здравствено васпитање
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
299 К3

"Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци"

Градски завод за јавно здравље Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
300 К4

,,Ментално здравље у функцији унапређивања образовања“

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
301 К4, К7, К12, К15, К20, К23

Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
302 К4, К6, К12, К15, К20, К23

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
303 К3, К5, К19, К23

ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
304 К3, К5, К11, К14, К20, К23

Здрави животни стилови – Императив у васпитању и образовању

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
305 К3, К5, К9, К23

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
306 К3, К14, К20, К23

Знање за здравље – здравствено образовање

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
307 К3, К23

Изабери правилно-промена ставова о исхрани код деце млађег школског узраста

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
308 К2, К3, К5, К14, К18, К23

Исхраном до здравља

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
309 К4, К7, К9, К13, К19, К23

Ковид пандемија као изазов за ментално здравље: ефикасни приступи за превазилажење стреса и психолошко оснаживање

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
310 К3, К4, К7, К10, К15, К19, К23

Конструнктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
311 К3, К5, К12, К14, К19, К23

Мала школа великог здравља- вежбе и игре духа и тела

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
312 К1, К5, К11, К19, К23

Моје здравље – моја одлука

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
313 К3

Одрастање без алкохола, дроге, коцке, секти и насиља

Oсновна школа Бранислав Нушић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
314 К3, К5, К9, К20, К23

Планинарство - Боравак у природи, утицај на развој и постигнућа ученика

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
315 К2, К3, К14, К23

Правилном исхраном до знања и здравља

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
316 К1, К5, К9, К14, К18, К23

Прва помоћ у кризним ситуацијама

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
317 К3, К5, К11, К14, К20, К23

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
318 К3, К5, К17, К23

Превенцијом до здравих стилова живота

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
319 К3, К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотерапије

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
320 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Проблем сагоревања у просвети, како га спречити или бар ублажити

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
321 К4, К23

Професионални СТРЕС – изазов и шанса за лични развој

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
322 К3, К14

Психоактивне супстанце и млади - борба емоција и знања

Градски завод за јавно здравље, Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
323 К3, К23

Самоповређивање код младих: приступ сложеном проблему у школском окружењу

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
324 К3, К14, К18, К23

Сачувај живот знањем и понашањем

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
325 К3, К6, К22

Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности

Црвени крст Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
326 К4, К6, К9, К19, К23

Спречи, не лечи – превенција синдрома сагоревања на послу код запослених у просвети

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
327 К2, К3, К5, К12

Унапређење здравствено-васпитних и психолошких компетенција запослених у образовању у време здравствених криза

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
328 К4, К6, К12, К19, К23

Управљање стресом на радном месту

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
329 К3, К23

Школа здравих навика

Градски завод за јавно здравље Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
330 К4, К6, К9, К19, К23

„ВURNOUT“ СИНДРОМ ИЗГАРАЊА НА РАДУ И ПСИХОСОЦИЈАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8