компетенције васпитача за развијање сарадње и заједнице учења
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
11 К2, К4, К5, К6, К7

Подстицање и унапређење тимског начина рада са ученицима

ВИСОKОШKОЛСKА УСТАНОВА МЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
15 К4, К6, К9, К20, К23

Асертивна комуникација у образовној пракси

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
21 К3, К6, К9, К20, К23

Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
24 К6, К9, К19

Вештине грађења односа са децом и родитељима

ПР агенција ”Центар Ивес”
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
35 К3, К6, К9, К14, К17, К23

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ И ШТА СА ЊИМ?

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
41 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Двосмерна комуникација запослених у образовању и родитеља

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
48 К4, К6, К9, К20, К23

Добра сарадња са родитељима = добро деци +добро нама + добро њима

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
56 К4, К6, К9, К20, К23

Заједно у борби против дискриминације у васпитним и образовним установама!

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
57 К3, К4, К5, К6, К20, К23

Заједно до безбедне школе

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
58 К4, К6, К7, К12, К15, К17, К23

Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
71 К3, К6, К9, К14, К20, К23

Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
80 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Квалитетна комуникација, лидери и тимови као предуслов за добру организацију и управљање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
82 К2, К4, К6, К9, К15, К16, К20, К23

Комуникација и сарадња са породицом

Друштво дефектолога Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
83 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик - како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
85 К4, К6, К9, К20, К23

Комуникацијом до успеха

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
101 К4, К6, К9, К13, К20, К23

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
121 К4, К6, К9, К14, К20, К23

Основе добре комуникације - позитивни ефекти на ученике/децу и запослене у васпитно-образовним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
133 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превенција и заштита деце од насиља-Могућност за бољу будућност

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
143 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у школи/установи

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
148 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Рад са „тешким“ родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
149 К3, К6, К17, К23

Рад са презаштићеном децом/ученицима

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
150 К3, К6, К17, К23

Рад са презаштићеном децом/ученицима - онлајн

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
152 К4, К6, К9, К23

Радионице са родитељима – кључ успешне сарадње и комуникације

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
162 К3, К6, К9, К17, К23

Развојем емпатије до школске демократије

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
167 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
171 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
172 К4, К6, К9, К15, К20

Сагоревања на послу је мање ако имаш вољу и знање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
184 К4, К6, К9, К20, К23

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
193 К4, К6, К15, К19, К23

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
194 К4, К6, К15, К19, К23

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА - онлајн

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
207 К4, К6, К9, К23

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) - Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
208 К3, К6, К9, К14, К23

ФИЗИЧКA АКТИВНОСТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
209 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Хумана школа – образовно-васпитна установа као животна заједница

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
213 К4, К6, К9, К15, К20

Школа отворена родитељима 3 -

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
222 К4, К6, К9, К15, К19, К23

„Развој демократских вредности у вртићу и школи“

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
223 К4, К6, К9, К15, К20, К23

„Тежак родитељ“ - како успоставити сараднички однос

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
225 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Педагошка мрежа подршке за оснаживање детета -педагошко усвајање детета

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
284 К3, К6

Класичне концепције хуманистичког васпитања и образовања: опште теорије васпитања и образовања, класичне теорије Bildung-а, као и критике њених различитих концепција

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
302 К4, К6, К12, К15, К20, К23

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
319 К3, К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотерапије

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
320 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Проблем сагоревања у просвети, како га спречити или бар ублажити

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
325 К3, К6, К22

Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности

Црвени крст Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
326 К4, К6, К9, К19, К23

Спречи, не лечи – превенција синдрома сагоревања на послу код запослених у просвети

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
328 К4, К6, К12, К19, К23

Управљање стресом на радном месту

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
330 К4, К6, К9, К19, К23

„ВURNOUT“ СИНДРОМ ИЗГАРАЊА НА РАДУ И ПСИХОСОЦИЈАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
340 К1, К6, К9, К20, К23

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
343 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Koрак по корак до интерактивног часа 2- Креативним алатима до унапређивања наставе

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
361 К4, К6, К9, К19, К23

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
367 К2, К6, К13, К19, К23

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
375 К2, К6, К13, К19, К23

Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
386 К2, К6, К7, К19, К23

Припрема савремене и ефективније наставе – корак напред

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
458 К2, К4, К5, К6, К23

Ја могу! обука - Ниво 1

Vega omladinski centar
Електронски
недеља: 3
бодова: 9
459 К2, К4, К5, К6, К23

Ја могу! обука - Ниво 2

Vega omladinski centar
Електронски
недеља: 5
бодова: 19
474 К2, К6, К12, К17, К23

Блог као основни дигитални алат запосленог у образовно-васпитним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
503 К4, К6, К8, К15, К20, К23

Дигитални маркетинг у образовно-васпитној установи

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
508 К4, К6, К9, К23

Дигитално држављанство

Заједница која учи Сазнање
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
523 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Е-портфолио као инструмент за представљање постигнућа запослених у образовању

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
524 К4, К5, К6, К15, К23

Е-портфолио ученика и деце

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
528 К2, К6, К9, К15, К19, К23

еТвининг за почетнике – први кораци

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
531 К1, К4, К6, К15, К22, К23

ЗАКОН У ПРАКСИ: ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
561 К2, К6, К9, К15, К19, К23

Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави.

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
621 К4, К6, К9, К15, К23

Настава у облаку

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
647 К4, К6, К8, К15, К18, К23

Од самовредновања до екстерног вредновања

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
653 К2, К6, К9, К15, К19, К23

Основе еТвининг-а као алата за реализацију пројектно-оријентисане наставе

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 3
бодова: 10
666 К4, К6, К8, К15, К18, К23

Писање и управљање пројектима, акционо и стратешко планирање

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
667 К3, К4, К6, К12, К15, К21, К23

Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
674 К2, К3, К6, К9, К23

Подстицање развоја вештина и компетенција неопходних за улазак у дигитални свет рада у 21.веку

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
677 К4, К6, К9, К15, К17, К23

Пословна комуникација у образовним установама

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
724 К4, К6, К8, К15, К18, К23

Развојно планирање у вртићу и школи

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
736 К2, К6, К17

Слободна зона Јуниор: коришћење филма за међупредментно повезивање у пројектној настави

Добро удужење
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
756 К4, К6, К9, К15, К18, К23

Унапређивање дигиталне писмености и дигиталне културе у образовању

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Електронски
недеља: 4
бодова: 8
758 К2, К6, К9, К15, К19, К23

Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 3
бодова: 10
760 К4, К6, К9, К15, К17, К23

Управљање тимовима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
781 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Часови разумевања и радости

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
782 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Часови разумевања и радости - II модул

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
788 К6, К9, К20

"И родитељи су важни"

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
797 К6

Јачање професионалних капацитета васпитача у раду са родитељима деце са дијабетесом

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
804 К6, К20

Вртић као сигурна база: Модел подршке транзицији детета из породице у вртић - ”Kако се постаје Вртићанин?”

Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
807 К6, К9, К16

Вртић као центар добре комуникације

Удружење медицинских сестара предшколских установа подунавско-браничевског региона
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
823 К6, К9

ИЗАЗОВИ РОДИТЕЉСТВА - обука практичара за рад са родитељима

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
824 К6

Интеркултурализам у вртићу: култура, обичаји и језик Рома

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
828 К5, К6, К9

Комуникацијске вештине деце предшколског узраста

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
829 К6, К10, К16

Кооперативно учење у раду на пројектима

Предшколска установа "Мазза"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
830 К5, К6, К7, К8

Модели креативне приче за децу предшколског узраста

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
832 К6, К9, К20

Наш вртић гради добре односе-подршка развоју на темељу грађења односа

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
833 К6, К9, К20

Наше вртић/јасле као место за опуштање - антистрес програм за децу и одрасле

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
840 К5, К6, К9, К11, К16

Партиципација у вртићу – од учествовања до (су)деловања

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
841 К6, К9

Партнерство са породицом као подршка дечјој добробити

Предшколска установа "Перка Вићентијевић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
843 К6, К9

Подршка добробити деце кроз грађење партнерских односа са породицом у различитим моделима транзиције

Удружење медицинских сестара предшколских установа Шумадијско Поморавског региона
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
847 К6, К9, К16

Подстицајно родитељство кроз игру-

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије
Електронски
недеља: 3
бодова: 12
848 К6, К9

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 1: На игри темељена искуства учења у раном детињству

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије
Електронски
недеља: 3
бодова: 8
849 К6, К9, К20

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 3: Приступ и начини рада са породицом

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 20
856 К6, К8, К20, К23

Прилика за свако дете - развијање различитих програма предшколског васпитања и образовања

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
865 К6, К9

ПРОФЕСИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА У ОТКЛАЊАЊУ СОЦИЈАЛНИХ КОНФЛИКАТА

ПУ Врачар
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
867 К6, К9

Развијање васпитно-образовне праксе усмерене на односе

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш-Одсек Пирот
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
872 К6, К10, К19

РЕФЛЕКСИЈА – ИСКОРАК У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ПУ

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
880 К6

Успешна комуникација са децом – услов за развој пожељног понашања детета

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
881 К5, К6, К11, К12

Утицај музике на развој језичких способности код деце

UMETNIČKO OBRAZOVANJE ČAROBNA FRULA
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
886 К6, К9, К23

„Програм за родитеље СНАЖНИ ОД ПОЧЕТКА – ДАЈМО ИМ КРИЛА“ – Подршка васпитној улози породице на даљину

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
887 К6, К10

„Сви то смо ми –креирање различитих програма за децу предшколског узраста“

Предшколска установа , Зрењанин
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1026 К4, К6, К15, К20, К23

Како употребити рачунар у организацији музичко-сценских догађаја

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1101 К4, К6, К7, К9, К12, К15, К19

Педагошка комуникологија у функцији развијања компетенција за квалитетну интерперсоналну комуникацију у школама и предшколским установама (у образовању).

Предшколска установа Долина сунцокрета
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1103 К3, К4, К5, К6, К9, К12

Укључивање студената-волонтера као подршка социо-емоционалном развоју деце и младих нарочито из осетљивих група - "Старији брат, старија сестра"

DAJ MI RUKU
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
1105 К3, К4, К5, К6, К7, К9, К14, К20

„Слушај/кажи да се разумемо“ – вештине ненасилне комуникације

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1131 К2, К3, К6, К9, К20, К23

Од школске приредбе до позоришне сцене

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8