информатика
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
341 К1

3Д моделовање

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
342 К1, К2

BBC Micro:bit у настави – интерфејс, роботика, предузетништво

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
343 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Koрак по корак до интерактивног часа 2- Креативним алатима до унапређивања наставе

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
344 К4, К7, К9, К15, К17, К23

Office 365 у реализацији наставе

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
345 К2

Photoshop и Illustrator- обрада слике као алат за припрему материјала

Машинска школа "Радоје Дакић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
346 К1, К2, К19

Web 2.0 алати и технологије у образовању

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
347 К2

Алати за креирање интерактивних садржаја у савременој настави

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
348 К4, К19

Безбедно коришћење Интернета, друштвених мрежа и онлајн комуникације

Сириус онлајн
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
349 К2

Ванучионичке активности у дигиталном окружењу

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
350 К1

Дигитални свет на длану

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
351 К2

ДИГИТАЛНИ СВЕТ. АЛАТИ ОД РАЗРЕДНЕ ДО ПРЕДМЕТНЕ НАСТАВЕ.

Учитељски факултет у Призрену - Лепосавићу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
352 К2, К4, К7, К19, К23

Дизајнирај на свој начин - неограничена решења дигиталног алата Canva

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
353 К2

Диференцирана настава у различитим деловима наставног процеса уз употребу веб-алата

Центар за стручно усавршавање Шабац
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
354 К2

Електронски дидактички материјали у настави матерњег и страног језика

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
355 К4, К18

Електронско управљање школском документацијом - програм обуке за израду, коришћење, заједничку сарадњу и управљање школском документацијом

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
356 К1, К4, К22

Заштита личних података и ИТ безбедност у школи

Сириус онлајн
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
357 К2, К18

ИKT алати за онлајн учење и проверу оствaрености исхода

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
358 К1, К2, К7

Израда анимативне позоришне представе и игрице у Скречу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
359 К1, К2, К7

Израда анимација и квиза у Скречу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
360 К2, К23

Израда електронских дидактичких материјала у настави математике

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
361 К4, К6, К9, К19, К23

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
362 К2

Инструкциони дизајн: Иновативни приступ учењу у дигиталној ери

Плато 32
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
363 К2, К7, К19

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
364 К2, К17

Интерактивни образовни симулациони софтвер у функцији образовања и унапређивање наставе

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
365 К2, К17

Интерактивни образовни софтвер у функцији образовања и унапређивање наставе

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
366 К2

Квизирација - учење кроз игру уз помоћ савремене информационе технологије

Предшколска установа Гимназион
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
367 К2, К6, К13, К19, К23

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
368 К2, К19

Мобилни свет наставе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
369 К2

Модел хибридног учења за почетни курс програмирања у гимназијама и средњим стручним школама

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
370 К4

Модели комуникације у онлајн настави

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 20
371 К1

Мултимедија у наставним материјалима 1

Удружење Центар за целоживотно образовање Еплусучење
Електронски
недеља: 5
бодова: 25
372 К1

Мултимедија у наставним материјалима 2

Удружење Центар за целоживотно образовање Еплусучење
Електронски
недеља: 5
бодова: 25
373 К4, К5, К15, К19, К23

Мултимедијални садржаји у функцији образовања_5

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
374 К2, К19

Напредне могућности програма за табеларна прорачунавања у циљу ефикасније наставе и образовног процеса

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
375 К2, К6, К13, К19, К23

Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
376 К1

Настава програмирања у облаку – парадигма новог доба

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
377 К2

оВРазовање - примена проширене и виртуелне реалности у образовању

Удржуење "Научи ме"
Електронски
недеља: 3
бодова: 20
378 К2, К18

Онлајн и хибридна настава

Удружење наставника ВЕТ Форум
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
379 К1, К2

Основе веб дизајна - креативни начин за развој ученика

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
380 К2, К23

Паметни телефон - наставно средство савременог наставника

Центар за стручно усавршавање
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
381 К1

Педагошка документација у облаку

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 20
382 К2, К5, К12, К14, К19, К23

Поглед у будућност

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
383 К2, К19, К23

Практична примена веб алата у настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
384 К1, К2, К19

Примена слободног софтвера у настави

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
385 К2, К19, К23

Примени дигиталне алате у савременом образовању

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
386 К2, К6, К7, К19, К23

Припрема савремене и ефективније наставе – корак напред

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
387 К2, К14, К17, К23

Програмирана настава и ИТ алати за програмирање наставног процеса

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
388 К1

Проширена реалност и амбијентална интелигенција у настави

ATUSS akademija - Odsek Visoka ICT
Електронски
недеља: 4
бодова: 23
389 К2, К19

Развој дигиталних вештина - повезивање теорије и праксе ( 3д штампа)

Машинска школа "Радоје Дакић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
390 К1, К5

Рачунарско размишљање

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
391 К1

Револуција 4.0 -паметна аутоматизација

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
392 К2, К19

Систем за управљање учењем - Мудл као подршка настави

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
393 К1

Статичке и динамичке презентације у светлу нових технологија

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
394 К2

СТЕМ активности и изазови

Klett друштво за развој образовања
Електронски
недеља: 3
бодова: 8
395 К1

Унапређивање наставе информатике и рачунарства у основним и средњим школама

Друштво математичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
396 К2, К14, К18, К23

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21.века

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
397 К2

Употребом micro:bit уређаја до применљивих знања

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
398 К2

Успешније кроз Дигитални свет

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
399 К1

Школа будућности-Microsoft програмима до савремене наставе

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1111 К2

Google апликације – најлакши и најједноставнији начин за припремање и коришћење наставног материјала

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1112 К1

STEAM едукација (Science Technology Engeneering Art Mathematics – Наука Технологија Инжењерство Уметност Математика)

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Електронски
недеља: 2
бодова: 16