компетенције директора за руковођење образовно- васпитним процесом у школи
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
19 К4, К17, К23

Боља сарадња - безбедније школско окружење

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
22 К3, К14, К17, К23

ВАСПИТНИ ПРОБЛЕМИ УЧЕНИКА И КАКО ИХ ПРЕВАЗИЋИ

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
25 К4, К17, К23

Вештине грађења односа – мост који повезује наставнике, ученике и родитеље

ПР агенција ”Центар Ивес”
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
30 К4, К17, К23

Водич за безбедност ученика у дигиталном окружењу

Железничка техничка школа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
32 К3, К14, К17, К23

Водич за препознавање и управљање емоцијама

Пета београдска гимназија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
35 К3, К6, К9, К14, К17, К23

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ И ШТА СА ЊИМ?

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
36 К3, К14, К17, К23

Вршњачко насиље на друштвеним мрежама: препознавање, интервенција и превенција

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
46 К1, К2, К3, К5, К12, К13, К17, К23

ДО ЛИЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ПРИМЕНОМ ЕТИКE БРИЖНОСТИ

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
55 К3, К14, К17, К23

За једнакост и једнаке шансе

Удружење родитеља и наставника ”Партнерски за образовање” Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
58 К4, К6, К7, К12, К15, К17, К23

Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
69 К3, К17, К23

Како до позитивне школске климе

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
78 К3, К14, К17, К23

Каријерно вођење и саветовање у средњој школи

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
79 К2, К3, К14, К17, К23

Каријерно информисање ученика и европски Europass алати за представљање вештина и знања

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 5
бодова: 12
84 К4, К17, К23

КОМУНИКАЦИЈОМ ДО УСПЕШНЕ САРАДЊЕ У ШКОЛИ

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
86 К4, К17

Комуникацијске вештине у школи – прихватање различитости и превазилажење конфликата

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
91 К3, К5, К11, К14, К17, К23

Корак ка холистичком образовању - дете је целовито биће

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
97 К3, К17, К23

Методологија и садржаји рада на часовима одељењске заједнице/одељењских старешина: шта, како и зашто?

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
107 К3, К5, К17

Насиље у школи: примети и пријави

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
108 К3, К14, К17, К23

Наставник као креатор климе у одељењу

Институт за педагошка истраживања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
112 К3, К5, К12, К14, К16, К17, К23

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
127 К3, К5, К9, К17, К23

Попуштајући васпитни стил – краткорочни и дугорочни ефекти

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
138 К2, К3, К14, К17, К23

Припрема ученика за тржиште рада – самопроцена вештина и представљање послодавцима

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
149 К3, К6, К17, К23

Рад са презаштићеном децом/ученицима

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
150 К3, К6, К17, К23

Рад са презаштићеном децом/ученицима - онлајн

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
154 К3, К17, К23

Развијање активизма и волонтеризма код ученика

Образовање плус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
155 К3, К17, К23

Развијање активности каријерног вођења и саветовања (КВиС) у програмима образовања одраслих

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
156 К3, К17, К23

Развијање активности професионалне оријентације (ПО) у основној школи

Фондација Темпус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
162 К3, К6, К9, К17, К23

Развојем емпатије до школске демократије

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
163 К3, К5, К9, К14, К16, К17, К23

РАЗОТКРИВАЊЕ КОНФЛИКАТА У СИСТЕМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА – КО СЕ БОЈИ ВУКА ЈОШ?

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
166 К4, К17, К23

Решавање конфликтних ситуација медијацијом

Центар за усавршавање радника у просвети Гаудеамус
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
178 К3, К14, К17, К23

СОЦИЈАЛНО ЕМОЦИОНАЛНО УЧЕЊЕ – ПОДРШКА ВАСПИТНОЈ УЛОЗИ ШКОЛЕ

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
185 К3, К5, К9, К17, К23

Транзиција- креирање подршке кроз рефлексивни дијалог између васпитно-образовних установа

Удружење родитеља и наставника "Партнерски за образовање"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
186 К3, К17, К23

У ШКОЛИ СЕ НАСИЉЕ НЕ ВОЛИ - програм обуке за заштиту ученика од вршњачког насиља путем превентивних и интервентних активности

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
191 К2, К17, К23

УЛОГА, ЗАДАЦИ И ЗНАЧАЈ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ У ВАСПИТНО – ОБРАЗОВНОМ РАДУ

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
196 К3, К14, К17, К23

Унапређење компетенција наставника и стручних сарадника за спровођење активности каријерног вођења и саветовања

Фондација Темпус
Електронски
недеља: 5
бодова: 22
212 К3, К17, К23

Школа као интеркултурална заједница

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
234 К3, К5, К9, К17, К23

Даровита деца и ученици у инклузивном образовању

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
235 К3, К17, К23

ДАРОВИТО ДЕТЕ У РАЗРЕДУ – ОД СКРИВЕНОГ ТАЛЕНТА ДО ИОП-а 3

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
236 К3, К5, К17, К23

Даровито дете у разреду – од скривеног талента до ИОП-а 3 - онлајн

Удружење Креативни учитељи
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
241 К2, К3, К5, К11, К16, К17, К23

Дискалкулија – превенција, дијагностика и третман

Центар за стручно усавршавање Чачак
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
243 К2, К17, К23

Индивидуализација и диференцијација као модел наставне праксе

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
244 К3, К17, К23

Индивидуални образовни план - корак у пракси

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
246 К2, К5, К11, К17, К23

ИНКЛУЗИЈА ОД ТЕОРИЈЕ ДО ПРАКСЕ 2

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
249 К2, К17, К23

Инклузивно образовање и индивидуални образовни план (ИО ИОП)

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
264 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са децом са аутизмом, поремећајима пажње и хиперактивношћу

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
265 К2, К5, К8, К14, К17

Практични приступи у раду са ученицима са потешкоћама у учењу – дислексија, дисграфија, дискалкулија

Oсновна школа "Јован Стерија Поповић"
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
267 К5, К7, К9, К17

Приступи у прилагођавању садржаја деци са сметњама у развоју – активности по мери детета

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
270 К3, К14, К17, К23

Рад са децом из маргинализованих група

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
277 К3, К14, К17, К23

Школа за све - инклузивно образовање

Ресурсни центар Знање
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
318 К3, К5, К17, К23

Превенцијом до здравих стилова живота

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
344 К4, К7, К9, К15, К17, К23

Office 365 у реализацији наставе

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
364 К2, К17

Интерактивни образовни симулациони софтвер у функцији образовања и унапређивање наставе

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
365 К2, К17

Интерактивни образовни софтвер у функцији образовања и унапређивање наставе

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
387 К2, К14, К17, К23

Програмирана настава и ИТ алати за програмирање наставног процеса

Педагошко друштво информатичара Србије, Ниш
Електронски
недеља: 3
бодова: 24
416 К2, К5, К17

Креативна математика - игром до математичких знања и вештина

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
466 К2, К14, К17, К23

Активно учење/настава 2: напредни ниво

Образовни форум
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
474 К2, К6, К12, К17, К23

Блог као основни дигитални алат запосленог у образовно-васпитним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
479 К2, К7, К12, К13, К17, К23

Веб алати за унапређење образовних постигнућа ученика

Центар за образовање Крагујевац
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
493 К2, К17, К23

Да дете свако учи лако – смисленим учењем до компетенција за 21. век

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
507 К2, К14, К16, К17, К23

Дигитално доба и савремена пракса у систему образовања и васпитања – буђење успаване лепотице?

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
520 К2, К13, К17, К23

Драмске игре у настави

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
526 К3, К14, К17, К23

Електронска педагошка документација

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
536 К3, К5, К11, К13, К16, К17, К23

ИДЕАЛ - Интеркултурално учење кроз драму

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
538 К3, К17, К23

Изазови у мотивисању ученика за учење

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
539 К2, К17, К23

Изокренута учионица у наставној пракси

Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
545 К2, К17

Индивидуализација и диференцијација у настави

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
570 К2, К13, К17, К23

Како превазићи дигитални замор – методе, технике и алати

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
586 К2, К17, К23

Креирање онлајн школе на Мудл систему за учење

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
593 К2, К17, К23

Међупредметне компетенције у креативној настави

Visoka škola za komunikacije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
597 К2, К17, К23

МЕЂУПРЕДМЕТНО ПОВЕЗАНА НАСТАВА

Друштво педагога физичког васпитања Војводине
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
609 К2, К17, К23

Модерација, комуникација и оцењивање на Мудл систему за учење

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
612 К2, К14, К17, К23

Мотивација и психолошки принципи учења

Удружење Група Мост
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
625 К2, К17, К23

НАСТАВА ФОКУСИРАНА НА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ УЧЕНИКА

OŠ Servo Mihalj, Zrenjanin
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
634 К2, К17, К23

Ништа се не подразумева

Удружење "Млади и игра"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
635 К2, К17, К23

НТЦ систем учења – развој креативног и функционалног размишљања

Савез учитеља Републике Србије
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
636 К3, К17, К23

Обогаћен једносменски рад и ђачка задруга – будућност наше школе

Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
638 К2, К17, К23

Образовне технологије: дигитални уџбеници и веб алати у настави

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
665 К2, К17, К23

Пет корака до ефикасне наставе

Друштво учитеља Крушевца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
677 К4, К6, К9, К15, К17, К23

Пословна комуникација у образовним установама

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
680 К2, К17, К23

Предузетништво-од идеје до реализације

Основна школа "Милутин и Драгиња Тодоровић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
689 К2, К17, К23

ПРИМЕНА ИНДИВИДУАЛИЗОВАНЕ, ПРОБЛЕМСКЕ, ПРОГРАМИРАНЕ И ЕГЗЕМПЛАРНЕ НАСТАВЕ У ШКОЛИ

Центар за образовање и професионални развој
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
702 К2, К17

Пројектним учењем до функционалних знања ученика

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
713 К2, К17, К23

Процењивање и самопроцењивање постигнућа ученика

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
718 К3, К14, К17, К23

Развијање предузетничких компетенција ученика

Основна школа ,,Иво Андрић"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
736 К2, К6, К17

Слободна зона Јуниор: коришћење филма за међупредментно повезивање у пројектној настави

Добро удужење
Непосредно
дана: 2
бодова: 15
746 К2, К17, К23

Технике учења и саморегулисано учење

Педагошко друштво Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
760 К4, К6, К9, К15, К17, К23

Управљање тимовима

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
769 К2, К17, К23

УЧЕЊЕ УЧЕЊА

Klett друштво за развој образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
776 К2, К17, К23

Функционално читање и медијска писменост - настава за 21. век

Visoka škola za komunikacije
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
777 К1, К2, К3, К4, К17, К23

Хибридна настава као модел наставе на даљину и савремена подршка новим видовима учења и комуникације

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Сомбор
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
780 К2, К3, К4, К17, К19, К23

Целодневна настава у школи и реализација еколошких активности

Центар за учење, едукацију и развој креативности "МИНА"
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
784 К2, К17, К23

Читањем и писањем до критичког мишљења

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
979 К1, К17, К23

Идентификација предузетничке идеје и израда бизнис плана

Висока школа за пословну економију и предузетништво
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1012 К2, К3, К4, К17, К23

Благотворан утицај музике (у свакодневном раду) на осетљиву популацију свих узраста

Факултет музичке уметности
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1030 К3, К5, К11, К13, К16, К17, К23

Мала школа позоришта

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1053 К2, К17, К23

ПРОМОЦИЈА КРЕАТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА У МУЗИЧИМ ШКОЛАМА

Заједница музичких и балетских школа Србије
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1100 К1, К2, К17, К23

Мотивацијa зa предузетништвo

Удружење професора информатике Србије
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
1104 К3, К5, К11, К14, К17, К23

„Дете у кризи- изазов савременог образовања“

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1110 К3, К5, К12, К17

Модел укључивања деце из осетљивих група у образовни систем РС

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
1116 К2, К17, К23

Примена формативног оцењивања у настави природних наука у функцији напредовања ученика

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8