компетенције директора за планирање, организовање и контролa рада установе
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
51 К4, К7, К8, К13, К18, К23

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
93 К3, К18, К23

Корак по корак ка квалитетном инклузивном образовању

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
159 К2, К18, К23

Развијање предузимљивости и предузетничког духа код ученика у основној школи

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
188 К2, К3, К18, К23

Улога одељењског старешине у пружању подршке развоју личности ученика – други модул

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
189 К2, К3, К18, К23

Улога одељењског старешине у пружању подршке развоју личности ученика – први модул

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
195 К3, К14, К18, К23

Унапређење квалитета активности каријерног вођења кроз ефикасно планирање рада тима за каријерно вођење и саветовање / професионалну оријентацију

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
202 К4, К18, К23

Успостављање и унапређивање међународне сарадње школе

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
224 К3, К4, К18, К23

„Ухвати дан!“ (Carpe diem)

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
227 К2, К18, К23

Oрганизација и реализација наставе у кућним или болничким условима за ученике са здравственим проблемима

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
261 К2, К18, К23

Планирање, припремање и релизација тематске наставе

Основна школа Драган Ковачевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
308 К2, К3, К5, К14, К18, К23

Исхраном до здравља

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
316 К1, К5, К9, К14, К18, К23

Прва помоћ у кризним ситуацијама

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
324 К3, К14, К18, К23

Сачувај живот знањем и понашањем

Мрежа РЦ и ЦСУ Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
355 К4, К18

Електронско управљање школском документацијом - програм обуке за израду, коришћење, заједничку сарадњу и управљање школском документацијом

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
357 К2, К18

ИKT алати за онлајн учење и проверу оствaрености исхода

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
378 К2, К18

Онлајн и хибридна настава

Удружење наставника ВЕТ Форум
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
396 К2, К14, К18, К23

Употреба мобилних апликација за побољшање квалитета наставе и учења: Паметни телефон као наставно средство 21.века

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
444 К2, К7, К10, К18, К23

Акционо истраживање у функцији самовредновања рада образовно-васпитне установе

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
461 К4, К18, К23

ЈАЧАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ДИРЕКТОРА, СТРУЧНИХ САРАДНИКА И НАСТАВНИКА ЗА ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ У ШКОЛАМА

Образовни форум
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
467 К3, К18, К23

Активности обогаћеног једносменског рада у функцији свестраног развоја ученика

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
566 К4, К8, К18, К19, К20, К21, К22, К23

Како написати пројекат из области образовања?

Удружење Путеви едукације
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
595 К2, К18, К23

Међупредметне теме као основ за међупредметни приступ настави и учењу

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
630 К4, К18, К23

Наставник и четрдесеточасовна радна недеља - стручни органи, тимови и педагошки колегијум

MV centar za obrazovnje i obrazovne politike
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
647 К4, К6, К8, К15, К18, К23

Од самовредновања до екстерног вредновања

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
651 К4, К8, К18, К23

Организација и евалуација рада образовно-васпитних установа

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
654 К4, К12, К15, К18, К23

Основе рада на интернету и обрада текста

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
655 К4, К8, К18, К23

Основе управљања образовно-васпитним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
666 К4, К6, К8, К15, К18, К23

Писање и управљање пројектима, акционо и стратешко планирање

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
669 К2, К3, К4, К18, К23

Планирање и остваривање интегрисаних наставних и ваннаставних садржаја у амбијенталном простору

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
676 К2, К18

ПОРТФОЛИО У ШКОЛИ (портфолио директора, стручних сарадника, наставника и ученика)

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
698 К2, К18, К23

Припрема за час заснована на исходима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
701 К2, К5, К9, К14, К18, К23

Пројектна настава као метод подучавања у савременим условима образовања и васпитања

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
704 К4, К7, К8, К15, К18, К23

Пројектно планирање рекреативних ваннаставних активности и обезбеђивање додатних финансијских средстава

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
724 К4, К6, К8, К15, К18, К23

Развојно планирање у вртићу и школи

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
725 К2, К12, К15, К18, К23

Рачунарске калкулације и слајд презентације

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
734 К4, К18

Сарадња у школским тимовима – како ИКТ алати могу да помогну

"Сцио"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
742 К2, К18, К23

Тематски и интердисциплинарни приступ планирању наставе

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
750 К1, К18, К23

Увезивање и функционалност наставничке документације

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
754 К4, К18

Унапређење капацитета образовних институција за писање пројеката по методологији ЕУ

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
756 К4, К6, К9, К15, К18, К23

Унапређивање дигиталне писмености и дигиталне културе у образовању

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Електронски
недеља: 4
бодова: 8
977 К2, К18

Дуално образовање - учење кроз рад

Правно-пословна школа Ниш
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
998 К2, К18, К23

Стручне компетенције-корак ка свету рада кроз дуално образовање и практичне облике наставе

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
1127 К3, К18, К23

Секундарне сировине – Рециклажа неодвојиви део васпитно-образовног процеса

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1129 К1, К18

Примена хотелских информационих система у пословању (ProSoft Sistem)

Академија струковних студија Београд
Непосредно
дана: 2
бодова: 12