образовање и васпитање на језицима националних мањина
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
438 К1

Бошњачка књижевност XX стољећа

Centar za unapređenje obrazovanja i odgoja na bosanskom jeziku "Isa-beg Ishaković"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
439 К1

Жанрови старије бошњачке књижевности у настави на босанском језику у Републици Србији

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
440 К1

Жанрови усмене бошњачке књижевности у настави на босанском језику у Републици Србији

Centar za unapređenje obrazovanja i odgoja na bosanskom jeziku "Isa-beg Ishaković"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
441 К1

Правописна норма босанскога језика

Centar za unapređenje obrazovanja i odgoja na bosanskom jeziku "Isa-beg Ishaković"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
442 К2

Савремени приступ наставним садржајима језика и књижевности у настави на босанскоме језику

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8