компетенције васпитача у непосредном раду са децом
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
4 К2, К5, К23

Не постављај питање да ли волим читање

Друштво школских библиотекара Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 29
11 К2, К4, К5, К6, К7

Podsticanje i unapređenje timskog načina rada sa učenicima

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA METROPOLITAN UNIVERZITET U BEOGRADU
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
14 К4, К5, К15, К23

Алтернатива насиљу

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
16 К3, К5, К12, К14, К16, К23

Аутономност и интеркултуралност као вредности супротстављене предрасудама и дискриминацији

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
23 К4, К5, К9, К15, К19, К23

ВЕШТИНА ВЛАДАЊА СОБОМ - АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЈА

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
46 К1, К2, К3, К5, К12, К13, К17, К23

ДО ЛИЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ПРИМЕНОМ ЕТИКE БРИЖНОСТИ

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
52 К3, К5, К11, К23

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
57 К3, К4, К5, К6, К20, К23

Заједно до безбедне школе

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
61 К3, К5

Знањем до безбедности у саобраћају

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
67 К2, К3, К5, К12, К14, К19, К23

Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
91 К3, К5, К11, К14, К17, К23

Корак ка холистичком образовању - дете је целовито биће

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
95 К3, К5, К9, К14, К23

Лепота живота је у контакту са собом и другима - саосећајна, ненасилна комуникација

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
107 К3, К5, К17

Насиље у школи: примети и пријави

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
111 К3, К5, К19

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
112 К3, К5, К12, К14, К16, К17, К23

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
122 К3, К5, К11, К14, К19, К23

Основе медијске писмености у образовању

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
126 К3, К5, К11, К20, К23

Позитивна дисциплина и савремено одрастање

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
127 К3, К5, К9, К17, К23

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
136 К3, К5, К11, К16

Превенција – васпитна степеница

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
145 К3, К5, К9, К14, К16, К23

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
146 К1, К3, К4, К5

Пут ка школи без насиља

Центар за унапређивање квалитета рада у образовним установама - ЦУКРОУ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
163 К3, К5, К9, К14, К16, К17, К23

РАЗОТКРИВАЊЕ КОНФЛИКАТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – КО СЕ БОЈИ ВУКА ЈОШ?

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
164 К3, К5, К9, К19, К23

Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
165 К5, К12, К22

Реци НE насиљу у школи

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
185 К3, К5, К9, К17, К23

Транзиција- креирање подршке кроз рефлексивни дијалог између васпитно-образовних установа

Удружење родитеља и наставника "Партнерски за образовање"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
190 К3, К5, К16, К23

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Удружење физичара ОМЕГА, Ниш
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
197 К3, К5, К9, К23

Унапређење компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у вртићима и школама за социјалну инклузију деце са проблемима у понашању

Асоцијација за алтернативно породично старање о деци - ФАМИЛИА
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
215 К4, К5, К23

Школски часопис као инструмент за јачања васпитне улоге школе и етоса

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
221 К3, К5, К11, К14, К20, К23

„Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
226 К2, К5, К10, К23

"Педагошки метод Марије Монтесори и његова примена у васпитно-образовном раду“

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
228 К2, К5, К12, К14, К19, К23

Аугментативна и алтернативна комуникација - израда средстава и примена у пракси

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
229 К3, К5, К8, К14, К19, К23

Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
230 К3, К5, К12, К14, К19, К23

Вишеструке интелигенције у васпитно образовном процесу

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
234 К3, К5, К9, К17, К23

Даровита деца и ученици у инклузивном образовању

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
236 К3, К5, К17, К23

Даровито дете у разреду – од скривеног талента до ИОП-а 3 - онлајн

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
238 К1, К5

Дете са дисфункцијом сензорне интеграције у вртићу и школи

Удружење за физичке активности и рекреацију предшколске и школске деце са сметњама у развоју "Снага покрета"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
241 К2, К3, К5, К11, К16, К17, К23

Дискалкулија – превенција, дијагностика и третман

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
246 К2, К5, К11, К17, К23

ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
251 К3, К5, К11, К14, К23

Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
252 К3, К5, К11, К14, К23

Кругови пријатеља –вршњчка подршка деци и младима са тешкоћама

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
256 К3, К5, К12, К14, К19, К23

На даровитима свет остаје - Менса Србије о препознавању и раду са доровитима

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
258 К2, К5, К12, К14, К23

НТЦ и рана музичка стимулација

Мотив MT
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
262 К5, К8, К19, К23

ПОДРШКА ДОБРОБИТИ „ДРУГАЧИЈОЈ“ ДЕЦИ

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
264 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
265 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са ученицима са потешкоћама у учењу – дислексија, дисграфија, дискалкулија

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
267 К5, К7, К9, К17

Приступи у прилагођавању садржаја деци са сметњама у развоју – активности по мери детета

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
269 К2, К5, К14, К19, К23

Рад са даровитим ученицима

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
271 К3, К5, К8

Радост покрета – програм за примену моторичких игара, облика кретања и неструктуираних материјала у стимулисању психомоторног развоја деце са сметњама у развоју

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
273 К2, К5

Свеобухватни приступ у раду са децом/ученицима са аутизмом

ОШ Антон Скала
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
274 К2, К5, К23

Тешкоће у учењу и понашању у вртићу и школи – дисхармоничан развој код деце

Помоћ породици
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
303 К3, К5, К19, К23

ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
304 К3, К5, К11, К14, К20, К23

Здрави животни стилови – Императив у васпитању и образовању

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
305 К3, К5, К9, К23

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
308 К2, К3, К5, К14, К18, К23

Исхраном до здравља

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
311 К3, К5, К12, К14, К19, К23

Мала школа великог здравља- вежбе и игре духа и тела

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
312 К1, К5, К11, К19, К23

Моје здравље – моја одлука

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
314 К3, К5, К9, К20, К23

Планинарство - Боравак у природи, утицај на развој и постигнућа ученика

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
316 К1, К5, К9, К14, К18, К23

Прва помоћ у кризним ситуацијама

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
317 К3, К5, К11, К14, К20, К23

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
318 К3, К5, К17, К23

Превенцијом до здравих стилова живота

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
327 К2, К3, К5, К12

Унапређење здравствено-васпитних и психолошких компетенција запослених у образовању у време здравствених криза

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
373 К4, К5, К15, К19, К23

Мултимедијални садржаји у функцији образовања_5

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
382 К2, К5, К12, К14, К19, К23

Поглед у будућност

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
390 К1, К5

Рачунарско размишљање

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
402 К2, К5

Maло дете – велики истраживач

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
413 К1, К2, К5, К11

Како приближити математику деци и ученицима кроз математичке игре

Основна школа "Краљ Петар I"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
416 К2, К5, К17

Креативна математика - игром до математичких знања и вештина

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
430 К1, К5, К11, К23

Примена Монтесори материјала за развој математичких компетенција у раду са децом од 5 до 10 година

Монтесори друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
448 К2, К5, К11

,, Дидактичке игрице за децу паметнице“

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
458 К2, К4, К5, К6, К23

Ја могу! обука - Ниво 1

Vega omladinski centar
Електронски
недеља: 3
бодова: 9
459 К2, К4, К5, К6, К23

Ја могу! обука - Ниво 2

Vega omladinski centar
Електронски
недеља: 5
бодова: 19
469 К2, К5, К11, К23

Алго метод стратешког учења у припремном предшколском и раном ОШ узрасту

Алго центар за рани развој и превенцију менталног здравља деце
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
470 К2, К5, К7, К19, К23

Амбијентална настава у функцији подизања мотивације ученика

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
476 К2, К5

Буди јунак/јунакиња дигиталне приче

Друштво учитеља Београда
Електронски
недеља: 3
бодова: 16
484 К2, К5

Виртуелне образовне екскурзије

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
500 К2, К5

Дигиталне дидактичке игре у раду са децом предшколског и раног школског узраста

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
524 К4, К5, К6, К15, К23

Е-портфолио ученика и деце

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
525 К2, К5, К23

Екскурзија као образовни ресурс

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
536 К3, К5, К11, К13, К16, К17, К23

ИДЕАЛ - Интеркултурално учење кроз драму

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
581 К3, К5, К12, К14, К23

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
589 К2, К5, К11, К23

Лутка и луткарство као инструмент у настави и раду са децом

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
590 К2, К5, К15

Магија бајке као простор за грађење односа

Центар "Жил Верн"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
592 К2, К5, К23

Мапе ума у образовно-васпитном процесу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
607 К2, К5, К23

МОБИЛНИ УРЕЂАЈИ У НАСТАВИ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
649 К2, К5, К23

ОНЛАЈН ИГРЕ У НАСТАВИ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
663 К2, К5, К7, К19, К23

Педагошка документација није административни посао

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
664 К3, К5

Педагошки рад са даровитим ученицима

Филозофски факултет у Косовској Митровици
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
671 К2, К5

Подстицај интерактивности у ситуацијама за учење применом технике станица

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
688 К2, К5, К11, К23

Примена елемената Монтесори педагогије у предшколском и раном школском узрасту

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
701 К2, К5, К9, К14, К18, К23

Пројектна настава као метод подучавања у савременим условима образовања и васпитања

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
712 К2, К5, К7, К19, К23

Продукција нових и корисних идеја кроз креативне радионице

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
720 К3, К5, К10, К23

Развој интелектуалних вештина и одржање пажње код деце предшколског и раног школског узраста у савременом контексту

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
748 К2, К5, К21

У свету финансија - методичке основе за увођење финансијског образовања и васпитања у програме наставе и учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
766 К2, К5

Учење путем открића у функцији развијања мотивације ученика

Филозофски факултет у Косовској Митровици
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
771 К2, К5, К11, К19, К23

УЧИМО ДА НАУЧИМО

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
785 К2, К5, К11, К23

Читалачки почеци и Алго модел обуке

Алго центар за рани развој и превенцију менталног здравља деце
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
790 К5, К11, К19

"Неговање вредности у међуљудским односима"

Центар за неформално образовање Други корак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
791 К5, К11

"Подршка и структура" - стратегије грађења односа који подржавају добробит детета кроз социјално-емоционално учење

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
792 К5, К11

"Помози ми да урадим сам" Унапређење квалитета дечијег учења и развоја путем ручно израђених играчака и дидактичких материјала

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
793 К5, К11

"Спортико Змај-јасле“ подстицајне и превентивне моторичке активности деце јасленог узраста

Предшколска установа "Раковица"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
794 К5, К11, К16

,,Вртић за све – планирање, организација и документовање различитих програма и облика рада“

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
795 К5, К11

,,Од тачке до линије“ Интегрисано учење у инспиративним просторним целинама

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
796 К5, К11, К19

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Центар за драмски метод ИнДрама
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
798 К5

Језичке игре као подстицање развоја говора код деце

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
799 К5

Бројалице и телесна музика као средство рада у развоју говора предшколског детета

Предшколска установа "Стоногица"
Непосредно
дана: 3
бодова: 23
800 К5, К11

Васпитач и стручни сарадник у реалном програму

ПУ Повратак природи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
801 К5, К10, К19

Васпитачи и дигитални медији

Предшколска установа "Мазза"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
803 К5, К11, К19

Више од игре - драмски метод и драмске технике у раду са децом

Центар за драмски метод ИнДрама
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
805 К5, К11, К19

Вртић као сигурна база: Партиципација деце као основ демократске праксе и развијања квалитетног реалног програма у вртићу

Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
806 К5, К12, К16

ВРТИЋ КАО СИГУРНО И ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
808 К5, К9

ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА- ДЕЦА, РОДИТЕЉИ И ВАСПИТАЧИ У ВРТИЋУ

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
809 К5, К7, К11, К23

Да у вртићу свако учи радосно и лако

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
810 К3, К5, К7, К9, К10, К11

ДАРОВИТО ДЕТЕ ОД ВРТИЋА ДО ШКОЛЕ (образовна и социоемоционална подршка)

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
811 К5, К11, К19

Даровито дете у вртићу - препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
812 К5, К11, К16

Деца уче свим чулима и целим телом

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
813 К3, К5, К11, К23

Дечија књижевност – подстицај развоја емоционалне стабилности и социјалних вештина деце

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
814 К5, К11

Дигиталне технологије као подршка документовању у вртићу

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
815 К5, К10, К19

Дигитални материјали у раду васпитача

Предшколска установа "Мазза"
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
816 К5, К11, К16

ДОКУМЕНТОВАЊЕ КАО ПОДРШКА УЧЕЊУ

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
818 К5, К8, К16

Живети различитост у вртићу

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Електронски
недеља: 5
бодова: 30
820 К5, К11

ЗАЈЕДНИЧКО РАЗВИЈАЊЕ ПРОГРАМА СА ДЕЦОМ

ПУ Врачар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
822 К5, К9, К16

Игре у природи, игре са ризицима

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
825 К5

КАКО КОМУНИЦИРАТИ СА ДЕЦОМ ПРЕДШКОЛСКОГ УЗРАСТА И ЊИХОВИМ РОДИТЕЉИМА

Филозофски факултет Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
826 К5, К11, К16, К23

КОГНИТИВНА, СОЦИЈАЛНА И ЕМОЦИОНАЛНА ПОДРШКА ДЕЦИ У РАНОМ ДЕТИЊСТВУ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
828 К5, К6, К9

Комуникацијске вештине деце предшколског узраста

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
830 К5, К6, К7, К8

Модели креативне приче за децу предшколског узраста

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
831 К5, К11

Монтесори материјали у јаслицама

Монтесори друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
834 К5, К11, К16

НТЦ систем учења – практична примена сазнања из неуронаука у васпитно образовном раду

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
837 К5, К8

Од игре до музичке композиције

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
838 К5, К11

Од конфликта до сарадње - 7 моћи васпитача за јаку вртићку заједницу

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
839 К5, К11

Озвучимо пројекат

PU "Dobra vila"
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
840 К5, К6, К9, К11, К16

Партиципација у вртићу – од учествовања до (су)деловања

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
842 К5

Подршка дечјој игри у вртићу

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
844 К5

Подршка добробити кроз односе и делање

Савез удружења васпитача Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
846 К5, К11

Подршка социјалној добробити детета кроз развијање социјалних вештина у оквиру Основа програма Године узлета

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
850 К5, К11, К13, К16, К23

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
851 К5, К11, К19

Позитивна дисциплина у вртићу

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
852 К5, К11, К16

Праћење и документовање као подршка учешћу деце у програму

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
853 К5

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА КАО СИГУРНА ЗОНА : КЉУЧНА ЗНАЊЕ ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
854 К5, К9, К11

ПРЕПОЗНАЈ И ПОДРЖИ ПОТЕНЦИЈАЛНО ДАРОВИТО ДЕТЕ

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
855 К5, К11, К16

Препознати и уважити јединственост детета - пут ка решењу изазовног понашања

Центар за едукацију Кораци
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
857 К5, К12

Применa СТЕАМ приступа и интегрисаног учења у образовању

Трећи камен од Сунца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
858 К5, К12, К16, К23

Примена web 2.00 алата у образовању

Трећи камен од Сунца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
859 К5

Примена принципа Валдорф педагогије у раду са децом предшколског узраста

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
860 К5, К11

Примена пројектног планирања у предшколској установи кроз елементе интегрисаног учења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
861 К5, К11, К23

Природни вртић

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
862 К2, К5, К11, К19

Приступ, вежбе и дидактички материјал за стимулацију деце са развојним кашњењем

ОШ "Милоје Павловић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
863 К5, К11, К19

Прича у игри, игра у причи, драмско-приповедачке провокације у пројектном планирању

Центар за драмски метод ИнДрама
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
864 К5, К11, К16

ПРОЈЕКТИ СА ДЕЦОМ У ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ

ПУ Др Сима Милошевић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
866 К5, К11

ПУТОКАЗИ КА УЧЕЊУ

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
869 К5, К10, К19, К23

Развијање предвештина читања и писања у предшколској установи

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 2
бодова: 17
870 К5

Развијање реалног програма у години пред полазак у школу

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
871 К5, К10

Рано препознавање поремећаја говора и социо-емоционалног развоја деце у јаслама и вртићима и практични приступи у раду - Модул 1

Savez udrženja medicinskih sestara predškolskih ustanova Srbije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
873 К5, К11

РУТИНЕ И РИТУАЛИ У ФУНКЦИЈИ ПОДРШКЕ ДОБРОБИТИ ДЕТЕТА

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
874 К5, К11

Свака боја сваком лепо стоји: од родних стереотипа до родне једнакости у вртићу

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
875 К5, К11

Специфичности и могућности рада у домену музике у оквиру програмске концепције „Године узлета“

Klett друштво за развој образовања
Електронски
недеља: 4
бодова: 8
876 К5, К11, К16

Тематско/пројектно планирање у функцији интегрисаног приступа учењу

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
877 К5, К11, К19

Тимски рад и компетенције васпитача у служби унапређења квалитета инклузивног процеса

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
879 К5, К11, К19

Употреба веб алата у предшколским установама

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
881 К5, К6, К11, К12

Утицај музике на развој језичких способности код деце

UMETNIČKO