ПРОГРАМИ КОЈЕ ЈЕ ОДОБРИО ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
1133 К1 П9

Будимо чувари традиције и народних обичаја

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати)
1134 К1, К2, К3, К4, К6 П7

Како да се добро прирпремимо за екстерну евалуацију

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (5 сати)
1135 К1, К2, К3, К4 П2

Значај самовредновања и развојног планирања за квалитетно функционисање образовно-васпитних установа

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (5 сати)
1136 К1, К3 П3

Гамификација – развојна улога игре у образовно-васпитном раду

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати)
1137 К1, К2, К3, К4 П6

Дигитални свет у едукацији и/или едукација за дигитални свет

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати)
1138 К1 П6

Све што сте икад хтели да знате о табеларним прорачунима, а нисте смели питати

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати)
1139 К2, К4 П4

Корелација математике са природним и друштвеним наукама

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати)
1140 К1, К2, К4 П5

Оснажи себе и буди подршка другима

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати)
1141 К2, К3, К4 П4

Препознавање, превенција и третман синдрома сагоревања

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати)
1142 К1 П4

Утицај климатских промена на свакидашњи живот

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати)
1143 К1, К2, К3, К4 П3

Оцењивање у школама, једноставно, а квалитетно

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати)
1144 К1, К2, К3, К4 П3

Како остварити квалитетну педагошку комункацију у наставном процесу

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (5 сати)
1145 К1, К2, К3, К4 П1

Брига о деци – задатак свих институција, одговорност сваког појединца

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати)
1146 К1, К2, К3 П5

На путу ка квалитетним образовно – васпитним установама

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати)
1147 К2, К3, К4 П4

Сарадња и комуникација – кључ успеха у образовно-васпитном раду

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
1 дан (8 сати)
1148 К1, К2, К4 П3

Како простор учи децу?

Педагошко друштво Војводине
Непосредно
1 дан (8 сати)
1149 К1, К2 П3

Савремена образовна технологија

Удружење е-Регија
Непосредно
1 дан (8 сати)
1150 К1, К2, К3 П1

Групни психолошки развој – превентивни програм за децу са ризиком тешкоћа у учењу – диференцијација у настави на основу исхода учења

Основна школа „Стеван Сремац“ Сента
Непосредно
1 дан (5 сати)
1151 К1 П3

Настава природних наука и математике – Интердисциплинарни приступ и примена пројектне наставе

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
3 дана по 8 сати
1152 К1 П3

Настава природних наука и математике – Паралеле и прелази између теоријске и експерименталне методе наставе

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
3 дана по 8 сати
1153 К1 П3

Настава природних наука и математике – Подстицање развоја дигиталних компетенција у наставном процесу

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
3 дана по 8 сати
1154 К1 П4

Историја и хунгарологија – Јунаци и револуције

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
3 дана
1155 К1 П4

Историја и хунгарологија – Вид и визија

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
3 дана
1156 К1 П4

Историја и хунгарологија – Знање је штит, који те брани

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
3 дана
1157 К2, К3, К4 П5

„Упознај да би знао показати“ – Народна култура као одрживи друштвени модел

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
3 дана по 7 сати
1158 К2, К3, К4 П3

„Упознај да би знао показати“ – Свет у коме живимо! (основе одрживог развоја)

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
3 дана по 7 сати
1159 К2, К3, К4 П3

„Упознај да би знао показати“ – Основе одрживости развоја – Зашто је важан одрживи стил живота?

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
1. и 3. дан по 7 сати 2. дан 5 сати
1160 К1, К3, К4 П1

Усавршавање разредних старешина – Благостање и достигнуће у школама

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
3 дана по 8 сати
1161 К1, К3, К4 П1

Усавршавање разредних старешина – Безбедност у онлајн окружењу

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
3 дана по 8 сати
1162 К3, К4 П1

Усавршавање разредних старешина – Скривени путеви мотивације

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
3 дана по 8 сати
1163 К3 П5

Могућности образовања мађарске народне музике и народног фолклора у Војводини

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
3 дана по 8 сати
1164 К1, К2, К4 П3

Значај и моћ мотивације у процесу наставе-учења

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
1 дан (8 сати)
1165 К3 П5

На ивици идентитета

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
1 дан (8 сати)
1166 К1, К3 П3

Могућности у образовању за одрживи стил живота

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
1 дан (8 сати)
1167 К2, К4 П4

Педагошки изазови 21. века – и они који то нису

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
1 дан (8 сати)
1168 К1, К2, К3, К4 П1

Асертивна комуникација

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
1 дан (8 сати)
1169 К1, К2, К3, К4 П1

Препознај на време! Школа као систем сигнализације за рано откривање менталних сметњи

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
1 дан (8 сати)
1170 К1 П3

Интерактивна представа књиге „ABRAkadABRA“

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
1 дан (8 сати)
1171 К4 П1

Наградите својим речима! - промена става у комуникацији

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
1 дан (8 сати)
1172 К1, К2, К3, К4 П1

Примењено позориште у настави

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
1 дан (8 сати)
1173 К1, К2, К3, К4 П4

Ефикасне технике за упознавање ученика

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
1 дан (8 сати)
1174 К1, К2, К3, К4 П3

Унапређивање креативности

Удружење просветних радника Мађара у Војводини
Непосредно
1 дан (8 сати)
1175 К1, К2, К3 П8

Пројектна настава

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
Непосредно
1 дан (8 сати)
1176 К2, К3, К4, К5, П4

Тренинг за управљање стресом, развој личности и комуникацијских вештина

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
Непосредно
2 дана по 8 сати
1177 К1 П3

Климатске промене у педагогији

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
Непосредно
1 дан (8 сати)
1178 К2 П1

Диференцирани приступ настави математике у првом циклусу образовања и васпитања

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
Непосредно
1 дан (8 сати)
1179 К1, К2 П3

Савремена сазнања о креирању дигиталног садржаја

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
Непосредно
1 дан (8 сати)
1180 К1,К2 П3

Одрживо наслеђе – Педагогија ревалоризовања, илити улога наслеђа у педагогији

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
Непосредно
1 дан (8 сати)
1181 К1,К2 П3

Примена робота у образовању ( од обданишта до средње школе )

Универзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
Непосредно
1 дан (8 сати)
1182 К1, К2, К3, К4 П1

Учење и развој говора – логопедија у образовању

Фондација „Ласло Секереш“
Непосредно
1 дан (6 сати)
1183 К1 П3

Економија и маркетинг у образовању – шта, како и када?

Фондација „Ласло Секереш“
Непосредно
1 дан (8 сати)
1184 К1, К2, К3, К4 П4

Опасност на интернету – свесна употреба интернета у образовању

Фондација „Ласло Секереш“
Непосредно
1 дан (8 сати)
1185 К1, К4 П4

Управљање конфликтима – комуникација у образовању

Фондација „Ласло Секереш“
Непосредно
1 дан (6 сати)
1186 К1, К2, К3, К4 П4

Дискусија о случају – међусобни односи у учионици

Фондација „Ласло Секереш“
Непосредно
1 дан (6 сати)
1187 К1, К4 П8

Приче за учење

Предшколска установа – дечји вртић „Маштоленд“
Непосредно
2 дана (16 сати)
1188 К1, К4 П9

Учење кроз истраживање изван вртића

Предшколска установа – дечји вртић „Маштоленд“
Непосредно
3 дана по 8 сати
1189 К1, К4 П6

Дигитални алати као подршка документовању праћења и развијања програма

Предшколска установа – дечји вртић „Маштоленд“
Непосредно
3 дана по 8 сати
1190 К1 П6

Савремена наставна средства и електронски сервиси

Образовно – методички центар „КАТЕДРА“
Непосредно
Непосредно 8 сати – 480 минута Електронски 16 сати – 960 минута Укупно: 24 сата
1191 К1 П4

Иновације и дигитални приступ у настави мађарског језика и књижевности

Одсек за хунгарологију Филозофског факултета у Новом Саду
Непосредно
3 дана по 8 сати
1192 К1, К3 П2

Како да не боли глава од педагошке документације

Удружење „Чаробан свет знања“
Непосредно
1 дан (8 сати)
1193 К2 П2

Није лако оценити

Удружење „Чаробан свет знања“
Непосредно
1 дан (8 сати)
1194 К2, К3 П2

Даровитост ученика

Војвођанско веће за подршку талентованим ученицима
Непосредно
1 дан (6 сати)
1195 К1 П3

Обука за стицање функционалних и методичких знања и компетенција наставника ромског језика за изборни предмет: Ромски језик са елементима националне културе

Висока школа струковних студија за васпитаче „Михаило Палов“ Вршац
Непосредно
1 дан (8 сати)
1196 К2, К3, К4 П5

Емоције у школи – школа емоција

Удружење просветних радника Мађара северне Бачке
Непосредно
1 дан (6 сати)
1197 К2, К3, К4 П3, П5

Више него Креативни разредник

Удружење просветних радника Мађара северне Бачке
Непосредно
1 дан (6 сати)
1198 К1, К2, К3, К4 П3, П4, П5

Летња Академија – едукација просветних радника на мађарском наставном језику

Удружење просветних радника Мађара северне Бачке
Непосредно
3 дана по 6 сати
1199 К1, К3 П4

„Útravaló 3.“ - стваралаштво и народни ручни занати у образовању

Завод за културу војвођанских Мађара
Непосредно
3 дана по 6 сати
1200 К1, К3 П4

„Útravaló 2.“ - Дечије народне игре и елементи народног плеса у образовању

Завод за културу војвођанских Мађара
Непосредно
3 дана по 6 сати
1201 К1, К3 П4

„Útravaló 1.“ - народна музика и народни инструменти у образовању

Завод за културу војвођанских Мађара
Непосредно
3 дана по 6 сати
1202 К1, К2, К3, К4 П3

Методологија примењених игара

Завод за културу војвођанских Мађара
Непосредно
5 дана по 8 сати
1203 К2 П3

Нови трендови у настави словачког језика

Национални савет словачке националне мањине
Непосредно
1 дан (8 сати)
1204 К2 П3

Препознатљивост наших националних култура

Национални савет словачке националне мањине
Непосредно
1 дан (8 сати)
1205 К1, К2, К3 П5

Интегративни фрактални цртеж као подршка целовитом развоју деце и младих

Центар за неформално образовање Други корак
Непосредно
2 дана по 8 сати
1206 К2 П1

Иновативни приступи у светлу нових научних сазнања у васпитно – образовном раду са децом

Удружење грађана НИДУС Заједно за Развој Деце
Непосредно
3 дана по 6 сати
1207 К2, К3 П9

„Фотографија у Годинама узлета – од избора до употребе“

Предшколска установа „Радост“ Нови Бановци
Непосредно
1 дан (8 сати)
1208 К1, К2, К3, К4 П3

Коцкице, карте, уже, падобран – учење кроз игру

Удружење организатора слободних активности
Непосредно
1 дан (8 сати)
1209 К2, К3, К4 П3

Где настају чуда – педагогија искуства

Удружење организатора слободних активности
Непосредно
2 дана по 8 сати
1210 К3 П1

Гледај како растем

Академија корективне гимнастике „Корак“
Непосредно
1 дан (8 сати)
1211 К2 П4

Новине у правопису, граматици и лексици румунског језика и њихова примена у настави на румунском језику

Основна школа „Први мај“
Непосредно
1 дан (6 сати)
1212 К2 П8

Партнерство са породицом – јачање капацитета запослених у васпитно образовном раду раду за развијање партнерских односа са породицом

Удружење васпитача Новог Сада
Непосредно
1 дан (7 сати)
1213 К1, К4 П4

Где живи даровитост? Креативни поступци и технике за подстицање даровитости код деце предшколског узраста

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
1 дан (8 сати)
1214 К2 П9

Тимски до пројекта

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
1 дан (8 сати)
1215 К1, К4 П6

Квиз софтвери у васпитно-образовном раду са децом предшколског узраста

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
1 дан (8 сати)
1216 К1 П8

Заједно до пројекта

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
1 дан (8 сати)