стручни предмети у средњем стручном образовању
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
974 К1

Креирање, евалуација пословних идеја и израда пословног (бизнис) плана

Универзитет у Београду - Економски факултет
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
975 К1

Алтернативни погон моторних возила

Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
976 К2, К23

АНГАЖОВАНИ НАСТАВНИК – САВРЕМЕНА РЕШЕЊА ЗА РАЗВОЈ КОМПЕТЕНЦИЈА У СТРУЧНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Центар за образовно лидерство
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
977 К2, К18

Дуално образовање - учење кроз рад

Правно-пословна школа Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
978 К1, К19, К23

ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ИЗАЗВАНИ ГЛУТЕНОМ, БЕЗГЛУТЕНСКА ИСХРАНА И ПРОИЗВОДЊА БЕЗГЛУТЕНСКИХ ПРЕХРАМБЕНИХ НАМИРНИЦА

Удружење Србије за целијакију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
979 К1, К17, К23

Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
980 К1

Изучавање и примена САП софтвера и симулационих пословних софтвера за унапређење информатичких компетенција у настави стручних предмета: пословна економија и трговински предмети

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
981 К1

Квантитативни модели у настави стручних трговинских предмета

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
982 К1, К2, К23

Креирање и израда савремених јела за учешће на међународним гастрономским такмичењима

Академија струковних студија Београд
Непосредно
дана: 3
бодова: 22
983 К1

Креирање студије случаја и примена у настави стручних предмета: пословна економија, трговински предмети и маркетинг

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
984 К1, К23

Нови трендови у винарству Србије

Академија струковних студија Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
985 К1

Основни концепти и технике безбедне вожње – дефанзивна вожња

Академија струковних студија Шумадија Одсек Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
986 К1

Пословање виртуелних предузећа преко Сервисног центра Србије и Централне виртуелне банке Чачак

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
987 К1

Правилник о грађевинским конструкцијама – примена у настави стручних предмета у стручним школама

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
988 К1

Примена CAD алата у области савременог грађевинарства

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
989 К1

Примена CAD система у конструкцији, моделовању, градирању одеће и изради кројних слика

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 4
бодова: 24
990 К1

Примена Еврокодова у анализи дејства на објекте

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
991 К2

Примена иновативних пословних модела у функцији развоја знања, вештина и ставова ученика

Висока пословна школа струковних студија "Проф. др Радомир Бојковић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
992 К1

ПРИМЕНА КОНЦЕПТА ИНДУСТРИЈЕ 4.0

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
993 К1

Рад у виртуелном предузећу као основни елемент виртуелне привреде

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
994 К1

Савремена техничка решења допремања радне материје на моторима СУС

Удружење за стручно усавршавање одраслих ЕДУТЕХ Нови Сад
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
995 К2

Савремени приступ настави, уз помоћ студије случаја у наставним садржајима

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
996 К1

Савремени приступ у изради, декорисању и сервирању посластичарских производа

Академија струковних студија Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
997 К1

Савремени приступ у процесу управљања безбедношћу саобраћаја

Академија струковних студија Шумадија Одсек Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
998 К2, К18, К23

Стручне компетенције-корак ка свету рада кроз дуално образовање и практичне облике наставе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
999 К1

Теоријске иновације у пословној економији, рачуноводству и основама економије и коришћење савремених наставних метода

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1000 К1

Техника примене 2Д конструкције и драпирања у изради женских одевних предмета

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1001 К1

Транспорт путника и робе током пандемије вируса COVID-19

Академија струковних студија Шумадија-Одсек у Крагујевцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1002 К1

Ултразвучна дијагностика и основни хормонски протоколи код домаћих животиња

Пољопривредно-хемијска школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1003 К1

Употреба Excel-а у извођењу наставе макроекономских тема за наставнике средњих школа економског усмерења и гимназија

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1004 К1

Употреба концепта фер вредности за вредновање имовине и обавеза привредних друштава

Универзитет у Београду - Економски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1005 К1

Употреба рачунара у инжењерском дизајну и провери (CAD/CAE концепт у електротехници и машинству)

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1006 К1

„Једно здравље“ – савремени концепт исхране

Пољопривредна школа са домом ученика ПК "Београд"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1129 К1, К18

Примена хотелских информационих система у пословању (ProSoft Sistem)

Академија струковних студија Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 12