компетенције наставника за подршку развоју личности детета и ученика
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
1 К2, К3, К23

Авантуре у царству класичних и дигиталних садржаја - различити видови читања у школском окружењу

Друштво школских библиотекара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
7 К2, К3, К4, К23

" Вештина комуникације између наставника и ученика као предуслов напредовања ученика"

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
9 К3

"Медијација као метод превенције и решавања сукоба у школи"

Центар за медијацију,детекцију лагања и невербалну комуникацију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
13 К3, К14

Адаптација - кључ успешне интеграције

Дпм ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
16 К3, К5, К12, К14, К16, К23

Аутономност и интеркултуралност као вредности супротстављене предрасудама и дискриминацији

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
18 К3, К4, К14, К20, К23

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
20 К3, К23

Ваннаставне активности у функцији јачања васпитне улоге школе

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
21 К3, К6, К9, К20, К23

Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
22 К3, К14, К17, К23

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
26 К3, К14, К19, К23

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
27 К3

Вештине, знања и технике превенције и смањења родно заснованог насилничког и дискриминаторног понашања у школској средини

Центар за популационе политике и одрживи развој
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
28 К3, К23

Видим, интервенишем и посредујем у ситуацијама вршњачког насиља

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
29 К3, К20, К23

Виртуелно није реално

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
31 К3, К19, К23

Водич за васпитне изазове у школи

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
32 К3, К14, К17, К23

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Пета београдска гимназија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
33 К3, К23

Водич за час одељењског старешине

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
34 К3, К23

ВРШЊАЧКИ МЕДИЈАТОР У ПРОЦЕСУ НЕНАСИЛНОГ РЕШАВАЊА СУКОБА

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
35 К3, К6, К9, К14, К17, К23

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ И ШТА СА ЊИМ?

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
36 К3, К14, К17, К23

Вршњачко насиље на друштвеним мрежама: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
37 К3, К7, К11

Вршњачко насиље – „Боље спречити...“

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
40 К3, К23

Да нам школа буде сигурна

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
42 К3

ДЕВОЈЧИЦА У ТЕБИ МОРА ДА ПРОНАЂЕ СВОЈ ПУТ - оснаживање девојчица у правцу максималне реализације личних потенцијала и заустављања могуће дискриминације и насиља над њима

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
43 К3

Деца и медији - образовне институције као савезник у стварању здравог медијског окружења за децу

Пријатељи деце Србије
Електронски
недеља: 2
бодова: 12
44 К3

Дигитално (родно засновано) насиље у партнерским везама младих

Аутономни женски центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
46 К1, К2, К3, К5, К12, К13, К17, К23

ДО ЛИЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ПРИМЕНОМ ЕТИКE БРИЖНОСТИ

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
52 К3, К5, К11, К23

Ефикасно дисциплиновање – између жеља и могућности

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
54 К3, К14, К23

Живети различитост у школи – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Електронски
недеља: 3
бодова: 22
55 К3, К14, К17, К23

За једнакост и једнаке шансе

Удружење родитеља и наставника ”Партнерски за образовање” Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
57 К3, К4, К5, К6, К20, К23

Заједно до безбедне школе

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
59 К3

Заједно против насиља

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
60 К3

Заштита жена и деце од насиља у породичном контексту – улога образовнo-васпитних установа

Аутономни женски центар
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
61 К3, К5

Знањем до безбедности у саобраћају

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
62 К3, К23

Знањем против злоупотребе дрога

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
63 К3, К23

Изградња културе једнаких права, могућности и одговорности кроз образовно-васпитни процес

Образовање плус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
65 К3

Иновативни приступи у реализацији активности каријерног вођења и саветовања

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
67 К2, К3, К5, К12, К14, К19, К23

Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
68 К3, К23

Како да наставници, родитељи и ученици заједно раде на стварању квалитетних услова за одрастање и развој

Нансен дијалог центар Србија
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
69 К3, К17, К23

Како до позитивне школске климе

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
70 К3, К23

Како до превенције проблема понашања ученика: од теорије до праксе

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
71 К3, К6, К9, К14, К20, К23

Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
72 К3

Како помоћи ученицима с проблемима у понашању

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
76 К3, К14

Каријерно вођење и саветовање (КВиС) – од школе до посла

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
77 К3

Каријерно вођење и саветовање као механизам подршке ученицима из осетљивих друштвених група

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 14
78 К3, К14, К17, К23

Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
79 К2, К3, К14, К17, К23

Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 5
бодова: 12
89 К3, К23

Контрола љутње – едукативне радионице за ученике

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
90 К3

Корак даље ка свеобухватним и квалитетним услугама каријерног вођења и саветовања у средњим школама

Београдска отворена школа
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
91 К3, К5, К11, К14, К17, К23

Корак ка холистичком образовању - дете је целовито биће

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
93 К3, К18, К23

Корак по корак ка квалитетном инклузивном образовању

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
94 К3, К14, К23

КРЕИРАЈ УСПЕХ - оствари свој потенцијал

Дом ученика средњих школа Књажевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
95 К3, К5, К9, К14, К23

Лепота живота је у контакту са собом и другима - саосећајна, ненасилна комуникација

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
97 К3, К17, К23

Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењских старешина: шта, како и зашто?

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
98 К3

Механизми управљања стресом у процесу учења

Oсновна школа Бранислав Нушић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
100 К3, К22

МОЈА ШКОЛА-ШКОЛА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Удружење грађана Образовни импулс
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
104 К3, К14, К19, К23

НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
105 К3, К20, К23

Напредовање ученика - резултат тимског рада

Удружење Едупроф
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
106 К3, К4

Насиље и злостављање деце путем интернета

"Таргет" Центар за превенцију девијантног понашања код младих
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
107 К3, К5, К17

Насиље у школи: примети и пријави

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
108 К3, К14, К17, К23

Наставник као креатор климе у одељењу

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
110 К3

Наставник-саветник

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
111 К3, К5, К19

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
112 К3, К5, К12, К14, К16, К17, К23

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
113 К2, К3, К7

Образовање за медије и путем медија: значај и улога медија у савременој школи

Филозофски факултет у Косовској Митровици
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
114 К3, К23

Образовно – васпитни рад и мере подршке за ученике са проблемима у понашању

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
115 К3, К23

Обука наставника за рад са проблематичном децом

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
118 К3, К19, К23

Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине

ОШ Гаврило Принцип
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
122 К3, К5, К11, К14, К19, К23

Основе медијске писмености у образовању

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
123 К3, К7, К12, К14, К19, К22, К23

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
124 К3, К14, К23

Подршка ученицима са екстернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
125 К3, К14, К23

Подршка ученицима са интернализованим проблемима у школи и у дому ученика и њиховим родитељима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
126 К3, К5, К11, К20, К23

Позитивна дисциплина и савремено одрастање

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
127 К3, К5, К9, К17, К23

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
128 К2, К3, К7, К14, К19, К23

Права детета у образовању

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
129 К3, К22

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Основна школа "Краљ Петар I"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
130 К3, К23

ПРЕВЕНЦИЈА ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА ФИЛМОМ И ФИЛМСКОМ АНИМАЦИЈОМ

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
131 К2, К3

Превенција дискриминације и насиља у образовном систему (Од предрасуда и стереотипа до дискриминације и насиља)

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
132 К3, К23

Превенција дискриминације кроз форум театар

ЦЕПОРА - Центар за позитиван развој деце и омладине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
134 К3, К7, К11

Превенција прекомерне употребе и зависности од савремених технологија

Мрежа професионалаца Србије СПОНЕ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
135 К3

Превенција ХИВ/ сиде, алкохолизма, патолошког коцкања, злоупотребе психоактивних супстанци, интернета и насиља

Човекољубље, Добротворна фондација Српске Православне Цркве
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
136 К3, К5, К11, К16

Превенција – васпитна степеница

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
137 К3, К14

Примена савремених техника у превенцији вршњачког насиља

Школски центар за савремено образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
138 К2, К3, К14, К17, К23

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
139 К3, К23

Проблеми у понашању ученика у школском окружењу

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
140 К3, К23

ПРОГРАМ ПОЗИТИВНОГ ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
144 К3, К14

Професионална оријентација (ПО) – пут будућности ученика

Центар Инвентива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
145 К3, К5, К9, К14, К16, К23

Психичко и социјално вршњачко насиље: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
146 К1, К3, К4, К5

Пут ка школи без насиља

Центар за унапређивање квалитета рада у образовним установама - ЦУКРОУ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
147 К3

ПУТЕМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ГРАДИМО ВРЕДНОСНЕ СТАВОВЕ НЕОПХОДНЕ ЗА ЖИВОТ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
149 К3, К6, К17, К23

Рад са презаштићеном децом/ученицима

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
150 К3, К6, К17, К23

Рад са презаштићеном децом/ученицима - онлајн

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
151 К3, К23

РАД ШКОЛЕ НА ПРЕВЕНЦИЈИ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
154 К3, К17, К23

Развијање активизма и волонтеризма код ученика

Образовање плус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
155 К3, К17, К23

Развијање активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) у програмима образовања одраслих

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
156 К3, К17, К23

Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
160 К2, К3, К4

Развој интеркултуралних компетенција кроз програме међународне мобилности

У.Г. "Интеркултура"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
162 К3, К6, К9, К17, К23

Развојем емпатије до школске демократије

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
163 К3, К5, К9, К14, К16, К17, К23

РАЗОТКРИВАЊЕ КОНФЛИКАТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – КО СЕ БОЈИ ВУКА ЈОШ?

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
164 К3, К5, К9, К19, К23

Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
168 К3, К4, К23

Родно читање у школи

Друштво школских библиотекара Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
169 К3, К14, К19, К23

Са адолесцентом кроз кризу

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
170 К3, К15, К19, К23

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
173 К3

Самопоуздање се гради и РУШИ од малена - односно како стварамо нарцисе а како срећну децу

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
176 К3, К23

Свако дете је важно – подршка ромској деци за успешно школовање

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
178 К3, К14, К17, К23

СОЦИЈАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ – ПОДРШКА ВАСПИТНОЈ УЛОЗИ ШКОЛЕ

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
179 К3

Стандарди каријерног вођења и саветовања - примена у пракси каријерних практичара

Београдска отворена школа
Електронски
недеља: 2
бодова: 9
180 К3, К11, К14

СТОП (Стандарди у обуци професионалаца приликом сумње на изложеност) НАСИЉУ

Pedagoško društvo Vojvodine
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
185 К3, К5, К9, К17, К23

Транзиција- креирање подршке кроз рефлексивни дијалог између васпитно-образовних установа

Удружење родитеља и наставника "Партнерски за образовање"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
186 К3, К17, К23

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
187 К3, К20, К23

Укључи се! Активизам ученика и вршњачка едукација

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
188 К2, К3, К18, К23

Улога одељењског старешине у пружању подршке развоју личности ученика – други модул

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
189 К2, К3, К18, К23

Улога одељењског старешине у пружању подршке развоју личности ученика – први модул

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
190 К3, К5, К16, К23

Улога савремених медија у дигиталном насиљу и физичком здрављу ученика

Удружење физичара ОМЕГА, Ниш
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
192 К3, К14, К23

УМЕЋЕ ОДРАСТАЊА - оснаживање наставника и васпитача за васпитни и превентивни рад са адолесцентима

Удружење грађана ТИМ ПСИХОКОД
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
195 К3, К14, К18, К23

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада тима за каријерно вођење и саветовање / професионалну оријентацију

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
196 К3, К14, К17, К23

Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 5
бодова: 22
197 К3, К5, К9, К23

Унапређење компетенција наставника, васпитача и стручних сарадника у вртићима и школама за социјалну инклузију деце са проблемима у понашању

Асоцијација за алтернативно породично старање о деци - ФАМИЛИА
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
200 К3, К23

Усвајање вештина у програмирању циљева за оснаживање ученика у избору будуће професије кроз васпитни рад васпитача, наставника и стручних сарадника

Дом ученика средњих школа Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
203 К3, К7, К10, К13, К19, К23

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
206 К3, К23

Учење социјалних и емоционалних вештина у школи

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
208 К3, К6, К9, К14, К23

ФИЗИЧКA АКТИВНОСТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ ВРШЊАЧКОГ НАСИЉА

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
210 К3, К23

Чему трансформативно учење

Центар за креативни развој - Књажевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
211 К3, К14

Школа без дискриминације

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
212 К3, К17, К23

Школа као интеркултурална заједница

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
214 К3, К23

ШКОЛСКА ПРЕВЕНЦИЈА ДИГИТАЛНОГ НАСИЉА

Медија полис
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
218 К3, К23

„И РОДИТЕЉИ СУ ВАЖНИ“ - Програм оснаживања родитеља за подршку учењу и школовању деце основношколског узраста

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
221 К3, К5, К11, К14, К20, К23

„Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
224 К3, К4, К18, К23

„Ухвати дан!“ (Carpe diem)

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
229 К3, К5, К8, К14, К19, К23

Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
230 К3, К5, К12, К14, К19, К23

Вишеструке интелигенције у васпитно образовном процесу

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
231 К3, К23

Водич кроз инклузивно образовање

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
232 К3, К23

Да инклузија буде боља – развијање дидактичких материјала

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
233 К3, К19, К23

Да уз ИОП свако учи лако

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
234 К3, К5, К9, К17, К23

Даровита деца и ученици у инклузивном образовању

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
235 К3, К17, К23

ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
236 К3, К5, К17, К23

Даровито дете у разреду – од скривеног талента до ИОП-а 3 - онлајн

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
237 К3, К19, К23

Даровито дете у школи и шта са њим

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
240 К2, К3

Дидактички материјал и апликације за развој пажње и вештина читања и писања

ОШ "Милоје Павловић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
241 К2, К3, К5, К11, К16, К17, К23

Дискалкулија – превенција, дијагностика и третман

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
244 К3, К17, К23

Индивидуални образовни план - корак у пракси

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
248 К3, К23

Инклузија у пракси

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
250 К3, К23

ИОП у функцији остваривања ученикових потенцијала

Марина Павловић ПР Едукативни центар Еду софтвер плус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
251 К3, К5, К11, К14, К23

Како израдити едукативне материјале прилагођене деци/ученицима која наставу похађају по ИОП-у 1 и ИОП-у 2

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
252 К3, К5, К11, К14, К23

Кругови пријатеља –вршњчка подршка деци и младима са тешкоћама

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
254 К3

Механизми подршке образовању даровитих ученика

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
255 К3, К19, К23

Могућности пружања конкретне и практичне подршке деци са сметњама у развоју у школском окружењу

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
256 К3, К5, К12, К14, К19, К23

На даровитима свет остаје - Менса Србије о препознавању и раду са доровитима

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
257 К3, К4, К19

Наставни материјал за ученике са сметњама у развоју

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
259 К2, К3

Оснаживње компетенција наставника за рад са ученицима из осетљивих група

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
260 К2, К3, К19, К23

Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
266 К3

Примена тренинга социјалних вештина у раду са децом са интелектуалном ометеношћу и/или поремећајем из спектра аутизма

Основна школа "Милоје Павловић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
270 К3, К14, К17, К23

Рад са децом из маргинализованих група

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
271 К3, К5, К8

Радост покрета – програм за примену моторичких игара, облика кретања и неструктуираних материјала у стимулисању психомоторног развоја деце са сметњама у развоју

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
272 К3, К23

Различити приступи у раду наставника и стручних сарадника са децом са поремећајем у понашању

Центар за психолошку подршку деци и адолесцентима "Психомозаик"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
275 К2, К3, К7, К12, К19, К23

Употреба предмета и симбола у развијању комуникације код деце са тешкоћама и сметњама у развоју

Основна школа Драган Ковачевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
276 К3, К23

Час по мери детета

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
277 К3, К14, К17, К23

Школа за све - инклузивно образовање

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
278 К3

"Говор као простор мишљења и деловања - Реторичке основе комуникативне заједнице"

Гимназија Светозар Марковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
284 К3, К6

Класичне концепције хуманистичког васпитања и образовања: опште теорије васпитања и образовања, класичне теорије Bildung-а, као и критике њених различитих концепција

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
292 К3, К14, К23

Трговина људима (децом) – превенција и едукација

ASTRA- Akcija protiv trgovine ljudima
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
298 К1, К2, К3

Чему још филозофија?

Институт за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
299 К3

"Креативни рад са ученицима на превенцији злоупотребе психоактивних супстанци"

Градски завод за јавно здравље Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
303 К3, К5, К19, К23

ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
304 К3, К5, К11, К14, К20, К23

Здрави животни стилови – Императив у васпитању и образовању

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
305 К3, К5, К9, К23

Здраво одрастање – Заштита менталног здравља и превенција болести зависности за узраст деце од 5 до 10 година

Предшколска установа - дечји вртић Маштоленд
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
306 К3, К14, К20, К23