уметности
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
1007 К1

„Чаробни свет музике” – обука учитеља за рад са одељењским хором

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1008 К1, К2, К5, К11, К23

"ШКОЛА ГРАФИКЕ"

"Пријатељи деце општине Нови Београд"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1009 К1, К2, К5, К11, К23

"ШКОЛА КЕРАМИКЕ"

"Пријатељи деце општине Нови Београд"
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
1010 К1, К2, К5, К11, К23

"ШКОЛА РУЧНОГ ТКАЊА"

"Пријатељи деце општине Нови Београд"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1011 К1

Анализа значења у музици

Факултет музичке уметности
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1012 К2, К3, К4, К17, К23

Благотворан утицај музике (у свакодневном раду) на осетљиву популацију свих узраста

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1013 К1

Вера кроз песму, песма кроз школу

Певачко друштво Храма Светог Саве
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1014 К1, К5, К12, К14, К23

Више од музичке игре

Мотив MT
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1015 К1, К5, К11, К23

Дете, музика и покрет

UMETNIČKO OBRAZOVANJE ČAROBNA FRULA
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1016 К1, К23

Дигитална музичка писменост (програм се пријављује као део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 позив, под називом ДЕМУСИС)

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1017 К1, К12

ДИГИТАЛНИ АЛАТИ У МУЗИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 2
бодова: 9
1018 К2

Дигитални ресурси уметничке музике као прилози за унапређење наставе музике (овај програм је резултат пројекта DEMUSIS Erasmus+, Ref. No. 598825-EPP-1- 2018-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)

Факултет музичке уметности
Електронски
недеља: 3
бодова: 10
1019 К1, К2

Дигитално аранжирање и израда аудио и видео материјала за онлајн наставу музике и едукативно забавне платформе Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 5
бодова: 37
1020 К1, К3, К5, К10, К14, К23

Драмске игре у васпитању и образовању деце

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1021 К3

Драмски метод решавања конфликтних ситуација

Udruženje umetnika "Scene"
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1022 К1, К5, К13

Игре ликовним елементима

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1023 К1, К2

Израда дигиталне музичке матрице за дечје музицирање Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 5
бодова: 20
1024 К2

Импровизација у настави музичких предмета (обука је део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 ДЕМУСИС)

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1025 К1

Инструментална музика Јохана Себастијана Баха: приступ тумачењу и интерпретацији

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1026 К4, К6, К15, К20, К23

Како употребити рачунар у организацији музичко-сценских догађаја

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1027 К1

Карикатура у учионици - карикатура као ликовни израз, средство комуникације и алат за интердисциплинарну наставу

Пријатељи деце Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1028 К1, К2, К3, К5, К7, К10, К11, К14

Ликовна лабораторија

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1029 К1, К3, К23

Ликовно стваралаштво у школи

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1030 К3, К5, К11, К13, К16, К17, К23

Мала школа позоришта

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1031 К2, К5

Методички поступци при реализацији наставе музичке културе у разредној настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1032 К1, К2, К3, К4

МОНТЕСОРИ МЕТОД У НАСТАВИ СОЛФЕЂА: МУЗИЧКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО КАО ЕФЕКАТ ПРОШИРИВАЊА НАСТАВНИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА (програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС")

Филолошко-уметнички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1033 К3, К5, К14, К23

Музика и ритам у функцији развоја и учења

Друштво дефектолога Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1034 К1, К5

Музика уз помоћ рачунара

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1035 К1, К5, К12, К23

Музикограм – слушам, видим, разумем

Мотив MT
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1036 К1, К2, К5, К9, К23

Музиком до знања

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1037 К7

Музичка и ликовна уметност у контексту одрживог развоја

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1038 К2

Музичка култура и модерне технологије

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1039 К1

Музичка уметност у контексту КОВИД-19 / пост КОВИД-19 кризе: конципирање програма, очување публике, опстанак извођачке уметности, психолошка траума, припреме концерата, мотивација извођача

Факултет музичке уметности у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1040 К1, К5, К11, К23

Музички кабинет оријентисан на исходе учења применом Ел система методологије 1

Udruženje muzičke umetnosti Music Art Project
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1041 К1, К5, К11, К23

Музички кабинет оријентисан на исходе учења применом Ел система методологије 2

Udruženje muzičke umetnosti Music Art Project
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1042 К1

Музичко образовање у дигиталном окружењу (обука је део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 ДЕМУСИС)

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад
Електронски
недеља: 2
бодова: 11
1043 К3, К5

Музичко стваралаштво и сценска уметност

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1044 К3

Народне игре у настави и ваннаставним активностима од I до IV разреда

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1045 К2

Од музичког стваралаштва до нотног записа и извођења

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1046 К1, К2, К3, К5, К14

Од одбаченог до корисног-рециклажа папира-ручни рад на даљину

Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
1047 К1, К2, К3, К5

Од папира до уметности

Удружење за едукацију деце Цврчак и мрав
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1048 К1

Од првих нота до концертног подијума

Удружење музичких и балетских педагога Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1049 К1

Оригами у настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1050 К3, К16, К23

Плесна учионица

Дечија плесна асоцијација
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1051 К1, К2, К3, К4

Примена информационих технологија у раду на алтерацијама и модулацијама у настави солфеђа: унапређивање дигиталних компетенција наставника (реализација у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС")

Филолошко-уметнички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1052 К1

Примена референци из популарне културе у настави музичке културе/историје музике

Udruženje kompozitora Srbije
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
1053 К2, К17, К23

ПРОМОЦИЈА КРЕАТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА У МУЗИЧИМ ШКОЛАМА

Заједница музичких и балетских школа Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1054 К2, К3, К23

Психолошке технике за усавршавање јавног наступа и контрола треме

ЕSTA Srbija
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1055 К1, К5, К23

Сензорнa стимулацијa у настави музике и других предмета

Педагошки факултет у Ужицу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1056 К1

Специјалистички трогодишњи семинар за диригенте хорова

Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1057 К1, К5

Стваралачки код уметника - нови приступ настави Ликовне културе за учитеље, васпитаче и наставнике ликовне културе

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1058 К3, К5, К14

Сценска лутка-од идеје до реализације

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1059 К1

Сценско образовање и васпитање – драмска култура и култура говора

Савез уметничког стваралаштва аматера Војводине
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1060 К1

Увођење модификованих и традиционалних дувачких инструмената у музичке школе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1061 К1, К4

Уметник на сцени – гест, комуникација, медији (обука је обавезни део међународног пројекта ЕРАСМУС КА2 ДЕМУСИС)

Универзитет у Новом Саду Академија уметности Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1062 К1, К3, К23

Учитељи у свету линија, боја и облика

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1063 К1, К3, К5, К10, К23

Холистички приступ музиком у васпитању и образовању

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1064 К2, К7, К8

Холистички приступ у образовању деце прешколског и млађег школског узраста у реализацији ликовних активности и наставе ликовне културе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
1065 К1

“Предузетништво у музици и музичком образовању” Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, "ДЕМУСИС"

Филолошко-уметнички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1130 К1, К2, К4

Музеј школе у свим облицима наставе и слободним активностима

ОШ Старина Новак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1131 К2, К3, К6, К9, К20, К23

Од школске приредбе до позоришне сцене

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1132 К1

Светско наслеђе као инспирација у настави

Републички завод за заштиту споменика културе - Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8