изборни и факултативни предмети
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
331 К3, К23

Грађанским васпитањем против опасности на интернету

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
332 К1, К23

Грађанско васпитање као животна вештина

Национална асоцијација наставника/ца Грађанског васпитања и сарадника/ца НАГВИС
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
333 К2, К23

Како развити толеранцију код ученика кроз наставу грађанског васпитања?

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
334 К1, К19, К23

Обука за наставу Грађанског васпитања

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
335 К2, К23

Од допуне норме до квалитетене реализације изборних програма и слободних наставних активности

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
336 К2

Примена иновативних наставних модела у настави Православног катихизиса

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
337 К1

Ромски језик у историјском, наставном, књижевном и културолошком оквиру

Центар за едукацију Рома и етничких заједница (ЦЕРЕЗ)
Непосредно
дана: 3
бодова: 18
338 К2

Слободна зона Јуниор у основним и средњим школама - филм као помоћно средство у настави

Добро удужење
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
339 К1, К2, К3, К19, К23

Учимо заједно - веронаука у школи и животу

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
340 К1, К6, К9, К20, К23

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16