друштвене науке
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
278 К3

"Говор као простор мишљења и деловања - Реторичке основе комуникативне заједнице"

Гимназија Светозар Марковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
279 К2

(Дигитални) медији у школи

Медија полис
Непосредно
дана: 2
бодова: 11
280 К2, К23

Јевреји - култура, традиција, историја

Хавер Србија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
281 К1

Ка друштву без предрасуда - изазови суочавања са антисемитизмом некад и сад

Teraforming jug
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
282 К1, К2, К23

Како заштити права потрошача и препознати манипулације потрошачима кроз класичне медије и друштвене мреже

Zaštita potrošača
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
283 К1

Како предавати социологију на занимљив и савремен начин 2

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
284 К3, К6

Класичне концепције хуманистичког васпитања и образовања: опште теорије васпитања и образовања, класичне теорије Bildung-а, као и критике њених различитих концепција

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
285 К1

Критичко мишљење и креативност у настави филозофије

Српско филозофско друштво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
286 К1

Настава модерне историје југоисточне Европе - оспособљавање наставника за мултиперспективни приступ настави историје

Удружење за друштвену историју - Euroclio
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
287 К1

Приступи, методе и технике у настави историје – пут ка развоју компетенција ученика

Удружење наставника "ДУГА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
288 К2, К20, К23

Програм едукације о филантропији - Упознај филантропију

Фондација Ана и Владе Дивац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
289 К1, К2

Савремени друштвени проблеми: тематске иновације у настави социологије

Центар за усавршавање наставника и образовање током читавог живота Филозофског факултета у Новом Саду
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
290 К1

Србија 1941 – 1944. Страдање становништва и злочини окупационих снага и њихових помагача

Удружење за друштвену историју - Euroclio
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
291 К1

Тематски приступ у настави историје

Центар за српске студије, Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
292 К3, К14, К23

Трговина људима (децом) – превенција и едукација

ASTRA- Akcija protiv trgovine ljudima
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
293 К1

Учење о Антисемитизму и Холокаусту по препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст

Teraforming jug
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
294 К1

Учење о ратовима 90-тих на простору бивше Југославије

Удружење за друштвену историју - Euroclio
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
295 К1

Учење о Холокаусту по препорукама Међународне алијансе за сећање на Холокауст

Teraforming jug
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
296 К2, К23

Учити о Холокаусту

Центар за примењену историју
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
297 К2

ФИЛМ И ФИЛМСКА АНИМАЦИЈА КАО ИНОВАТИВНО ДИДАКТИЧКО СРЕДСТВО У КУРИКУЛУМУ

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
298 К1, К2, К3

Чему још филозофија?

Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8