К2

Систематизација градива кроз проблемску, тематску и пројектну наставу – примери добре праксе

Стручно удружење пријатеља математике и информатике Србије ''МАТЕМАТИСКОП''
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
434 К1

Унапређивање наставе математике у основној школи

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
435 К1

Унапређивање наставе математике у средњим школама

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
436 К1

Функционална настава математике

Математичка академија - удружење математичара, физичара и информатичара
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
437 К2, К23

„Сингапурска математика – од проблема до решења“

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
438 К1

Бошњачка књижевност XX стољећа

Centar za unapređenje obrazovanja i odgoja na bosanskom jeziku "Isa-beg Ishaković"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
440 К1

Жанрови усмене бошњачке књижевности у настави на босанском језику у Републици Србији

Centar za unapređenje obrazovanja i odgoja na bosanskom jeziku "Isa-beg Ishaković"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
441 К1

Правописна норма босанскога језика

Centar za unapređenje obrazovanja i odgoja na bosanskom jeziku "Isa-beg Ishaković"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
443 К2, К23

Разноврсна настава-бољи резултати

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
447 К2

Реализација методе студије случаја кроз проблемску наставу

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
448 К2, К5, К11

,, Дидактичке игрице за децу паметнице“

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
454 К2

Kреирањe средине за учење и ИКТ у настави

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
455 К2

Oбележање значајних датума у настави

Удружење наставника Доситеј Обрадовић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
457 К2

STEAM компетенције за децу 4.0 индустријске револуције

Институт за модерно образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
458 К2, К4, К5, К6, К23

Ја могу! обука - Ниво 1

Vega omladinski centar
Електронски
недеља: 3
бодова: 9
459 К2, К4, К5, К6, К23

Ја могу! обука - Ниво 2

Vega omladinski centar
Електронски
недеља: 5
бодова: 19
460 К4

Јавни говор – технике излагачке писмености

Изражајност
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
462 К2

Један, два, три – генијалци смо прави ми – иновативне методе унапређења процеса учења кроз игру и физичко вежбање

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
464 К2, К23

Активан на часу, функционалан у животу

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
465 К2, К7, К19, К23

Активно учење настава 1/ основни ниво

Образовни форум
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
466 К2, К14, К17, К23

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Образовни форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
467 К3, К18, К23

Активности обогаћеног једносменског рада у функцији свестраног развоја ученика

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
469 К2, К5, К11, К23

Алго метод стратешког учења у припремном предшколском и раном ОШ узрасту

Алго центар за рани развој и превенцију менталног здравља деце
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
470 К2, К5, К7, К19, К23

Амбијентална настава у функцији подизања мотивације ученика

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
471 К2

Амбијентално учење у служби едукативног туризма

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
473 К2, К19

БАШ Час

Удржуење "Научи ме"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
475 К2

БОГАТИЈИ ЧАС ЗА УЧЕНИКЕ И НАС - МОТИВАЦИОНЕ И ФУНКЦИОНАЛНЕ ТЕХНИКЕ ОБРАДЕ НАСТАВНИХ САДРЖАЈА

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
478 К2, К23

ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ – ОГЛЕДАЛО ШКОЛЕ

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
491 К2, К23

Групни рад са применом веб алата

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
493 К2, К17, К23

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
495 К2

Дефинисање квалитетних исхода учења као предуслов за планирање међународне мобилности у средњем стручном образовању

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
507 К2, К14, К16, К17, К23

Дигитално доба и савремена пракса у систему образовања и васпитања – буђење успаване лепотице?

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
514 К2

Дизајнатон метод - Примена дизајнерског маратона у решавању еколошких и друштвених изазова (уз развој ИКТ компетенција кроз примену пројектне наставе)

KidHub
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
516 К3, К23

Диференцирани рад у групи према нивоима постигнућа ученика

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
517 К2, К23

До функционалног знања применом метода и техника у интерактивној настави

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
518 К2

Добар задатак- пут до постигнућа кратак

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
520 К2, К13, К17, К23

Драмске игре у настави

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
521 К2, К3

Драмски метод у настави

Удружење родитеља и наставника ”Партнерски за образовање” Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
525 К2, К5, К23

Екскурзија као образовни ресурс

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
529 К2

Ефикасна примена образовних ресурса

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
532 К2, К3

Зашто је лепота важна? Како развијати естетичку компетенцију у настави

"Техноарт Београд", школа за машинство и уметничке занате
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
533 К4, К20, К23

Знање у рукама

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
534 К2, К23

Значај разумевања прочитаног за образовни систем

Друштво за српски језик и књижевност Краљево
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
535 К2, К23

Игра и истраживање као начини учења

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
537 К2, К23

Изазови рада у неподељеној школи-комбинованом одељењу

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
539 К2, К17, К23

Изокренута учионица у наставној пракси

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
546 К2, К23

Индивидуализација наставе уз уважавање разлике у стиловима учења ученика

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
547 К2, К23

Индивидуализација – кључ подучавања и развоја свих ученика

ОШ "Академик Миленко Шушић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
548 К1, К23

Интегративна настава у области математике и ликовне културе

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
549 К2, К23

Интеграцијом наставних садржаја до функционалне писмености

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
550 К2, К23

Интегрисана амбијентална настава

Универзитет у Београду - Географски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
554 К2, К23

Интерактивно у четири корака до успеха

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
555 К2, К23

Интердисциплинарно планирање - свестрано знање

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
557 К2

Интерпретација природе

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
560 К1

Књижевно дело и средина за учење – нове димензије сусрета писац, дело, читалац

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
561 К2, К6, К9, К15, К19, К23

Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави.

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
562 К2

Како да наставник постане добар говорник

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
563 К2, К19, К23

Како да наставници помогну ученицима да буду успешни

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
565 К2

Како до квалитетније наставе биологије и хемије?

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
567 К2, К19, К23

Како направити образовни филм у учионици Упознавање и савлађивање основа филмске и драмске уметности, кроз практичан рад на креирању видео садржаја, уз развој креативности ученика

ОШ ,,Живан Маричић'' Жича
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
570 К2, К13, К17, К23

Како превазићи дигитални замор – методе, технике и алати

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
576 К2, К16, К23

Компас за наставу и учење и рефлексију

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
577 К1, К23

КОМПЕТЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО – САДРЖАЈ И ПРИМЕНA У ОБРАЗОВНОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ

Центар за образовно лидерство
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
578 К2, К3, К4, К19, К23

Компетенције наставника и однос ученика према настави

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
579 К2

Комплесни поступак и развој међупредметних компетенција

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
580 К2, К23

Комуникација и групна динамика у образовању и учењу одраслих

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
581 К3, К5, К12, К14, К23

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
582 К2, К19, К23

Корелацијом у настави до функционалних знања

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
588 К2, К23

Кроз практичан рад до функционалног знања

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
589 К2, К5, К11, К23

Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
591 К2, К23

Мале тајне наставника за подстицање успешности ученика

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
592 К2, К5, К23

Мапе ума у образовно-васпитном процесу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
593 К2, К17, К23

Међупредметне компетенције у креативној настави

Visoka škola za komunikacije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
594 К2

Међупредметне компетенције – развијање функционалних знања и вештина кроз наставу природних наука и математике

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
595 К2, К18, К23

Међупредметне теме као основ за међупредметни приступ настави и учењу

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
596 К2, К19, К23

Међупредметним компетенцијама до функционалног знања

Удружење грађана Образовни импулс
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
597 К2, К17, К23

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗАНА НАСТАВА

Друштво педагога физичког васпитања Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
598 К2, К23

Међупредметно повезивање и развој функционалних знања, вештина и ставова ученика

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
600 К2

Методе за побољшање разумевања и практичне примене градива

Универзитет Метрополитан - ФЕФА
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
601 К2, К11, К23

МЕТОДЕ И ОБЛИЦИ ΕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
602 К2, К23

Методе и технике за подстицање креативности ученика у школи

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
603 К2, К19, К23

Методе и технике у настави усмереној на исходе

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
604 К2, К23

Методе и технике у образовању одраслих.

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
605 К2, К19, К23

Методе и технике учења у савременој настави

Удружење наставника ВЕТ Форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
606 К2

Методички приступи развоју еколошке свести ученика

Универзитет у Београду - Географски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
610 К2, К23

Може то и боље - конкретно (Примена иновативних активности у настави)

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
611 К3

Монтесори радионице за израду дидактичког материјала - узраст од 6 до 12 година

Основна школа Драган Ковачевић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
613 К2, К23

Мотивација наставника за ефикасну реализацију интердисциплинарне и тематске наставе

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
614 К2, К14

Мотивација ученика за боља постигнућа кроз тематске дане и недеље

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
619 К2, К23

Настава и учење усмерена на развој компетенција ученика

IQ Иницијатива за квалитетно учење
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
620 К2, К15, К19, К23

Настава која подстиче критичко мишљење

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
622 К2, К19, К23

Настава у природи и извиђаштво

ОШ "Олга Петров"-Падинска Скела
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
625 К2, К17, К23

НАСТАВА ФОКУСИРАНА НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА

OŠ Servo Mihalj, Zrenjanin
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
626 К2

Наставне стратегије

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
627 К2, К19, К23

НАСТАВНИК - ЈА ГЛУМАЦ И РЕДИТЕЉ (савремена методика наставе)

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
628 К2, К19, К23

Наставник - кључни фактор успешне наставе

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
631 К2

Наставник као иницијатор и координатор истраживачких активности које воде ка квалитетном пројекту

Ремонтни центар доо Ужице
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
632 К2, К23

Наставник као подршка развоју вештине учења

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
634 К2, К17, К23

Ништа се не подразумева

Удружење "Млади и игра"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
635 К2, К17, К23

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
636 К3, К17, К23

Обогаћен једносменски рад и ђачка задруга – будућност наше школе

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
637 К2, К19, К23

Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
639 К2, К23

Образовни свет кроз иновативне игре

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
642 К2, К13, К23

Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на интерактиван начин

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
643 К2, К4, К23

Од лутке до знања

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
644 К2

ОД ОПШТИХ ЦИЉЕВА НАСТАВНОГ ПРЕДМЕТА ДО ИСХОДА НАСТАВНОГ ЧАСА

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
656 К2, К19

Остваривање исхода учења у време COVID - a

Правно-пословна школа Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
657 К2, К23

Откривање региона кроз амбијенталну наставу

Наставничко удружење - Љиг
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
662 К2, К3, К23

Паметне фасцике – слагалице, да ученик учи, вежба, зна

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
665 К2, К17, К23

Пет корака до ефикасне наставе

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
669 К2, К3, К4, К18, К23

Планирање и остваривање интегрисаних наставних и ваннаставних садржаја у амбијенталном простору

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
670 К2, К19, К23

Планирање и припрема савремене наставе

Удружење наставника ВЕТ Форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
671 К2, К5

Подстицај интерактивности у ситуацијама за учење применом технике станица

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
673 К2, К23

Подстицање одраслих на учење

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
674 К2, К3, К6, К9, К23

Подстицање развоја вештина и компетенција неопходних за улазак у дигитални свет рада у 21.веку

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
675 К2, К15, К19, К23

Подучавање којим се подстиче развој критичког и креативног мишљења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
680 К2, К17, К23

Предузетништво-од идеје до реализације

Основна школа "Милутин и Драгиња Тодоровић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
681 К4, К23

Презентовање на часу

Изражајност
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
685 К2

Примена дебате као наставног метода у настави и учењу

Otvorena komunikacija
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
687 К2

Примена електронских сервиса у учењу

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
688 К2, К5, К11, К23

Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
689 К2, К17,