компетенције васпитача у дому ученика и школи са домом ученика за професионални приступ пракси
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# К П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
46 К1, К2, К3, К5, К12, К13, К17, К23

ДО ЛИЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ПРИМЕНОМ ЕТИКE БРИЖНОСТИ

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
49 К2, К7, К10, К13, К23

Драмско васпитање у превенцији вршањчког насиља

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
51 К4, К7, К8, К13, К18, К23

Ефикасним реаговањем до успешнијег решавања и превазилажења кризних ситуација

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
101 К4, К6, К9, К13, К20, К23

Могућности за унапређивање сарадње и тимског рада у установи

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
103 К2, К13, К23

На путу ка интеркултуралној заједници - отвори ум и сруши баријере!

Филозофски факултет
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
203 К3, К7, К10, К13, К19, К23

Утицај особина личности и понашања васпитача и наставника на стварање и одржавање толерантне средине за учење и развој детета

Удружење Центар за психолошку едукацију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
216 К1, К13, К22, К23

Школско законодавство – основа развоја образовања и васпитања

Гимназија Свети Сава
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
309 К4, К7, К9, К13, К19, К23

Ковид пандемија као изазов за ментално здравље: ефикасни приступи за превазилажење стреса и психолошко оснаживање

Удружење за унапређење васпитања и образовања Креативни центар
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
367 К2, К6, К13, К19, К23

Коришћење рачунара за припрему ефективније наставе

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
375 К2, К6, К13, К19, К23

Напредно коришћење MS Word, PowerPoint и веб алата за повећање компетенција просветних радника

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
479 К2, К7, К12, К13, К17, К23

Веб алати за унапређење образовних постигнућа ученика

Центар за образовање Крагујевац
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
501 К2, К13, К23

Дигиталне компетенције као предуслов квалитетног функционисања у савременом друштву

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
520 К2, К13, К17, К23

Драмске игре у настави

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
536 К3, К5, К11, К13, К16, К17, К23

ИДЕАЛ - Интеркултурално учење кроз драму

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
570 К2, К13, К17, К23

Како превазићи дигитални замор – методе, технике и алати

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
642 К2, К13, К23

Обука за реализацију васпитних и образовних садржаја на интерактиван начин

Друштво психолога Србије, Центар за примењену психологију
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
744 К2, К13, К23

ТЕХНИКЕ ПОДУЧАВАЊА И РАЗВОЈ ФУНКЦИОНАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
757 К13, К23

Унапређивање компетенција за професионални приступ пракси у домовима ученика

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
850 К5, К11, К13, К16, К23

Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала

Удружење за уметничку експресију младих КУЛТУРАЛНИ РАЗЛИЧАК
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
941 К2, К13, К23

Технике за развој писмености

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1022 К1, К5, К13

Игре ликовним елементима

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1030 К3, К5, К11, К13, К16, К17, К23

Мала школа позоришта

БАЗААРТ
Непосредно
дана: 2
бодова: 16