васпитни рад
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
5 К4, К15, К23

"Умеће комуникације 2 - комуникацијске вештине у пракси"

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
6 К4

Одељењски старешина - кључни фактор у образовно-васпитном систему

Центар за унапређивање квалитета рада у образовним установама-ЦУКРОУ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
7 К2, К3, К4, К23

" Вештина комуникације између наставника и ученика као предуслов напредовања ученика"

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
8 К4

"Добра сарадња између родитеља и наставника"

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
9 К3

"Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи"

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
10 К4, К15, К23

"Умеће комуникације 1 – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама“

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
11 К2, К4, К5, К6, К7

Podsticanje i unapređenje timskog načina rada sa učenicima

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA METROPOLITAN UNIVERZITET U BEOGRADU
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
12 К23

Јачање професионалне улоге психолога у школи

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
13 К3, К14

Адаптација - кључ успешне интеграције

Дпм ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
14 К4, К5, К15, К23

Алтернатива насиљу

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
15 К4, К6, К9, К20, К23

Асертивна комуникација у образовној пракси

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
16 К3, К5, К12, К14, К16, К23

Аутономност и интеркултуралност као вредности супротстављене предрасудама и дискриминацији

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
17 К4, К23

Безбедносна култура у систему образовању и васпитању

Asocijacija DUGA
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
18 К3, К4, К14, К20, К23

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
19 К4, К17, К23

Боља сарадња - безбедније школско окружење

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
20 К3, К23

Ваннаставне активности у функцији јачања васпитне улоге школе

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
21 К3, К6, К9, К20, К23

Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
22 К3, К14, К17, К23

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
23 К4, К5, К9, К15, К19, К23

ВЕШТИНА ВЛАДАЊА СОБОМ - АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЈА

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
24 К6, К9, К19

Вештине грађења односа са децом и родитељима

ПР агенција ”Центар Ивес”
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
25 К4, К17, К23

Вештине грађења односа – мост који повезује наставнике, ученике и родитеље

ПР агенција ”Центар Ивес”
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
26 К3, К14, К19, К23

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
27 К3

Вештине, знања и технике превенције и смањења родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини

Центар за популационе политике и одрживи развој
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
28 К3, К23

Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
29 К3, К20, К23

Виртуелно није реално

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
30 К4, К17, К23

Водич за безбедност ученика у дигиталном окружењу

Железничка техничка школа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
31 К3, К19, К23

Водич за васпитне изазове у школи

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
32 К3, К14, К17, К23

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Пета београдска гимназија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
33 К3, К23

Водич за час одељењског старешине

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
34 К3, К23

ВРШЊАЧКИ МЕДИЈАТОР У ПРОЦЕСУ НЕНАСИЛНОГ РЕШАВАЊА СУКОБА

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
35 К3, К6, К9, К14, К17, К23

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ И ШТА СА ЊИМ?

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
36 К3, К14, К17, К23

Вршњачко насиље на друштвеним мрежама: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
37 К3, К7, К11

Вршњачко насиље – „Боље спречити...“

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
38 К4, К19, К23

Да друг другу буде друг - одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
39 К4

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
40 К3, К23

Да нам школа буде сигурна

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
41 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Двосмерна комуникација запослених у образовању и родитеља

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
42 К3

ДЕВОЈЧИЦА У ТЕБИ МОРА ДА ПРОНАЂЕ СВОЈ ПУТ - оснаживање девојчица у правцу максималне реализације личних потенцијала и заустављања могуће дискриминације и насиља над њима

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
43 К3

Деца и медији - образовне институције као савезник у стварању здравог медијског окружења за децу

Пријатељи деце Србије
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
44 К3

Дигитално (родно засновано) насиље у партнерским везама младих

Аутономни женски центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
45 К2, К23

ДИСЦИПЛИНА У УЧИОНИЦИ ИЗ УГЛА ВАСПИТНЕ ФУНКЦИЈЕ НАСТАВЕ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
46 К1, К2, К3, К5, К12, К13, К17, К23

ДО ЛИЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ПРИМЕНОМ ЕТИКE БРИЖНОСТИ

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
47 К4

Добра комуникација у учионици кроз примену НЛП алата

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
48 К4, К6, К9, К20, К23

Добра сарадња са родитељима = добро деци +добро нама + добро њима

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
49 К2, К7, К10, К13, К23

Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
50 К4, К15, К20, К23

Друштвени развој ученика у савременој школи и друштву - упознај и покрени

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
51 К4, К7, К8, К13, К18, К23

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
52 К3, К5, К11, К23

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
53 К4

Живе библиотеке у систему образовања и васпитања

Asocijacija DUGA
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
54 К3, К14, К23

Живети различитост у школи – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Електронски
недеља: 3
бодова: 22
55 К3, К14, К17, К23

За једнакост и једнаке шансе

Удружење родитеља и наставника ”Партнерски за образовање” Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
56 К4, К6, К9, К20, К23

Заједно у борби против дискриминације у васпитним и образовним установама!

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
57 К3, К4, К5, К6, К20, К23

Заједно до безбедне школе

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
58 К4, К6, К7, К12, К15, К17, К23

Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
59 К3

Заједно против насиља

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
60 К3

Заштита жена и деце од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа

Аутономни женски центар
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
61 К3, К5

Знањем до безбедности у саобраћају

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
62 К3, К23

Знањем против злоупотребе дрога

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
63 К3, К23

Изградња културе једнаких права, могућности и одговорности кроз образовно-васпитни процес

Образовање плус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
64 К4

Изградња тима и вештина комуникације

ОШ "Горња Варош"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
65 К3

Иновативни приступи у реализацији активности каријерног вођења и саветовања

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
66 К2

Интеркултурално образовање као инструмент за развијање инклузивне и демократске школске заједнице

Национална асоцијација родитеља и наставника Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
67 К2, К3, К5, К12, К14, К19, К23

Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
68 К3, К23

Како да наставници, родитељи и ученици заједно раде на стварању квалитетних услова за одрастање и развој

Нансен дијалог центар Србија
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
69 К3, К17, К23

Како до позитивне школске климе

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
70 К3, К23

Како до превенције проблема понашања ученика: од теорије до праксе

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
71 К3, К6, К9, К14, К20, К23

Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
72 К3

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
73 К2

Како развити предузетништво као међупредметну компетенцију

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
74 К4, К20, К23

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
75 К2, К14, К23

Како управљати вршњачким конфликтима

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
76 К3, К14

Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – од школе до посла

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
77 К3

Каријерно вођење и саветовање као механизам подршке ученицима из осетљивих друштвених група

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
78 К3, К14, К17, К23

Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
79 К2, К3, К14, К17, К23

Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 5
бодова: 12
80 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Квалитетна комуникација, лидери и тимови као предуслов за добру организацију и управљање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
81 К4, К19

Комуникација - кључ успеха

Удружење грађана Образовни импулс
Електронски
недеља: 3
бодова: 12
82 К2, К4, К6, К9, К15, К16, К20, К23

Комуникација и сарадња са породицом

Друштво дефектолога Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
83 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик - како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
84 К4, К17, К23

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
85 К4, К6, К9, К20, К23

Комуникацијом до успеха

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
86 К4, К17

Комуникацијске вештине у школи – прихватање различитости и превазилажење конфликата

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
87 К4, К23

Комуникационим компетенцијама до унапређивања квалитета наставе и учења

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
88 К4, К23

Конструктивна комуникација у школи

Девета гимназија Михаило Петровић Алас
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
89 К3, К23

Контрола љутње – едукативне радионице за ученике

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
90 К3

Корак даље ка свеобухватним и квалитетним услугама каријерног вођења и саветовања у средњим школама

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
91 К3, К5, К11, К14, К17, К23

Корак ка холистичком образовању - дете је целовито биће

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
92 К4, К15, К20, К23

Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
93 К3, К18, К23

Корак по корак ка квалитетном инклузивном образовању

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
94 К3, К14, К23

КРЕИРАЈ УСПЕХ - оствари свој потенцијал

Дом ученика средњих школа Књажевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
95 К3, К5, К9, К14, К23

Лепота живота је у контакту са собом и другима - саосећајна, ненасилна комуникација

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
96 К2, К23

Методички приступи за развијање „меких вештина“ (soft skills) и предузетничког начина размишљања код ученика

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
97 К3, К17, К23

Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењских старешина: шта, како и зашто?

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
98 К3

Механизми управљања стресом у процесу учења

Oсновна школа Бранислав Нушић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
99 К4

Ми и они други

Група 484
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
100 К3, К22

МОЈА ШКОЛА-ШКОЛА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Удружење грађана Образовни импулс
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
101 К4, К6, К9, К13, К20, К23

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
102 К4, К16, К23

Модели комуникације и сарадње у функцији изградње безбедног школског окружења

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
103 К2, К13, К23

На путу ка интеркултуралној заједници - отвори ум и сруши баријере!

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
104 К3, К14, К19, К23

НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
105 К3, К20, К23

Напредовање ученика - резултат тимског рада

Удружење Едупроф
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
106 К3, К4

Насиље и злостављање деце путем интернета

"Таргет" Центар за превенцију девијантног понашања код младих
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
107 К3, К5, К17

Насиље у школи: примети и пријави

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
108 К3, К14, К17, К23

Наставник као креатор климе у одељењу

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
109 К2, К4, К19, К23

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
110 К3

Наставник-саветник

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
111 К3, К5, К19

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
112 К3, К5, К12, К14, К16, К17, К23

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
113 К2, К3, К7

Образовање за медије и путем медија: значај и улога медија у савременој школи

Филозофски факултет у Косовској Митровици
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
114 К3, К23

Образовно – васпитни рад и мере подршке за ученике са проблемима у понашању

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
115 К3, К23

Обука наставника за рад са проблематичном децом

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
116 К2, К23

Обука наставника и стручних сарадника за рад са одраслим полазницима

Центар за професионални развој и пренос знања
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
117 К4

Од хаотичне до хармоничне учионице

Центар за лични раст и развој Еуринома
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
118 К3, К19, К23

Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине

ОШ Гаврило Принцип
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
119 К4

Онлајн час одељењског старешине

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
120 К4, К23

Оснаживање наставника и стручних сарадника за решавање педагошких ситуација

ОШ "Академик Миленко Шушић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
121 К4, К6, К9, К14, К20, К23

Основе добре комуникације - позитивни ефекти на ученике/децу и запослене у васпитно-образовним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
122 К3, К5, К11, К14, К19, К23

Основе медијске писмености у образовању

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
123 К3, К7, К12, К14, К19, К22, К23

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
124 К3, К14, К23

Подршка ученицима са екстернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
125 К3, К14, К23

Подршка ученицима са интернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
126 К3, К5, К11, К20, К23

Позитивна дисциплина и савремено одрастање

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
127 К3, К5, К9, К17, К23

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
128 К2, К3, К7, К14, К19, К23

Права детета у образовању

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
129 К3, К22

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Основна школа "Краљ Петар I"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
130 К3, К23

ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА ФИЛМОМ И ФИЛМСКОМ АНИМАЦИЈОМ

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
131 К2, К3

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
132 К3, К23

Превенција дискриминације кроз форум театар

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
133 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превенција и заштита деце од насиља-Могућност за бољу будућност

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
134 К3, К7, К11

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
135 К3

Превенција ХИВ/ сиде, алкохолизма, патолошког коцкања, злоупотребе психоактивних супстанци, интернета и насиља

Човекољубље, Добротворна фондација Српске Православне Цркве
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
136 К3, К5, К11, К16

Превенција – васпитна степеница

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
137 К3, К14

Примена савремених техника у превенцији вршњачког насиља

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
138 К2, К3, К14, К17, К23

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
139 К3, К23

Проблеми у понашању ученика у школском окружењу

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
140 К3, К23

ПРОГРАМ ПОЗИТИВНОГ ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
141 К4, К23

Програм управљања стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир“

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
142 К4, К20, К23

Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
143 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у школи/установи

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
144 К3, К14

Професионална оријентација (ПО) – пут будућности ученика

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
145 К3, К5, К9, К14, К16, К23

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
146 К1, К3, К4, К5

Пут ка школи без насиља

Центар за унапређивање квалитета рада у образовним установама - ЦУКРОУ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
147 К3

ПУТЕМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ГРАДИМО ВРЕДНОСНЕ СТАВОВЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ЖИВОТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
148 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Рад са „тешким“ родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
149 К3, К6, К17, К23

Рад са презаштићеном децом/ученицима

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
150 К3, К6, К17, К23

Рад са презаштићеном децом/ученицима - онлајн

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
151 К3, К23

РАД ШКОЛЕ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
152 К4, К6, К9, К23

Радионице са родитељима – кључ успешне сарадње и комуникације

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
153 К2, К19, К23

Радионицом против насиља

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
154 К3, К17, К23

Развијање активизма и волонтеризма код ученика

Образовање плус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
155 К3, К17, К23

Развијање активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) у програмима образовања одраслих

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
156 К3, К17, К23

Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
157 К4

Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
158 К2, К21, К23

Развијање предузетничког начина размишљања кроз формално образовање

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
159 К2, К18, К23

Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
160 К2, К3, К4

Развој интеркултуралних компетенција кроз програме међународне мобилности

У.Г. "Интеркултура"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
161 К4, К20, К23

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Пета београдска гимназија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
162 К3, К6, К9, К17, К23

Развојем емпатије до школске демократије

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
163 К3, К5, К9, К14, К16, К17, К23

РАЗОТКРИВАЊЕ КОНФЛИКАТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – КО СЕ БОЈИ ВУКА ЈОШ?

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
164 К3, К5, К9, К19, К23

Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
165 К5, К12, К22

Реци НE насиљу у школи

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
166 К4, К17, К23

Решавање конфликтних ситуација медијацијом

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
167 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
168 К3, К4, К23

Родно читање у школи

Друштво школских библиотекара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
169 К3, К14, К19, К23

Са адолесцентом кроз кризу

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
170 К3, К15, К19, К23

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
171 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
172 К4, К6, К9, К15, К20

Сагоревања на послу је мање ако имаш вољу и знање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
173 К3

Самопоуздање се гради и РУШИ од малена - односно како стварамо нарцисе а како срећну децу

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
174 К4, К20, К23

Сарадња са родитељима – континуирано јачање међусобног поверења

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно