страни језик
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
946 К2

(No) More Drama Online! E-Настава страног језика уз употребу драмских техника и ИКТ

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
947 К1

Beyond English

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
948 К1

Die Sprache lebt und verändert sich. Актуелне тенденције у савременом немачком језику и њихова имплементација у наставу

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 2
бодова: 14
949 К2

Die Stimme macht’s! Развијање компетенције усменог изражавања уз примену перформативних приступа у настави и учењу немачког језика

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 2
бодова: 10
950 К1

Digital Competences Bootcamp (Радионица дигиталних компетенција)

Универзитет у Београду - Факултет политичких наука
Електронски
недеља: 3
бодова: 12
951 К2

English in action

Дата Дидакта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
952 К1

Rückwärtsplanung – пут од циља и исхода до вежби и задатака

Дата Дидакта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
953 К1

Веб алати у настави енглеског језика

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
954 К1

Енглески језик у разредној настави – међупредметна корелација и тематско планирање

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
955 К2

ИНТЕГРАТИВНА НАСТАВА КАО ОБЛИК ПОДСТИЦАЈА КРЕАТИВНОСТИ У НАСТАВИ ШПАНСКОГ ЈЕЗИКА

Удружење професора шпанског језика Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
956 К2

Комбинована настава енглеског језика - предуслови за успешну примену модела

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
957 К2

Континуирано усавршавање професора који предају француски као страни језик, као и професора који у билингвалној настави предају остале предмете на француском језику

Удружење професора француског језика Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
958 К2

Креативна употреба дигиталних алата у настави језика

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
959 К1, К2, К3, К4

Нове компетенције за Заједнички европски оквир као извор мотивације и напретка ученика

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
960 К2

Од учионице до причаонице – контекстуално усвајање страног језика

Дата Дидакта
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
961 К2

Подстицање и развој мисаоних вештина ученика кроз наставу страног језика

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
962 К2

Пројектни задаци у настави страних језика

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
963 К2

Развијање медијске писмености и критичког мишљења у настави језика

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
964 К2

Развој компетенција за наставу шпанског језика од раног узраста

Удружење професора шпанског језика Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
965 К1, К2

Савремене препоруке за израду тестова знања за страни језик

Факултет за правне и пословне студије Др Лазар Вркатић
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
966 К1

Специфични аспекти усвајања страног језика угоститељске струке – интегративни приступ у пракси

Академија струковних студија Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
967 К1

Стандарди, исходи и наставни програми као смернице за планирање и реализацију наставе страних језика

Друштво за стране језике и књижевности Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
968 К1

Тестирање као подршка развоју комуникативне компетенције у савременој настави страних језика

Друштво за стране језике и књижевности Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
969 К2

ТИМ – Заједно можемо више

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
970 К1

Унапређивање професионалних компетенција и организације наставе руског језика

Славистичко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
971 К1

Употреба књижевних садржаја у настави енглеског језика

Alfa BK Univerzitet
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
972 К1, К2, К3, К4

Учење језика без слика

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
973 К2, К19

Учење и настава страних језика кроз повезивање нејезичких и језичких предметних садржаја

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8