компетенције директора за обезбеђивање законитости рада установе
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
100 К3, К22

МОЈА ШКОЛА-ШКОЛА БЕЗ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Удружење грађана Образовни импулс
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
123 К3, К7, К12, К14, К19, К22, К23

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
129 К3, К22

Превентивна улога појачаног васпитног рада и његова повезаност са васпитним мерама

Основна школа "Краљ Петар I"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
165 К5, К12, К22

Реци НE насиљу у школи

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
216 К1, К13, К22, К23

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Гимназија Свети Сава
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
325 К3, К6, К22

Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности

Црвени крст Србије
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
356 К1, К4, К22

Заштита личних података и ИТ безбедност у школи

Сириус онлајн
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
531 К1, К4, К6, К15, К22, К23

ЗАКОН У ПРАКСИ: ПРОФЕСИОНАЛИЗАЦИЈА РАДА УСТАНОВЕ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
566 К4, К8, К18, К19, К20, К21, К22, К23

Како написати пројекат из области образовања?

Удружење Путеви едукације
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
629 К4, К22, К23

Наставник зна своја права ,клима у школи је здрава - Права,положај и обавезе запослених у образовању

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1119 К4, К22, К23

СПЕЦИФИЧНОСТИ РАДНОПРАВНОГ ПОЛОЖАЈА ЗАПОСЛЕНИХ У ОБРАЗОВАЊУ И ПРИМЕНА РАДНОГ ЗАКОНОДАВСТВА У ПРАКСИ ОБРАЗОВНИХ УСТАНОВА

ЗАЈЕДНИЦА ЕКОНОМСКИХ, ПРАВНО-БИРОТЕХНИЧКИХ, ТРГОВИНСКИХ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКИХ ШКОЛА РС
Непосредно
дана: 1
бодова: 8