Јачање компетенција за процењивање остварености образовног-васпитног рада и постигнућа ученика (праћење напредовања ученика, самовредновање, формативно оцењивање, вршњачко оцењивање)
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
7 К2, К3, К4, К23

" Вештина комуникације између наставника и ученика као предуслов напредовања ученика"

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
105 К3, К20, К23

Напредовање ученика - резултат тимског рада

Удружење Едупроф
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
143 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у школи/установи

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
224 К3, К4, К18, К23

„Ухвати дан!“ (Carpe diem)

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
444 К2, К7, К10, К18, К23

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
456 К2, К23

Oцењивање у функцији развоја и учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
468 К2

Акционо истраживање у учионици у циљу унапређивања наставне праксе

Основна школа "Милутин и Драгиња Тодоровић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
477 К2, К23

Важност критеријума и самопроцењивања за процес учења

Oсновна школа Бранислав Нушић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
485 К2

Водич за израду тестова знања

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
486 К2, К14, К19, К23

Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
488 К2, К23

Вредновање рада ученика - пут за развој и напредак

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
494 К2

Даровити: менторство – карика која недостаје

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
510 К2, К23

Дигитално оцењивање

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
542 К2, К19, К23

Израда инструмената формативног оцењивања

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
543 К2

Израда стандардизованих писмених провера знања

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
544 К2

Израда стандардизованих писмених провера знања

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
559 К2, К19

Истраживање образовно-васпитне праксе, израда акционог плана и писање истраживачког рада

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
569 К2, К23

Како оцењивањем унапредити учење?

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
571 К2

Како унапредити процес самоевалуације у области настава и учење?

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
573 К2, К3, К19, К23

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
574 К2, К23

Квалитетно оцењивање – боља настава

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
587 К2, К23

Креирање тестова знања у складу са Блумовом таксономијом, исходима, стандардима и компетенцијама

Сомборски едукативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
615 К2, К19, К23

Мотивација ученика као фактор успешног учења

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
633 К2, К19, К23

Наставник креатор сопствене праксе - носилац самовредновања

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
641 К23

Обука за примену теста ТИП-1

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
658 К2, К23

ОЦЕЊИВАЊЕ (информација, инструкција, мотивација)

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
659 К2, К23

Оцењивање постигнућа у образовању и учењу одраслих

Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
660 К2, К11, К23

ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
661 К2, К23

Оцена - путоказ ка напретку

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
663 К2, К5, К7, К19, К23

Педагошка документација није административни посао

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
667 К3, К4, К6, К12, К15, К21, К23

Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
676 К2, К18

ПОРТФОЛИО У ШКОЛИ (портфолио директора, стручних сарадника, наставника и ученика)

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
678 К2

Праћење, вредновање и подстицањe напредовања ученика у складу са образовним стандардима и исходима учења

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
679 К2, К23

Прати, процени и објективно оцени

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
682 К2

Преиспитај себе - унапреди наставу

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
684 К2, К23

ПРИМЕНA ТЕСТОВА У ПРОЦЕЊИВАЊУ КВАЛИТЕТА ЗНАЊА УЧЕНИКА

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
713 К2, К17, К23

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
733 К4, К23

Самоевалуацијом до квалитетне школе

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
743 К2, К14, К19, К23

Тестови и оцењивање

Удружење наставника ВЕТ Форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
749 К2

У школи је лако када вредновати знаш како

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
755 К2, К23

УНАПРЕЂИВАЊE НАСТАВНИЧКЕ ПРАКСЕ НА ОСНОВУ РЕЗУЛТАТА САМОВРЕДНОВАЊА НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
774 К2, К19, К23

Формативно оцењивање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
779 К4, К15, К19, К23

Хоризонтално учење и усавршавање наставника - ослонац за боља постигнућа ученика

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
898 К2

Интердисциплинарни приступ настави хемије, биологије и физике.

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
965 К1, К2

Савремене препоруке за израду тестова знања за страни језик

Факултет за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
1048 К1

Од првих нота до концертног подијума

Удружење музичких и балетских педагога Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1068 К1, К2, К3

Вредновање физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког и здравственог васпитања

Факултет спорта и физичког васпитања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1073 К1, К7

Корак до здравља-корективна гимнастика

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1084 К1

Примена статистичких поступака у циљу праћења и прогнозе моторичког развоја ученика

Факултет за спорт и физичко васпитање
Електронски
недеља: 4
бодова: 11
1116 К2, К17, К23

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8