компетенције директора за развој сарадње са родитељима/старатељима, органом управљања, репрезентативним синдикатом и широм заједницом
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
15 К4, К6, К9, К20, К23

Асертивна комуникација у образовној пракси

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
18 К3, К4, К14, К20, К23

Безбедност деце на интернету у сарадњи са родитељима

Центар за унапређење културе живота и рада ЖиР
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
21 К3, К6, К9, К20, К23

Васпитна улога наставника у формирању личности детета и ученика

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
29 К3, К20, К23

Виртуелно није реално

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
41 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Двосмерна комуникација запослених у образовању и родитеља

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
48 К4, К6, К9, К20, К23

Добра сарадња са родитељима = добро деци +добро нама + добро њима

Образовање плус
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
50 К4, К15, К20, К23

Друштвени развој ученика у савременој школи и друштву - упознај и покрени

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
56 К4, К6, К9, К20, К23

Заједно у борби против дискриминације у васпитним и образовним установама!

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
57 К3, К4, К5, К6, К20, К23

Заједно до безбедне школе

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
71 К3, К6, К9, К14, К20, К23

Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
74 К4, К20, К23

Како у конфликтним ситуацијама са ученицима, колегама и родитељима

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
80 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Квалитетна комуникација, лидери и тимови као предуслов за добру организацију и управљање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
82 К2, К4, К6, К9, К15, К16, К20, К23

Комуникација и сарадња са породицом

Друштво дефектолога Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
83 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Комуникација у ћорсокаку као потенцијални безбедносни ризик - како избећи и разрешити конфликт на конструктиван начин

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
85 К4, К6, К9, К20, К23

Комуникацијом до успеха

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
92 К4, К15, К20, К23

Корак напред у сарадњи одељењског старешине и родитеља

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
101 К4, К6, К9, К13, К20, К23

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
105 К3, К20, К23

Напредовање ученика - резултат тимског рада

Удружење Едупроф
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
121 К4, К6, К9, К14, К20, К23

Основе добре комуникације - позитивни ефекти на ученике/децу и запослене у васпитно-образовним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
126 К3, К5, К11, К20, К23

Позитивна дисциплина и савремено одрастање

Удружење за подстицање дечијег развоја Велики мали свет
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
133 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превенција и заштита деце од насиља-Могућност за бољу будућност

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
142 К4, К20, К23

Професионализација одељењских старешина у сарадњи са родитељима

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
148 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Рад са „тешким“ родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
161 К4, К20, К23

Развој самопоуздања и вештина комуникације

Пета београдска гимназија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
167 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Родитељ – сарадник у превенцији, препознавању, откривању и сузбијању насиља и дискриминације у васпитно-образовним и образовно-васпитним установама

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
171 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Савладавање меких вештина у релацији наставник - ученик - родитељ унутар установа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
172 К4, К6, К9, К15, К20

Сагоревања на послу је мање ако имаш вољу и знање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
174 К4, К20, К23

Сарадња са родитељима – континуирано јачање међусобног поверења

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
175 К4, К20, К23

Сарадња школе и родитеља као темељ напредовања ученика

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
181 К4, К15, К20, К23

Стрес у школи - превазилажење, промена

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
183 К4, К20, К23

Тежак живот ђака, од првака до осмака- подршка родитељима у савладавању препрека на путу одрастања

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
184 К4, К6, К9, К20, К23

Тимски рад и сарадња наставника у функцији осигурања квалитета рада установе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
187 К3, К20, К23

Укључи се! Активизам ученика и вршњачка едукација

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
201 К4, К20, К23

Успешна сарадња породице и школе путем родитељске укључености у дечје образовање

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
204 К4, К20, К23

Утицај школе на подизање васпитне функције породице

OŠ Filip Filipović
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
209 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Хумана школа – образовно-васпитна установа као животна заједница

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
213 К4, К6, К9, К15, К20

Школа отворена родитељима 3 -

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
217 К4, К7, К12, К20, К23

Шумови у комуникацији са родитељима - препознавање и превазилажење

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
221 К3, К5, К11, К14, К20, К23

„Препознавање знакова упозорења-улога школе у заштити детета од злостављања и занемаривања“

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
223 К4, К6, К9, К15, К20, К23

„Тежак родитељ“ - како успоставити сараднички однос

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
225 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Педагошка мрежа подршке за оснаживање детета -педагошко усвајање детета

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
288 К2, К20, К23

Програм едукације о филантропији - Упознај филантропију

Фондација Ана и Владе Дивац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
301 К4, К7, К12, К15, К20, К23

Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
302 К4, К6, К12, К15, К20, К23

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
304 К3, К5, К11, К14, К20, К23

Здрави животни стилови – Императив у васпитању и образовању

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
306 К3, К14, К20, К23

Знање за здравље – здравствено образовање

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
314 К3, К5, К9, К20, К23

Планинарство - Боравак у природи, утицај на развој и постигнућа ученика

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
317 К3, К5, К11, К14, К20, К23

Прва помоћ – значај и основне технике пружања прве помоћи у васпитно-образовном контексту

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
319 К3, К4, К6, К9, К15, К20, К23

Превладавање стреса методама когнитивно-бихејвиоралне психотерапије

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
340 К1, К6, К9, К20, К23

Школски електронски часопис у служби креативности ученика

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
503 К4, К6, К8, К15, К20, К23

Дигитални маркетинг у образовно-васпитној установи

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
523 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Е-портфолио као инструмент за представљање постигнућа запослених у образовању

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
533 К4, К20, К23

Знање у рукама

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
566 К4, К8, К18, К19, К20, К21, К22, К23

Како написати пројекат из области образовања?

Удружење Путеви едукације
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
572 К4, К20, К23

Како успоставити и реализовати међународну просветну сарадњу?

Основна школа "Милутин и Драгиња Тодоровић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
781 К4, К6, К9, К15, К20, К23

Часови разумевања и радости

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
788 К6, К9, К20

"И родитељи су важни"

УДРУЖЕЊЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НОВИ САД
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
789 К7, К20

"Мало ја, мало ти - сарадничка брига о деци"

Предшколска установа Адријана
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
804 К6, К20

Вртић као сигурна база: Модел подршке транзицији детета из породице у вртић - ”Kако се постаје Вртићанин?”

Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
819 К7, К9, К20

ЗА КОРАК ИСПРЕД У ПРЕДШКОЛСТВУ – УНАПРЕЂИВАЊЕ ПРЕНОСИВИХ (КОМУНИКАЦИЈСКИХ, ЛИЧНИХ И ДИГИТАЛНИХ) ВЕШТИНА

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
832 К6, К9, К20

Наш вртић гради добре односе-подршка развоју на темељу грађења односа

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
833 К6, К9, К20

Наше вртић/јасле као место за опуштање - антистрес програм за децу и одрасле

Предшколска установа Чукарица
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
849 К6, К9, К20

Подстицајно родитељство кроз игру- модул 3: Приступ и начини рада са породицом

Савез удружења медициснких сестара ПУ Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 20
856 К6, К8, К20, К23

Прилика за свако дете - развијање различитих програма предшколског васпитања и образовања

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1026 К4, К6, К15, К20, К23

Како употребити рачунар у организацији музичко-сценских догађаја

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
1096 К3, К20, К23

БУДИ СПРЕМАН – учење у природи за природу са скаут ренџерима

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1105 К3, К4, К5, К6, К7, К9, К14, К20

„Слушај/кажи да се разумемо“ – вештине ненасилне комуникације

Академија техничко васпитачких струковних студија Ниш, Одсек Пирот
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1107 К3, К4, К5, К12, К20, К23

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ - ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ЗАВИСНОСТИ

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1131 К2, К3, К6, К9, К20, К23

Од школске приредбе до позоришне сцене

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8