компетенције стручних сарадника у ПУ за властито професионално деловање и професионални развој
# - Каталошки број K - Компетенције П - Приоритетне области
# K П Програм Трајање
# К П Програм Трајање
2 К1, К12, К23

Е библиотека- једноставно и лако до успешног вођења школске библиотеке

Отворена просветна иницијатива
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
16 К3, К5, К12, К14, К16, К23

Аутономност и интеркултуралност као вредности супротстављене предрасудама и дискриминацији

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
46 К1, К2, К3, К5, К12, К13, К17, К23

ДО ЛИЧНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФИЛОЗОФИЈЕ ПРИМЕНОМ ЕТИКE БРИЖНОСТИ

Центар за образовање Крагујевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
58 К4, К6, К7, К12, К15, К17, К23

Заједно за бољу заштиту деце од насиља, злоупотребе, злостављања и занемаривања

Центар за стручно усавршавање Крушевац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
67 К2, К3, К5, К12, К14, К19, К23

Како да боље разумемо понашање и емотивне потребе деце и адолесцената

Центар за стручно усавршавање у образовању Лесковац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
112 К3, К5, К12, К14, К16, К17, К23

Ни црно ни бело – програм за рад са децом/младима, против предрасуда, за толеранцију и интеркултуралност

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 3
бодова: 24
123 К3, К7, К12, К14, К19, К22, К23

Планирање превенције и ефективно/ефикасно реаговање на насиље у образовно-васпитним и васпитно-образовним установама

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
165 К5, К12, К22

Реци НE насиљу у школи

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
217 К4, К7, К12, К20, К23

Шумови у комуникацији са родитељима - препознавање и превазилажење

Центар за стручно усавршавање
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
228 К2, К5, К12, К14, К19, К23

Аугментативна и алтернативна комуникација - израда средстава и примена у пракси

Школа за основно и средње образовање Милан Петровић са домом ученика
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
230 К3, К5, К12, К14, К19, К23

Вишеструке интелигенције у васпитно образовном процесу

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
256 К3, К5, К12, К14, К19, К23

На даровитима свет остаје - Менса Србије о препознавању и раду са доровитима

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
258 К2, К5, К12, К14, К23

НТЦ и рана музичка стимулација

Мотив MT
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
275 К2, К3, К7, К12, К19, К23

Употреба предмета и симбола у развијању комуникације код деце са тешкоћама и сметњама у развоју

Основна школа Драган Ковачевић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
301 К4, К7, К12, К15, К20, К23

Болести зависности – препознавање, реаговање и превенција – оно што наставници треба да знају

Удружење Креативни учитељи
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
302 К4, К6, К12, К15, К20, К23

Водич за управљање стресом и негативним емоцијама

Друштво учитеља Новог Сада
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
311 К3, К5, К12, К14, К19, К23

Мала школа великог здравља- вежбе и игре духа и тела

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
327 К2, К3, К5, К12

Унапређење здравствено-васпитних и психолошких компетенција запослених у образовању у време здравствених криза

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет у Новом Саду
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
328 К4, К6, К12, К19, К23

Управљање стресом на радном месту

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
382 К2, К5, К12, К14, К19, К23

Поглед у будућност

Академија Филиповић
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
474 К2, К6, К12, К17, К23

Блог као основни дигитални алат запосленог у образовно-васпитним установама

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
479 К2, К7, К12, К13, К17, К23

Веб алати за унапређење образовних постигнућа ученика

Центар за образовање Крагујевац
Електронски
недеља: 4
бодова: 16
581 К3, К5, К12, К14, К23

Концентрацијом и мотивацијом до изузетности

Друштво учитеља Београда
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
608 К2, К7, К12, К19

Модели професионалног развоја – социјална, лична и професионална димензија

Висока струковна васпитачка и медицинска школа у Вршцу
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
654 К4, К12, К15, К18, К23

Основе рада на интернету и обрада текста

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
667 К3, К4, К6, К12, К15, К21, К23

Писање пројеката – оспособљавање учесника за активну улогу у пројектном финансирању

Едука БГД Друштво за унапређење образовања
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
725 К2, К12, К15, К18, К23

Рачунарске калкулације и слајд презентације

Образовно креативни центар
Електронски
недеља: 2
бодова: 16
735 К2, К9, К12, К23

Сарадничко учење, учење за савремени живот

Центар за промоцију науке
Електронски
недеља: 4
бодова: 32
806 К5, К12, К16

ВРТИЋ КАО СИГУРНО И ПОДСТИЦАЈНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ

ЦИП-Центар за интерактивну педагогију
Непосредно
дана: 2
бодова: 16
857 К5, К12

Применa СТЕАМ приступа и интегрисаног учења у образовању

Трећи камен од Сунца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
858 К5, К12, К16, К23

Примена web 2.00 алата у образовању

Трећи камен од Сунца
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
881 К5, К6, К11, К12

Утицај музике на развој језичких способности код деце

UMETNIČKO OBRAZOVANJE ČAROBNA FRULA
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
882 К3, К5, К7, К12

Утицај токсичног стреса на рани развој мождане архитектуре

Академија васпитачко медицинских струковних студија
Непосредно
дана: 2
бодова: 10
1014 К1, К5, К12, К14, К23

Више од музичке игре

Мотив MT
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1017 К1, К12

ДИГИТАЛНИ АЛАТИ У МУЗИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ Програм ће се реализовати у оквиру пројекта Erasmus + KA2, „ДЕМУСИС"

Филолошко-уметнички факултет
Електронски
недеља: 2
бодова: 9
1035 К1, К5, К12, К23

Музикограм – слушам, видим, разумем

Мотив MT
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1080 К1, К12

Правци развоја инклузије у физичком и здравственом васпитању

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1101 К4, К6, К7, К9, К12, К15, К19

Педагошка комуникологија у функцији развијања компетенција за квалитетну интерперсоналну комуникацију у школама и предшколским установама (у образовању).

Предшколска установа Долина сунцокрета
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1103 К3, К4, К5, К6, К9, К12

Укључивање студената-волонтера као подршка социо-емоционалном развоју деце и младих нарочито из осетљивих група - "Старији брат, старија сестра"

DAJ MI RUKU
Непосредно
дана: 2
бодова: 13
1107 К3, К4, К5, К12, К20, К23

ВОДИЧ ЗА ВАСПИТАЧЕ - ПОРОДИЦА У ВРТЛОГУ ЗАВИСНОСТИ

Центар за стручно усавршавање Шабац
Непосредно
дана: 1
бодова: 8
1110 К3, К5, К12, К17

Модел укључивања деце из осетљивих група у образовни систем РС

ОШ Бранко Пешић
Непосредно
дана: 2
бодова: 16