природне науке
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
890 К1

Амбалажа, отпад , рециклаа

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
891 К1, К5

Виртуелни хербаријум

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
892 К1

Експериментални заокрет - практична настава у хемији и физичкој хемији у служби функционалног знања

Универзитет у Београду-Факултет за физичку хемију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
893 К1, К2

Експерименти у настави

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
894 К2

Експерименти у настави биологије и екологије и развој критичког мишљења код ученика

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
895 К1

Занимљива биологија кроз оглед и двоглед као компонента развоја еколошке свести деце и младих

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
896 К1

Интерактивни приступ раздвајању смеша и израчунавањима у хемији

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
897 К1

Интерактивни приступ раздвајању смеша и израчунавањима у хемији

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
898 К2

Интердисциплинарни приступ настави хемије, биологије и физике.

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
899 К2, К5

Истражујемо природне појаве

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
900 К2

Корелација природних наука у настави

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
901 К1

Локални ефекти глобалних климатских промена на биолошке, еколошке и антропогене системе

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
902 К2

МАПЕ УМА КАО ИНОВАТИВНО СРЕДСТВО ЗА УСВАЈАЊЕ ПРЕДСТАВА, ПОЈМОВА И ЗАКОНИТОСТИ ПРИЛИКОМ ИЗУЧАВАЊА ГЕОГРАФСКИХ САДРЖАЈА

Prirodno-matematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
903 К1

Модел „изокренуте учионице“ у настави хемије

Удружење за развој савременог образовања ГЕРУНДИЈУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
904 К1

Модели и експерименти у настави физике

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
905 К2

Молекулско моделовање као помоћу у учењу међумолекулских интеракција у настави хемије

Фондација Алек Кавчић
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
906 К1

Настава биологије у савременом окружењу

Фондација Алек Кавчић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
907 К2

Настава/учење хемије и проверавање постигнућа на даљину

СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
908 К1

Научници српског порекла и њихов допринос развоју науке и технике

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
909 К1

Национална географија у првом циклусу основног образовања и васпитања

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
910 К1

Огледом до закона природе

Удружење за едукацију и образовање Вулкан знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
911 К1, К2

Примена географско информационих система у настави

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
912 К2

Примена савремених метода и ИК технологија у настави физике и сродних наука

Друштво физичара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
913 К1

ПРИМЕНА САВРЕМЕНИХ НАУЧНИХ САЗНАЊА У НАСТАВИ ГЕОГРАФИЈЕ

Srpsko geografsko društvo
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
914 К1, К23

Проблемска настава природе и друштва

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
915 К2, К3

Републички семинар о настави физике

Друштво физичара Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
916 К2

Смиље и босиље – подстицаји за интердисциплинарне часове

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
917 К1

У свету природе и друштва

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
918 К2

Уважавање стилова учења као предикција добре праксе у настави предмета природних наука

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
919 К1, К2

Употреба мобилних телефона у настави физике

Природно-математички факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
920 К2

Управљање пројектима из области заштите животне средине

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
921 К2

Хемија плус: хемијски изазови за ученике изузетних способности

СРПСКО ХЕМИЈСКО ДРУШТВО
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
922 К2

Хемију у контекст стави па се њоме бави!

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
923 К1

„Моделарство- програм обуке наставника у изради модела“

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1126 К1

ОСАВРЕМЕЊАВАЊЕ СТРУЧНО-МЕТОДИЧКИХ ЗНАЊА ИЗ ДЕМОГРАФИЈЕ

Географски институт Јован Цвијић, САНУ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1127 К3, К18, К23

Секундарне сировине – Рециклажа неодвојиви део васпитно-образовног процеса

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1128 К1

СТЕМ образовање у функцији развоја кључних компетенција код ученика

Prirodno-matematički fakultet
Непосредно
дана: 2
бодова: 16