компетенције наставника за комуникацију и сарадњу
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
5 К4, К15, К23

"Умеће комуникације 2 - комуникацијске вештине у пракси"

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
6 К4

Одељењски старешина - кључни фактор у образовно-васпитном систему

Центар за унапређивање квалитета рада у образовним установама-ЦУКРОУ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
7 К2, К3, К4, К23

" Вештина комуникације између наставника и ученика као предуслов напредовања ученика"

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
8 К4

"Добра сарадња између родитеља и наставника"

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
10 К4, К15, К23

"Умеће комуникације 1 – како да говоримо и слушамо да би ученици желели да нас чују и да разговарају са нама“

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
11 К2, К4, К5, К6, К7

Podsticanje i unapređenje timskog načina rada sa učenicima

VISOKOŠKOLSKA USTANOVA METROPOLITAN UNIVERZITET U BEOGRADU
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
14 К4, К5, К15, К23

Алтернатива насиљу

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
15 К4, К6, К9, К20, К23

Асертивна комуникација у образовној пракси

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
17 К4, К23

Безбедносна култура у систему образовању и васпитању

Asocijacija DUGA
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
18 К3, К4, К14, К20, К23

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
19 К4, К17, К23

Боља сарадња - безбедније школско окружење

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
23 К4, К5, К9, К15, К19, К23

ВЕШТИНА ВЛАДАЊА СОБОМ - АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЈА

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
25 К4, К17, К23

Вештине грађења односа – мост који повезује наставнике, ученике и родитеље

ПР агенција ”Центар Ивес”
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
30 К4, К17, К23

Водич за безбедност ученика у дигиталном окружењу

Железничка техничка школа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
38 К4, К19, К23

Да друг другу буде друг - одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
39 К4

Да ли ми мој говор тела помаже или одмаже? – невербална комуникација у функцији васпитно-образовног процеса и сарадње

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
41 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Двосмерна комуникација запослених у образовању и родитеља

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
47 К4

Добра комуникација у учионици кроз примену НЛП алата

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
48 К4, К6, К9, К20, К23

Добра сарадња са родитељима = добро деци +добро нама + добро њима

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
50 К4, К15, К20, К23

Друштвени развој ученика у савременој школи и друштву - упознај и покрени

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
51 К4, К7, К8, К13, К18, К23

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
53 К4

Живе библиотеке у систему образовања и васпитања

Asocijacija DUGA
Електронски
недеља: 2
бодова: 8
56 К4, К6, К9, К20, К23

Заједно у борби против дискриминације у васпитним и образовним установама!

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
57 К3, К4, К5, К6, К20, К23

Заједно до безбедне школе

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
58 К4, К6, К7, К12, К15, К17, К23

Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
64 К4

Изградња тима и вештина комуникације

ОШ "Горња Варош"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
74 К4, К20, К23

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
80 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Квалитетна комуникација, лидери и тимови као предуслов за добру организацију и управљање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
81 К4, К19

Комуникација - кључ успеха

Удружење грађана Образовни импулс
Електронски
недеља: 3
бодова: 12
82 К2, К4, К6, К9, К15, К16, К20, К23

Комуникација и сарадња са породицом

Друштво дефектолога Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
83 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик - како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
84 К4, К17, К23

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
85 К4, К6, К9, К20, К23

Комуникацијом до успеха

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
86 К4, К17

Комуникацијске вештине у школи – прихватање различитости и превазилажење конфликата

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
87 К4, К23

Комуникационим компетенцијама до унапређивања квалитета наставе и учења

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
88 К4, К23

Конструктивна комуникација у школи

Девета гимназија Михаило Петровић Алас
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
92 К4, К15, К20, К23

Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
99 К4

Ми и они други

Група 484
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
101 К4, К6, К9, К13, К20, К23

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
102 К4, К16, К23

Модели комуникације и сарадње у функцији изградње безбедног школског окружења

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
106 К3, К4

Насиље и злостављање деце путем интернета

"Таргет" Центар за превенцију девијантног понашања код младих
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
109 К2, К4, К19, К23

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
117 К4

Од хаотичне до хармоничне учионице

Центар за лични раст и развој Еуринома
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
119 К4

Онлајн час одељењског старешине

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
120 К4, К23

Оснаживање наставника и стручних сарадника за решавање педагошких ситуација

ОШ "Академик Миленко Шушић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
121 К4, К6, К9, К14, К20, К23

Основе добре комуникације - позитивни ефекти на ученике/децу и запослене у васпитно-образовним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
133 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превенција и заштита деце од насиља-Могућност за бољу будућност

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
141 К4, К23

Програм управљања стресом наставника и ученика „Зашто зебре немају чир“

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
142 К4, К20, К23

Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
143 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у школи/установи

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
146 К1, К3, К4, К5

Пут ка школи без насиља

Центар за унапређивање квалитета рада у образовним установама - ЦУКРОУ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
148 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Рад са „тешким“ родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
152 К4, К6, К9, К23

Радионице са родитељима – кључ успешне сарадње и комуникације

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
157 К4

Развијање комуникацијских вештина наставника, могућности тимског рада у настави и међупредметна сарадња

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
160 К2, К3, К4

Развој интеркултуралних компетенција кроз програме међународне мобилности

У.Г. "Интеркултура"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
161 К4, К20, К23

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Пета београдска гимназија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
166 К4, К17, К23

Решавање конфликтних ситуација медијацијом

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
167 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
168 К3, К4, К23

Родно читање у школи

Друштво школских библиотекара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
171 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
172 К4, К6, К9, К15, К20

Сагоревања на послу је мање ако имаш вољу и знање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
174 К4, К20, К23

Сарадња са родитељима – континуирано јачање међусобног поверења

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
175 К4, К20, К23

Сарадња школе и родитеља као темељ напредовања ученика

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
177 К4

Сви наши идентитети

Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
181 К4, К15, К20, К23

Стрес у школи - превазилажење, промена

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
183 К4, К20, К23

Тежак живот ђака, од првака до осмака- подршка родитељима у савладавању препрека на путу одрастања

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
184 К4, К6, К9, К20, К23

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
193 К4, К6, К15, К19, К23

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
194 К4, К6, К15, К19, К23

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА - онлајн

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
198 К4, К15, К23

Усавршавање комуникацијске компетентности

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
199 К4, К23

Усвајање вештина медијације у циљу оснаживања ученика за спречавање и решавање сукоба, кроз васпитни рад васпитача, наставника и стручних сарадника

Дом ученика средњих школа Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
201 К4, К20, К23

Успешна сарадња породице и школе путем родитељске укључености у дечје образовање

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
202 К4, К18, К23

Успостављање и унапређивање међународне сарадње школе

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
204 К4, К20, К23

Утицај школе на подизање васпитне функције породице

OŠ Filip Filipović
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
205 К4, К23

Учење кроз дијалог - жива библиотека

ОШ "Коста Трифковић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
207 К4, К6, К9, К23

УЧИОНИЦА ДОБРЕ ВОЉЕ (УДВ) - Школски програм за конструктивно решавање сукоба

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
209 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Хумана школа – образовно-васпитна установа као животна заједница

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
213 К4, К6, К9, К15, К20

Школа отворена родитељима 3 -

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
215 К4, К5, К23

Школски часопис као инструмент за јачања васпитне улоге школе и етоса

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
217 К4, К7, К12, К20, К23

Шумови у комуникацији са родитељима - препознавање и превазилажење

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
219 К4, К19, К23

„ПОЗАЈМЉЕНА ПЛАНЕТА“ – активно деловање на очувању непосредне животне средине, мотивисање запослених у образовању за решавање енергетских проблема у непосредном окружењу

Нансен дијалог центар Србија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
220 К4, К23

„Превенција и инклузија кроз форум-театар“

ОШ "Милутин и Драгиња Тодоровић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
222 К4, К6, К9, К15, К19, К23

„Развој демократских вредности у вртићу и школи“

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
223 К4, К6, К9, К15, К20, К23

„Тежак родитељ“ - како успоставити сараднички однос

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
224 К3, К4, К18, К23

„Ухвати дан!“ (Carpe diem)

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
225 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Педагошка мрежа подршке за оснаживање детета -педагошко усвајање детета

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
257 К3, К4, К19

Наставни материјал за ученике са сметњама у развоју

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
300 К4

,,Ментално здравље у функцији унапређивања образовања“

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
301 К4, К7, К12, К15, К20, К23

Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
302 К4, К6, К12, К15, К20, К23

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
309 К4, К7, К9, К13, К19, К23

Ковид пандемија као изазов за ментално здравље: ефикасни приступи за превазилажење стреса и психолошко оснаживање

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
310 К3, К4, К7, К10, К15, К19, К23

Конструнктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
319 К3, К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотерапије

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
320 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Проблем сагоревања у просвети, како га спречити или бар ублажити

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
321 К4, К23

Професионални СТРЕС – изазов и шанса за лични развој

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
326 К4, К6, К9, К19, К23

Спречи, не лечи – превенција синдрома сагоревања на послу код запослених у просвети

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
328 К4, К6, К12, К19, К23

Управљање стресом на радном месту

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
330 К4, К6, К9, К19, К23

„ВURNOUT“ СИНДРОМ ИЗГАРАЊА НА РАДУ И ПСИХОСОЦИЈАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
343 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Koрак по корак до интерактивног часа 2- Креативним алатима до унапређивања наставе

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
344 К4, К7, К9, К15, К17, К23

Office 365 у реализацији наставе

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
348 К4, К19

Безбедно коришћење Интернета, друштвених мрежа и онлајн комуникације

Сириус онлајн
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
352 К2, К4, К7, К19, К23

Дизајнирај на свој начин - неограничена решења дигиталног алата Canva

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
355 К4, К18

Електронско управљање школском документацијом - програм обуке за израду, коришћење, заједничку сарадњу и управљање школском документацијом

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
356 К1, К4, К22

Заштита личних података и ИТ безбедност у школи

Сириус онлајн
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
361 К4, К6, К9, К19, К23

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
370 К4

Модели комуникације у онлајн настави

Центар за унапређење наставе Абакус
Електронски
недеља: 3
бодова: 20
373 К4, К5, К15, К19, К23

Мултимедијални садржаји у функцији образовања_5

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
424 К1, К2, К3, К4

Новосадски математички семинар

Друштво математичара Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
458 К2, К4, К5, К6, К23

Ја могу! обука - Ниво 1

Vega omladinski centar
Електронски
недеља: 3
бодова: 9
459 К2, К4, К5, К6, К23

Ја могу! обука - Ниво 2

Vega omladinski centar
Електронски
недеља: 5
бодова: 19
460 К4

Јавни говор – технике излагачке писмености

Изражајност
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
461 К4, К18, К23

ЈАЧАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ШКОЛАМА

Образовни форум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
492 К2, К4

Гугл апликације за образовање - алати за комуникацију и наставу

Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад
Електронски
недеља: 5
бодова: 35
503 К4, К6, К8, К15, К20, К23

Дигитални маркетинг у образовно-васпитној установи

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
508 К4, К6, К9, К23

Дигитално држављанство

Заједница која учи Сазнање
Електронски
недеља: 5
бодова: 40
523 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Е-портфолио као инструмент за представљање постигнућа запослених у образовању

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
524 К4, К5, К6, К15, К23

Е-портфолио ученика и деце

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
531 К1, К4, К6, К15, К22, К23

ЗАКОН У ПРАКСИ: ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
533 К4, К20, К23

Знање у рукама

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
556 К4, К23

Интернет учионица

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
566 К4, К8, К18, К19, К20, К21, К22, К23

Како написати пројекат из области образовања?

Удружење Путеви едукације
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
572 К4, К20, К23

Како успоставити и реализовати међународну просветну сарадњу?

Основна школа "Милутин и Драгиња Тодоровић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
578 К2, К3, К4, К19, К23

Компетенције наставника и однос ученика према настави

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
617 К4, К21, К23

Напиши и обезбеди средства преко ЕУ пројеката

Школа за основно образовање одраслих
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
618 К4, К23

НАСТАВА ЗАСНОВАНА НА МЕЂУСОБНОМ РАЗУМЕВАЊУ И САРАДЊИ У ФУНКЦИЈИ УНАПРЕЂЕЊА ПОСТИГНУЋА УЧЕНИКА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
621 К4, К6, К9, К15, К23

Настава у облаку

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
629 К4, К22, К23

Наставник зна своја права ,клима у школи је здрава - Права,положај и обавезе запослених у образовању

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
630 К4, К18, К23

Наставник и четрдесеточасовна радна недеља - стручни органи, тимови и педагошки колегијум

MV centar za obrazovnje i obrazovne politike
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
643 К2, К4, К23

Од лутке до знања

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
647 К4, К6, К8, К15, К18, К23

Од самовредновања до екстерног вредновања

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
651 К4, К8, К18, К23

Организација и евалуација рада образовно-васпитних установа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
654 К4, К12, К15, К18, К23

Основе рада на интернету и обрада текста

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
655 К4, К8, К18, К23

Основе управљања образовно-васпитним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
666 К4, К6, К8, К15, К18, К23

Писање и управљање пројектима, акционо и стратешко планирање

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
667 К3, К4, К6, К12, К15, К21, К23

Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
669 К2, К3, К4, К18, К23

Планирање и остваривање интегрисаних наставних и ваннаставних садржаја у амбијенталном простору

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
677 К4, К6, К9, К15, К17, К23

Пословна комуникација у образовним установама

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
681 К4, К23

Презентовање на часу

Изражајност
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
704 К4, К7, К8, К15, К18, К23

Пројектно планирање рекреативних ваннаставних активности и обезбеђивање додатних финансијских средстава

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
721 К4, К7, К10, К23

Развој компетенција рефлексивних практичара-ки за транзиционе процесе између вртића и школе

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
724 К4, К6, К8, К15, К18, К23

Развојно планирање у вртићу и школи

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
733 К4, К23

Самоевалуацијом до квалитетне школе

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
734 К4, К18

Сарадња у школским тимовима – како ИКТ алати могу да помогну

"Сцио"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
741 К4, К19, К23

Тематски дан Заједнички рад ( партнерство) наставника, ученика и родитеља - примена у пракси -

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
747 К1, К2, К3, К4

Трансформационо учење у средњим стручним школама

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитет у Крагујевцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
753 К2, К4, К7, К19, К23

Улога васпитача и наставника у развијању предузимљивости и предузетничког талента код деце и ученика у дигитално доба

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
754 К4, К18

Унапређење капацитета образовних институција за писање пројеката по методологији ЕУ

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
756 К4, К6, К9, К15, К18, К23

Унапређивање дигиталне писмености и дигиталне културе у образовању

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Електронски
недеља: 4
бодова: 8
760 К4, К6, К9, К15, К17, К23

Управљање тимовима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
777 К1, К2, К3, К4, К17, К23

Хибридна настава као модел наставе на даљину и савремена подршка новим видовима учења и комуникације

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
779 К4, К15, К19, К23

Хоризонтално учење и усавршавање наставника - ослонац за боља постигнућа ученика

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
780 К2, К3, К4, К17, К19, К23

Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
781 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Часови разумевања и радости

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
782 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Часови разумевања и радости - II модул

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
928 К1, К2, К3, К4

Књижевност и језик у савременој учионици: простор за дијалог

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
959 К1, К2, К3, К4

Нове компетенције за Заједнички европски оквир као извор мотивације и напретка ученика

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
972