компетенције директора за праћење и унапређивање рада запослених
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
23 К4, К5, К9, К15, К19, К23

ВЕШТИНА ВЛАДАЊА СОБОМ - АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЈА

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
24 К6, К9, К19

Вештине грађења односа са децом и родитељима

ПР агенција ”Центар Ивес”
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
26 К3, К14, К19, К23

ВЕШТИНЕ ЗА АДОЛЕСЦЕНЦИЈУ - превенција злоупотребе психоактивних супстанци и ризичног понашања младих

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
31 К3, К19, К23

Водич за васпитне изазове у школи

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
38 К4, К19, К23

Да друг другу буде друг - одељење као тим за превенцију вршњачког насиља, кроз теорију и праксу

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
67 К2, К3, К5, К12, К14, К19, К23

Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
81 К4, К19

Комуникација - кључ успеха

Удружење грађана Образовни импулс
Електронски
недеља: 3
бодова: 12
104 К3, К14, К19, К23

НАГРАДА И КАЗНА – ПЕДАГОШКИ ИЗБОР ИЛИ НУЖНОСТ

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
109 К2, К4, К19, К23

Наставник на делу у превенцији вршњачког насиља и креирању позитивне школске климе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
111 К3, К5, К19

Начини заштите младих од опасности и злостављања на интернету

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
118 К3, К19, К23

Одељењске заједнице и инструменти за рад одељењског старешине

ОШ Гаврило Принцип
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
122 К3, К5, К11, К14, К19, К23

Основе медијске писмености у образовању

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
123 К3, К7, К12, К14, К19, К22, К23

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
128 К2, К3, К7, К14, К19, К23

Права детета у образовању

Ужички центар за права детета
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
143 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Професионална заједница учења као механизам креирања мреже подршке међу запосленима у школи/установи

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
153 К2, К19, К23

Радионицом против насиља

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
164 К3, К5, К9, К19, К23

Раст и развој деце кроз препознавање и правилно усмеравање њихових капацитета и способности

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
169 К3, К14, К19, К23

Са адолесцентом кроз кризу

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
170 К3, К15, К19, К23

Саветодавни разговор – примена у васпитном раду са адолесцентима и родитељима

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
193 К4, К6, К15, К19, К23

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
194 К4, К6, К15, К19, К23

УМЕТНОСТ ВАСПИТАЊА – КЉУЧ УСПЕХА У ОБРАЗОВАЊУ И САРАДЊИ СА РОДИТЕЉИМА - онлајн

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
203 К3, К7, К10, К13, К19, К23

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
219 К4, К19, К23

„ПОЗАЈМЉЕНА ПЛАНЕТА“ – активно деловање на очувању непосредне животне средине, мотивисање запослених у образовању за решавање енергетских проблема у непосредном окружењу

Нансен дијалог центар Србија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
222 К4, К6, К9, К15, К19, К23

„Развој демократских вредности у вртићу и школи“

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
228 К2, К5, К12, К14, К19, К23

Аугментативна и алтернативна комуникација - израда средстава и примена у пракси

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
229 К3, К5, К8, К14, К19, К23

Визуелне стратегије за развој комуникације и социјализације код деце са сметњама из спектра аутизма

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
230 К3, К5, К12, К14, К19, К23

Вишеструке интелигенције у васпитно образовном процесу

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
233 К3, К19, К23

Да уз ИОП свако учи лако

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
237 К3, К19, К23

Даровито дете у школи и шта са њим

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
242 К2, К19, К23

Дислексије и дисграфије - превенција, рано откривање и модели рада

Институт за експерименталну фонетику и патологију говора "Ђорђе Костић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
247 К2, К19, К23

Инклузија по мери детета

Институт за експерименталну фонетику и патологију говора "Ђорђе Костић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
255 К3, К19, К23

Могућности пружања конкретне и практичне подршке деци са сметњама у развоју у школском окружењу

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
256 К3, К5, К12, К14, К19, К23

На даровитима свет остаје - Менса Србије о препознавању и раду са доровитима

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
257 К3, К4, К19

Наставни материјал за ученике са сметњама у развоју

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
260 К2, К3, К19, К23

Планирање и реализација додатне образовне подршке ученицима/деци са сметњама у развоју у школи/предшколској установи

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
262 К5, К8, К19, К23

ПОДРШКА ДОБРОБИТИ „ДРУГАЧИЈОЈ“ ДЕЦИ

Висока школа струковних студија за образовање васпитача у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
268 К2, К14, К19, К23

Рад са даровитим ученицима

ХАБИТУС Центар за психолошки и каријерни развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
269 К2, К5, К14, К19, К23

Рад са даровитим ученицима

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
275 К2, К3, К7, К12, К19, К23

Употреба предмета и симбола у развијању комуникације код деце са тешкоћама и сметњама у развоју

Основна школа Драган Ковачевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
303 К3, К5, К19, К23

ДОБРА ПОСТУРА У СЛУЖБИ КУЛТУРЕ ТЕЛА

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
309 К4, К7, К9, К13, К19, К23

Ковид пандемија као изазов за ментално здравље: ефикасни приступи за превазилажење стреса и психолошко оснаживање

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
310 К3, К4, К7, К10, К15, К19, К23

Конструнктивно превазилажење стреса као основна животна вештина за очување менталног здравља

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
311 К3, К5, К12, К14, К19, К23

Мала школа великог здравља- вежбе и игре духа и тела

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
312 К1, К5, К11, К19, К23

Моје здравље – моја одлука

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
320 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Проблем сагоревања у просвети, како га спречити или бар ублажити

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
326 К4, К6, К9, К19, К23

Спречи, не лечи – превенција синдрома сагоревања на послу код запослених у просвети

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
328 К4, К6, К12, К19, К23

Управљање стресом на радном месту

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
330 К4, К6, К9, К19, К23

„ВURNOUT“ СИНДРОМ ИЗГАРАЊА НА РАДУ И ПСИХОСОЦИЈАЛНО ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
334 К1, К19, К23

Обука за наставу Грађанског васпитања

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
339 К1, К2, К3, К19, К23

Учимо заједно - веронаука у школи и животу

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
343 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Koрак по корак до интерактивног часа 2- Креативним алатима до унапређивања наставе

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
346 К1, К2, К19

Web 2.0 алати и технологије у образовању

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
348 К4, К19

Безбедно коришћење Интернета, друштвених мрежа и онлајн комуникације

Сириус онлајн
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
352 К2, К4, К7, К19, К23

Дизајнирај на свој начин - неограничена решења дигиталног алата Canva

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
361 К4, К6, К9, К19, К23

Имплементација Officе-a 365 у организацију рада школе и примена у настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
363 К2, К7, К19

Интерактивна табла као подршка иновативним методама у настави

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
367 К2, К6, К13, К19, К23

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
368 К2, К19

Мобилни свет наставе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
373 К4, К5, К15, К19, К23

Мултимедијални садржаји у функцији образовања_5

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
374 К2, К19

Напредне могућности програма за табеларна прорачунавања у циљу ефикасније наставе и образовног процеса

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
375 К2, К6, К13, К19, К23

Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
382 К2, К5, К12, К14, К19, К23

Поглед у будућност

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
383 К2, К19, К23

Практична примена веб алата у настави

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
384 К1, К2, К19

Примена слободног софтвера у настави

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
385 К2, К19, К23

Примени дигиталне алате у савременом образовању

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
386 К2, К6, К7, К19, К23

Припрема савремене и ефективније наставе – корак напред

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
389 К2, К19

Развој дигиталних вештина - повезивање теорије и праксе ( 3д штампа)

Машинска школа "Радоје Дакић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
392 К2, К19

Систем за управљање учењем - Мудл као подршка настави

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
411 К1, К19, К23

Како деци приближити садржаје математике - мале тајне

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
415 К2, К19, К23

Контекстуални задаци у настави математике

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
446 К2, К19, К23

Континуитет - квалитет у развоју запослених и установа

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
465 К2, К7, К19, К23

Активно учење настава 1/ основни ниво

Образовни форум
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
470 К2, К5, К7, К19, К23

Амбијентална настава у функцији подизања мотивације ученика

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
473 К2, К19

БАШ Час

Удржуење "Научи ме"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
486 К2, К14, К19, К23

Вредновање и праћење ангажовања и постигнућа ученика као компонента демократских односа у учионици

Креативна педагогија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
487 К2, К14, К19, К23

Вредновање процеса напредовања ученика у оквиру Мудл платформе

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
499 К2, К19

Дигитална реализација једне наставне јединице по ADDIE моделу

Средња школа "Свилајнац"
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
527 К2, К19, К23

Електронски портфолио наставника и ученика

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
528 К2, К6, К9, К15, К19, К23

еТвининг за почетнике – први кораци

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
542 К2, К19, К23

Израда инструмената формативног оцењивања

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
559 К2, К19

Истраживање образовно-васпитне праксе, израда акционог плана и писање истраживачког рада

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
561 К2, К6, К9, К15, К19, К23

Ка квалитетним еТвининг пројектима у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави.

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
563 К2, К19, К23

Како да наставници помогну ученицима да буду успешни

Друштво учитеља општина Велико Градиште и Голубац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
564 К1, К19, К23

Како да подучавамо брзо, ефикасно и лако

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
566 К4, К8, К18, К19, К20, К21, К22, К23

Како написати пројекат из области образовања?

Удружење Путеви едукације
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
567 К2, К19, К23

Како направити образовни филм у учионици Упознавање и савлађивање основа филмске и драмске уметности, кроз практичан рад на креирању видео садржаја, уз развој креативности ученика

ОШ ,,Живан Маричић'' Жича
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
573 К2, К3, К19, К23

Како формативно оцењивати уз помоћ исхода и дигиталне свеске?

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
578 К2, К3, К4, К19, К23

Компетенције наставника и однос ученика према настави

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
582 К2, К19, К23

Корелацијом у настави до функционалних знања

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
596 К2, К19, К23

Међупредметним компетенцијама до функционалног знања

Удружење грађана Образовни импулс
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
603 К2, К19, К23

Методе и технике у настави усмереној на исходе

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
605 К2, К19, К23

Методе и технике учења у савременој настави

Удружење наставника ВЕТ Форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
608 К2, К7, К12, К19

Модели професионалног развоја – социјална, лична и професионална димензија

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
615 К2, К19, К23

Мотивација ученика као фактор успешног учења

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
620 К2, К15, К19, К23

Настава која подстиче критичко мишљење

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
622 К2, К19, К23

Настава у природи и извиђаштво

ОШ "Олга Петров"-Падинска Скела
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
624 К2, К19, К23

Настава усмерена на ученика постмиленијумске генерације

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
627 К2, К19, К23

НАСТАВНИК - ЈА ГЛУМАЦ И РЕДИТЕЉ (савремена методика наставе)

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
628 К2, К19, К23

Наставник - кључни фактор успешне наставе

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
633 К2, К19, К23

Наставник креатор сопствене праксе - носилац самовредновања

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
637 К2, К19, К23

Образовање за одрживи развој – истраживачка и пројектна интердисциплинарна настава

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
645 К2, К19, К23

Од планирања до рефлексије

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 2
бодова: 12
646 К2, К7, К10, К19, К23

Од проблема до решења - педагошка истраживања као изазов савремене образовне методологије рада у установама образовања и васпитања

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
653 К2, К6, К9, К15, К19, К23

Основе еТвининг-а као алата за реализацију пројектно-оријентисане наставе

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 3
бодова: 10
656 К2, К19

Остваривање исхода учења у време COVID - a

Правно-пословна школа Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
663 К2, К5, К7, К19, К23

Педагошка документација није административни посао

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
670 К2, К19, К23

Планирање и припрема савремене наставе

Удружење наставника ВЕТ Форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
675 К2, К15, К19, К23

Подучавање којим се подстиче развој критичког и креативног мишљења

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
686 К2, К19, К23

Примена електронске педагошке свеске и портфолио наставника у музичким школама

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
692 К2, К19, К23

Примена концепта изокренутe учионицe у настави

Гимназија Светозар Марковић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
694 К3, К19, К23

Примена модела вишеструких интелигенција у настави

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
700 К2, К14, К19, К23

Пројектна настава

Удружење наставника ВЕТ Форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
703 К2, К19, К23

Пројектним учењем ка унутрашњој мотивацији и међупредметним компетенцијама ученика

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
705 К2, К19, К23

Пројектно учење у основној и средњој школи

Библиотека плус
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
710 К2, К19, К23

Проблемском, пројектном и програмираном наставом до интеракције на часу

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
712 К2, К5, К7, К19, К23

Продукција нових и корисних идеја кроз креативне радионице

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
714 К2, К14, К19, К23

Радни листови за успешно праћење напредовања ученика

Удружење наставника ВЕТ Форум
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
732 К2, К7, К19, К23

Самовредновање наставничких компетенција у функцији подршке носиоцима система за осигурање квалитета установе

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
738 К2, К19, К23

Срећно учење – Целовити приступ учењу

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
740 К2, К15, К19, К23

СТРАТЕГИЈЕ АКТИВНОГ УЧЕЊА

Институт за модерно образовање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
741 К4, К19, К23

Тематски дан Заједнички рад ( партнерство) наставника, ученика и родитеља - примена у пракси -

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
743 К2, К14, К19, К23

Тестови и оцењивање

Удружење наставника ВЕТ Форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
753 К2, К4, К7, К19, К23

Улога васпитача и наставника у развијању предузимљивости и предузетничког талента код деце и ученика у дигитално доба

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
758 К2, К6, К9, К15, К19, К23

Употреба ИКТ алата у циљу унапређења наставе

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 3
бодова: 10
761 К2, К19, К23

Успешан час зависи од нас

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
762 К2, К19, К23

Успешно управљање одељењем - принципи и примери добре праксе

Стеван Сремац, Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
763 К2, К19, К23

Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе 2

Стеван Сремац, Београд
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
764 К2, К19, К23

Утицај редефинисаног концепта писмености у 21. веку на промене у систему образовања

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
765 К2, К19, К23

Учење кроз интегративну наставу

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
771 К2, К5, К11, К19, К23

УЧИМО ДА НАУЧИМО

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
774 К2, К19, К23

Формативно оцењивање

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
775 К2, К19, К23

ФУНКЦИОНАЛНО ЗНАЊЕ – од сна до стварности

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
779 К4, К15, К19, К23

Хоризонтално учење и усавршавање наставника - ослонац за боља постигнућа ученика

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
780 К2, К3, К4, К17, К19, К23

Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
782 К4, К6, К9, К15, К19, К23

Часови разумевања и радости - II модул

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
787 К3, К19, К23

„Размишљај, креирај и у школи уживај“ - планирање, креирање, спровођење и вредновање активности „Обогаћеног једносменског рада“ у школама које реализују образовно-васпитни рад у једној смени

Удружење зрењанинских учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
790 К5, К11, К19

"Неговање вредности у међуљудским односима"

Центар за неформално образовање Други корак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
796 К5, К11, К19

Oд питања до сазнања – пројектно планирање кроз драмско-истраживачко питање

Центар за драмски метод ИнДрама
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
801 К5, К10, К19

Васпитачи и дигитални медији

Предшколска установа "Мазза"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
803 К5, К11, К19

Више од игре - драмски метод и драмске технике у раду са децом

Центар за драмски метод ИнДрама
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
805 К5, К11, К19

Вртић као сигурна база: Партиципација деце као основ демократске праксе и развијања квалитетног реалног програма у вртићу

Центар за подршку раном развоју и породичним односима "Хармонија"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
811 К5, К11, К19

Даровито дете у вртићу - препознавање и подстицање даровитости деце предшколског узраста

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
815 К5, К10, К19

Дигитални материјали у раду васпитача

Предшколска установа "Мазза"
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
827 К7, К9, К19, К23

Комуникацијске вештине васпитача, стручних сарадника и сарадника у функцији унапређивања етоса у предшколској установи

Предшколска установа Лептирић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
851 К5, К11, К19

Позитивна дисциплина у вртићу

Едукативни центар ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА
Непосредно
дана: 3
бодова: 20
862 К2, К5, К11, К19

Приступ, вежбе и дидактички материјал за стимулацију деце са развојним кашњењем

ОШ "Милоје Павловић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
863 К5, К11, К19

Прича у игри, игра у причи, драмско-приповедачке провокације у пројектном планирању

Центар за драмски метод ИнДрама
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
869 К5, К10, К19, К23

Развијање предвештина читања и писања у предшколској установи

Висока школа струковних студија за васпитаче и пословне информатичаре - Сирмијум
Непосредно
дана: 2
бодова: 17
872 К6, К10, К19

РЕФЛЕКСИЈА – ИСКОРАК У ГРАЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА ПУ

Удружење васпитача Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
877 К5, К11, К19

Тимски рад и компетенције васпитача у служби унапређења квалитета инклузивног процеса

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
879 К5, К11, К19

Употреба веб алата у предшколским установама

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
932 К2, К19, К23

Лектира не боли- развој читалачке мотивације у дигиталном добу

Краљевачко друштво учитеља
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
973 К2, К19

Учење и настава страних језика кроз повезивање нејезичких и језичких предметних садржаја

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
978 К1, К19, К23

ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ ИЗАЗВАНИ ГЛУТЕНОМ, БЕЗГЛУТЕНСКА ИСХРАНА И ПРОИЗВОДЊА БЕЗГЛУТЕНСКИХ ПРЕХРАМБЕНИХ НАМИРНИЦА

Удружење Србије за целијакију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1067 К1, К2, К5, К11, К19

ВЕЖБАЈ ПРАВО БУДИ ЗДРАВО

Савез за предшколски спорт и физичко васпитање Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1101 К4, К6, К7, К9, К12, К15, К19

Педагошка комуникологија у функцији развијања компетенција за квалитетну интерперсоналну комуникацију у школама и предшколским установама (у образовању).

Предшколска установа Долина сунцокрета
Непосредно
дана: 1
бодова: 8